Sökning: "weaning methods"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden weaning methods.

 1. 1. Antibody Testing for use in Immunohistochemistry and the Investigation of Precociously Induced Maturation of the Gastrointestinal Tract in Young Nude Rats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Catherine Gidlund; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Background: Rat pups are born with an immature intestine adapted for the effective uptake of milk nutrients and with high permeability for bioactive molecules from the maternal milk until weaning. During weaning the immune system is activated after stimulation with e.g. dietary antigens, leading to an inflammatory response in the gut. LÄS MER

 2. 2. Långvarig ventialtorvård hos patienter med hög ryggmärgsskada- tid för urträning och bakslag i form av returer till intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Peter Wiking; [2015-01-15]
  Nyckelord :Urträning från ventilator; ryggmärgsskador; tvärprofessionellt arbete; ; respiratoriska komplikationer; Ventilator weaning; Spinal cord injuries; Airway Management; Interprofessional relations; Respiration disorders;

  Sammanfattning : Background: Patients with cervical spinal cord injuries are often dependent on a mechanical ventilator due to the damage on the innervation to breathing musculature. During rehabilitation they have to be trained to regain own breathing. This unweaning process may give respiratory complications, which are main causes to morbidity and death. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindblad; [2015]
  Nyckelord :ventilator; weaning; adverse effects; contraindications; methods; nursing; standards; ventilator; urträning; skadliga effekter; kontraindikationer; metoder; omvårdnad; standardiseringar;

  Sammanfattning : BakgrundVentilatorbehandling kan orsaka lidande i form av bland annat Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) och delirium. Att avsluta behandlingen för tidigt kan också orsaka lidande och därför är tydliga kriterier för att verifiera urträning och extubation, borttagande av ventilatorn och endotrakealtuben är viktiga aspekter i vården och omvårdnaden av patienten. LÄS MER

 4. 4. Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Andersson; [2015]
  Nyckelord :föl; sto; avvänjning; avvänjningsmetoder; naturlig avvänjning; onormalt beteende; stereotypier; vildhästar frilevande hästar; foal; mare dam; weaning; weaning methods; natural weaning; abnormal behavior; stereotypies; feral horses;

  Sammanfattning : Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. LÄS MER

 5. 5. Juverinfektion hos tackor med kliniskt friska juver : bakterieförekomst och celltal i mjölk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nikolina Tomic; [2015]
  Nyckelord :får; juverinfektion; mastit; subklinisk; celltal; sheep; udder infection; mastitis; subclinical; somatic cell count;

  Sammanfattning : Subklinisk mastit (juverinflammation utan synliga symtom) är vanligt hos flera mjölkproducerande arter inklusive får. I kött- och pälsfårbesättningar kan subklinisk mastit ge lägre slaktvikt hos lammen till följd av minskad mjölkproduktion hos tackan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet weaning methods.

Din email-adress: