Sökning: "rekrytering lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden rekrytering lönsamhet.

 1. 1. Hur kan mångfald integreras i företagsstrukturen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Edfeldt; Linda Wallberg; [2016]
  Nyckelord :Företagskultur; förändringsarbete; inkluderande ledarskap; mångfald; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande mångfald i näringslivet har undersökt lönsamhet och nytta med balans i styrelsen och en ökad mångfald. Däremot är forskning gällande hur näringslivet kan omsätta insikten om vikten av mångfald till förändrade beteenden och strukturer mer sällsynt. LÄS MER

 2. 2. Avkastning som mål, diversifiering som verktyg för en lönsam styrelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Joel Strand; Alen Voljevica; [2015]
  Nyckelord :board diversity; firm performance; board demography; return on equity; roe; corporate governance; ethnics; gender; independent board of directors; dependent board of directors; styrelse; avkastning på eget kapital; lönsamhet; demografi; diversifiering; etnicitet; kön; erfarenhet; oberoende ledamöter; beroende ledamöter;

  Sammanfattning : Forskning hävdar att endast ett fåtal av styrelseledamöterna förstår vilka beslut som är värdeskapande för företaget. En av orsakerna är oförmågan att rekrytera rätt personer och flera röster har höjts för att en diversifierad rekrytering till bolagsstyrelser är en möjlig lösning på problemet. LÄS MER

 3. 3. Skogskollo för tjejer : en väg mot ett jämställt och konkurrenskraftigt skogsbruk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna Henckel; Anna Sundqvist; [2015]
  Nyckelord :skoglig utbildning; normbrytande aktiviteter; inkludering; rekrytering; jämställdhet;

  Sammanfattning : Idag är andelen sysselsatta kvinnor i skogbrukssektorn i Sverige endast 16 procent. Skogsbruket är långt ifrån jämställt. Ökad jämställdhet antas leda till ökad lönsamhet, en mer kreativ arbetsplats och ett bättre socialt klimat. LÄS MER

 4. 4. Forward commitment : en metod för innovationsupphandling

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Carl Englund; [2015]
  Nyckelord :Innovationer; upphandling; forward commitment; otillfredsställda behov; offentlig myndighet; supply chain; försörjningskedja; sjukvård; marknads engagemang; upphandlingsstrategi;

  Sammanfattning : Samhället är i stort behov av nya innovativa varor och tjänster för att lösa stora framtida utmaningar. Nedbrutet till hälso- och sjukvårdens behov handlar det om att hantera en förändrad demografisk situation, livsstilssjukdomar, sjukhusresistenta bakterier, begränsad personalstyrka, begränsad ekonomi och nationella och internationell miljöpolicy. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet som norm och lönsamhet : En uppsats om Folksams jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rand Nezamaldin; Rebecka Åhlander; [2014]
  Nyckelord :Culture; Leadership; Folksam; Gender Equality; Business; International; Hirdman; Hofstede s Cultural Dimensions Theory; Institutional Theory; Sweden; Norway; USA.; Kultur; Ledarskap; Folksam; Jämställdhet; Företag; Internationellt; Hirdman; Hofstedes kulturdimensionsteori; Institutionell teori; Sverige; Norge; USA.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur de ansvariga för jämställdhetsarbetet på Folksam arbetar med jämställdhet. Syftet är även att undersöka vilka normer och kulturer som kan påverka deras jämställdhetsarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rekrytering lönsamhet.

Din email-adress: