Sökning: "genrepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet genrepedagogik.

 1. 1. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogik i läromedel : En studie kring arbetsformer och cirkelmodellens faser i läroböcker i svenska och svenska som andraspråk åk. 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stefan Brandshage; [2018]
  Nyckelord :Genrepedagogik; Cirkelmodellen; Läromedel; Svenska; Svenska som andraspråk; Systematisk begreppsanalys.;

  Sammanfattning : Det genrepedagogiska arbetssättet är idag väletablerat i den svenska grundskolan och cirkelmodellen är den mest utbredda pedagogiska modellen. Genrepedagogiken har stöd i såväl läroplan som pedagogiska modeller och läromedel. LÄS MER

 3. 3. Språk- och kunskapsutveckling genom genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karl Neale; [2018]
  Nyckelord :cirkelmodellen; genrepedagogik; explicit undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilka arbetssätt stärker elevers språk- och kunskapsutveckling och hur appliceras dessa arbetssätt i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Boij; Sandra Borgström; [2018]
  Nyckelord :arbetssätt; genrepedagogik; ; kunskapsutveckling; scaffolding; sociokulturellt lärande; språkutveckling; språkutvecklande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att ge en fördjupad bild av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har det sociokulturella lärandet i fokus, något vi tror kan påverka eleverna utifrån ett språkutvecklande perspektiv. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om språkutvecklande undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Björk; [2017]
  Nyckelord :genrepedagogik; nyanlända elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och förväntat kunskapsbidrag Syftet med fallstudien är att få en uppfattning om vad en rektor, en SVA-lärare och en studiehandledare i en kommunal grundskola anser att språkutvecklande undervisning är och hur lärarna arbetar språkutvecklande i alla skolämnen för nyanlända elever. Studien är betydelsefull eftersom lärare behöver kunskap om språkutvecklande arbetssätt och skolor behöver en fungerande organisation som kan möta nyanlända elevernas språkliga behov. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genrepedagogik.

Din email-adress: