Sökning: "Väteperoxid"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Väteperoxid.

 1. 1. Is topical treatment with Crystavet® an effective treatment of Malassezia overgrowth in dogs? : – a pilot study.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Lithner; [2017]
  Nyckelord :Malassezia overgrowth; Malassezia dermatitis; hydrogen peroxide; Crystavet; chlorhexidine;

  Sammanfattning : Malassezia spp. are commensals of the canine skin flora. Opportunistic skin infections involving overgrowth of Malassezia are often found in intertriginous areas or associated with one or several underlying medical conditions affecting the host defence of the skin barrier. LÄS MER

 2. 2. Utformning av Bränslecellsystem för Autonom Undervattensfarkost

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Anton Glenngård; Sofia Helmersson; Amanda Kessler; Elisabeth Nilsson; [2016]
  Nyckelord :AUV; bränslecell; autonom undervattensfarkost; PEM; metallhydrid; Arduino; syrgas; vätgas; lagring; litiumpolymer batteri; Labview;

  Sammanfattning : Avdelningen Marina System på Kungliga Tekniska Högskolan har designat och konstruerat en autonom undervattensfarkost (AUV). I dagsläget drivs farkosten drivs av ett litiumpolymerbatteri. LÄS MER

 3. 3. Toothwhit"eu"ning

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Fredrik Bengtsson; Martin Svanberg; [2016]
  Nyckelord :Child; Adolescent; tooth discoloration; tooth whitening; tooth bleaching; hydrogen peroxide; carbamide peroxide;

  Sammanfattning : Syfte Att utvärdera effekterna och bieffekterna av tandblekningsprodukter innehållande eller utsöndrande av väteperoxid på permanenta tänder hos personer under 18 år. Studien gjordes med tanke på barn som drabbats av missfärgade tänder med ett objektivt och subjektivt behandlingsbehov. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av separationsmetod för mikroplaster i avloppsvatten för att kvantifiera mikroplaster vid Käppala reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Rebecka Pergel; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mikroplaster är små plastpartiklar, mindre än 5 millimeter i längd, som vanligtvis har sitt ursprung i kosmetika, hudvårdsprodukter, kläder eller blästringsmaterial. Oavsiktligt hamnar mikroplasterna i avloppsvattnet som leder partiklarna till reningsverken. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av tandblekning för oral hård- och mjukvävnad : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisette Lorentzon; Åsa Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :Oral hårdvävnad; oral mjukvävnad; tandblekning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tandblekning har förekommit sedan mitten av 1800-talet och är en efterfrågad behandling inom tandvården. Missfärgningar beror på inre och yttre faktorer och för att bleka tänderna finns flera tandblekningstekniker. Väteperoxid och karbamidperoxid med varierande koncentration används. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Väteperoxid.

Din email-adress: