Sökning: "Väteperoxid"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Väteperoxid.

 1. 1. Is topical treatment with Crystavet® an effective treatment of Malassezia overgrowth in dogs? : – a pilot study.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Lithner; [2017]
  Nyckelord :Malassezia overgrowth; Malassezia dermatitis; hydrogen peroxide; Crystavet; chlorhexidine;

  Sammanfattning : Malassezia spp. are commensals of the canine skin flora. Opportunistic skin infections involving overgrowth of Malassezia are often found in intertriginous areas or associated with one or several underlying medical conditions affecting the host defence of the skin barrier. LÄS MER

 2. 2. Gripper for ISO 4/Class A environment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Vicente Munoz Brewitz; Olof Thorén; [2017]
  Nyckelord :Gripper; Cleanroom; Pharmaceutical Manufacturing; Gripdon; Renrum; Läkemedelstillverkning;

  Sammanfattning : Antibiotics, oncology drugs and other products, mainly for intravenous use, are produced in facilities with very high cleanroom demands. To achieve pharmaceutical class A and ISO 4, the equipment must meet the highest demands of cleanability, sanitation and sterilization. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av corneal och conjunctival hyperfluorescens associerad till skötselprodukter i kombination med kontaktlinsen Biofinity

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Mathilda Cronelöv; [2017]
  Nyckelord :Cornea; conjunctiva; kontaktlinser; kontaktlinsskötselsystem; PATH; staining;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om preservative-associated transient hyperfluorescens (PATH) förekommer mer vid användandet av en multipurposevätska kontra vid användandet av ett kontaktlinsskötselsystem med väteperoxid. Metod: Försökspersonerna, vana kontaktlinsbärare och ögonfriska, tillpassades den mjuka kontaktlinsen Biofinity. LÄS MER

 4. 4. Utformning av Bränslecellsystem för Autonom Undervattensfarkost

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Anton Glenngård; Sofia Helmersson; Amanda Kessler; Elisabeth Nilsson; [2016]
  Nyckelord :AUV; bränslecell; autonom undervattensfarkost; PEM; metallhydrid; Arduino; syrgas; vätgas; lagring; litiumpolymer batteri; Labview;

  Sammanfattning : Avdelningen Marina System på Kungliga Tekniska Högskolan har designat och konstruerat en autonom undervattensfarkost (AUV). I dagsläget drivs farkosten drivs av ett litiumpolymerbatteri. LÄS MER

 5. 5. Toothwhit"eu"ning

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Fredrik Bengtsson; Martin Svanberg; [2016]
  Nyckelord :Child; Adolescent; tooth discoloration; tooth whitening; tooth bleaching; hydrogen peroxide; carbamide peroxide;

  Sammanfattning : Syfte Att utvärdera effekterna och bieffekterna av tandblekningsprodukter innehållande eller utsöndrande av väteperoxid på permanenta tänder hos personer under 18 år. Studien gjordes med tanke på barn som drabbats av missfärgade tänder med ett objektivt och subjektivt behandlingsbehov. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Väteperoxid.

Din email-adress: