Sökning: "genrepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet genrepedagogik.

 1. 1. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogik och grammatisk metaforik Flerspråkiga elever - en beskrivning av en pedagogisk modell och skolspråkande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Wall; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; GM; grammatisk metaforik; specialpedagogik; språklig sårbarhet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogik i läromedel : En studie kring arbetsformer och cirkelmodellens faser i läroböcker i svenska och svenska som andraspråk åk. 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stefan Brandshage; [2018]
  Nyckelord :Genrepedagogik; Cirkelmodellen; Läromedel; Svenska; Svenska som andraspråk; Systematisk begreppsanalys.;

  Sammanfattning : Det genrepedagogiska arbetssättet är idag väletablerat i den svenska grundskolan och cirkelmodellen är den mest utbredda pedagogiska modellen. Genrepedagogiken har stöd i såväl läroplan som pedagogiska modeller och läromedel. LÄS MER

 4. 4. Språk- och kunskapsutveckling genom genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karl Neale; [2018]
  Nyckelord :cirkelmodellen; genrepedagogik; explicit undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Genrepedagogik - mer än bara skrivande : En intervju- och litteraturstudie om hur lärare och facklitteratur framställer tillämpar och värderar det genrepedagogiska arbetssättet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Edström; [2018]
  Nyckelord :genre pedagogy; curriculum cycle; genre; scaffolding; explicit teaching.; Genrepedagogik; cirkelmodellen; genre; stöttning; explicit undervisning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how genre pedagogy is construed, evaluated and translated into practice according to handbooks for teachers, as well as according to professional teachers and whether there is a coherence between the application and evaluation of both parties. Genre pedagogy is a method that aims at developing students’ reading and writing skills and is therefore interesting when fresh surveys from e. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genrepedagogik.

Din email-adress: