Sökning: "Anna Dagens"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade orden Anna Dagens.

 1. 1. Patientens upplevelser av sjuksköterskans och annan vårdpersonals bemötande vid behandling av Anorexia Nervosa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stella Jonsson Benjegård; Anna Soovik; [2018-01-26]
  Nyckelord :Anorexia nevrosa; patient experience; personal treatment; nurse; healthcare professional and nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa är en allvarlig diagnos som främst drabbar unga kvinnor ochökar i dagens samhälle. Då sjukdomen ger såväl psykiska som somatiska symtom och inte gåratt behandla med enbart farmakologi ökar detta komplexiteten i behandlingen. LÄS MER

 2. 2. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 4. 4. Gestaltas kvinnor och män lika? : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Afërdita Doroci; [2018]
  Nyckelord :Media; politics; framingtheory; gendertheory; Media; politik; gestaltningsteorin; genusteorin;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine articles from four major Swedish tabloids Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet recarding two swedish politicals, Anna Kinberg Batra and Håkan Juholt. The purpose was to see if there were any occurring differences and notions about the portraying of these politicials based on gender. LÄS MER

 5. 5. Lässtrategimetoders påverkan på elevers läsförmåga : En litteraturstudie om läsförmåga, lässtrategier och användningen av dessa i undervisningen i grundskolans årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Johansson; Anna Huseryd; [2018]
  Nyckelord :lässtrategimetoder; lässtrategier; undervisning; läsförmåga; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Att kunna läsa samt att förstå vad man läser är en viktig och grundläggande förmåga i dagens samhälle och i skolan. Syftet med litteraturstudien är därför att granska hur forskning beskriver relationen mellan lässtrategimetoder och elevers läsförmåga i ämnet svenska för åldrarna 6–10 år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Dagens.

Din email-adress: