Sökning: "rumsskapande element"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rumsskapande element.

 1. 1. En väv av former : en redogörelse över förvandlingen av Krokshallstorget från parkering till torg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Wårfors; [2016]
  Nyckelord :analys; process; yta; plats; rum; genus loci; form; Borås; Krokhallstorget;

  Sammanfattning : Mitt arbete syftar till att skapa ett gestaltningsförslag för en nyanläggning av Krokshallstorget i staden Borås. Det har varit viktigt för mig att ge mig själv tid att analysera platsen grundligt och att noga följa min egen arbetsprocess, vilket tydligt framgår i mitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Wiles; [2016]
  Nyckelord :rum; utemiljö; rumsskapande element; upplevelse; ljusförhållanden; Gustav Adolfs Torg;

  Sammanfattning : Rum i offentlig utemiljö kommunicerar med brukaren hur de kan användas, det kan kommunicera bland annat rörelse, vila, trygghet eller utforskarlust. Rummets kommunikation skapas redan i planeringsstadiet men kan också förstärkas i skötselstadiet, landskapsingenjörer kan vara med i alla dessa steg. LÄS MER

 3. 3. Rumsskapande faktorer : utformningsförslag till liten trädgård för en rumslig känsla

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Veronica Jonsson; [2008]
  Nyckelord :rumsskapande; rumslig; trädgårdsdesign; utformning; landskapsrum; gränser; avskärmning; avskildhet;

  Sammanfattning : Trädgårdar kan ibland verka kala och stela samt sakna element som erbjuder avskildhet. Min åsikt är att en trädgård ska erbjuda ägaren en egen privat sfär även om den ligger tätt inklämd bland annan bebyggelse. Det pratas mycket om rumsskapande i trädgårdssammanhang. LÄS MER

 4. 4. Rum, form och växter : en sammanställning av växtkompositionsprinciper och tillämpningar

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Märika Bark; [2007]
  Nyckelord :rum; form; gångar; fokus; växtval; idéträdgårdar;

  Sammanfattning : Rum, form och växter är ett avslutande examensarbete som handlar om växtkomposition. Jag har valt ett antal profiler inom områdets principer om rumsskapande, komposition, färglära och några tillämpningar som jag studerat på plats samt gjort egna förslag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rumsskapande element.

Din email-adress: