Sökning: "slu färg"

Visar resultat 11 - 15 av 97 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 11. Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Wiles; [2016]
  Nyckelord :rum; utemiljö; rumsskapande element; upplevelse; ljusförhållanden; Gustav Adolfs Torg;

  Sammanfattning : Rum i offentlig utemiljö kommunicerar med brukaren hur de kan användas, det kan kommunicera bland annat rörelse, vila, trygghet eller utforskarlust. Rummets kommunikation skapas redan i planeringsstadiet men kan också förstärkas i skötselstadiet, landskapsingenjörer kan vara med i alla dessa steg. LÄS MER

 2. 12. Sodium reduction in emulsion-type sausage

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Lisa Skogsberg; [2016]
  Nyckelord :salt; sodium reduction; potassium chloride; substitution; sausage;

  Sammanfattning : Sodium chloride (salt) is consumed in varying amounts between individuals and popula-tions worldwide, but the consumption is generally higher than the recommended intake in many parts of the world. Research has shown that high sodium consumption is associated with increased blood pressure and we are therefore recommended to consume less sodium. LÄS MER

 3. 13. Kontakten med utemiljön inifrån ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lundström; [2016]
  Nyckelord :äldreboende; utsikt; årstidsväxlingar i vegetation;

  Sammanfattning : Under mina arbetsår inom vården arbetade jag två år inom äldreomsorgen. Där fick jag uppfattningen om att personalen saknar tid för de bonde vars önskemål ofta kommer i andra hand. Att få använda utemiljöerna var ofta ett önskemål, vilket man som personal till största del inte kunde tillgodose. LÄS MER

 4. 14. Hur konstruerar jag en lekplats för autistiska barn?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Lundgren; [2016]
  Nyckelord :autism; anpassad; lekplats; specialanpassad; miljö;

  Sammanfattning : Vad autism är, är ännu en gåta som inte är förklarad. Stora förklaring till det finns i det faktum att vi fortfarande vet väldigt lite om hjärnan. Vad vi kan konstatera i fallet med autism är att det är personer som har ett annorlunda sätt att uppfatta omgivningen. LÄS MER

 5. 15. Gener som påverkar fjäderdräktens färg och mönster hos höns

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elin Jonsson; [2015]
  Nyckelord :höns; gener; arvbarhet; färg; mönster; fjäderdräkt; äggskal; könsbunden; fjäderplockning; fowl; gene; heritability; color; pattern; plumage; eggshell; sex-linked; feather pecking;

  Sammanfattning : I naturen har färgen på hönans (Gallus) fjädrar en betydande roll för dess överlevnad och reproduktion. I början av domesticeringen handlade det om att selektera ut individer för produktion, religiösa seder och tuppfäktning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: