Sökning: "slu färg"

Visar resultat 11 - 15 av 97 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 11. Hur konstruerar jag en lekplats för autistiska barn?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Lundgren; [2016]
  Nyckelord :autism; anpassad; lekplats; specialanpassad; miljö;

  Sammanfattning : Vad autism är, är ännu en gåta som inte är förklarad. Stora förklaring till det finns i det faktum att vi fortfarande vet väldigt lite om hjärnan. Vad vi kan konstatera i fallet med autism är att det är personer som har ett annorlunda sätt att uppfatta omgivningen. LÄS MER

 2. 12. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Carman; [2016]
  Nyckelord :trädgårdsdesign; gestaltningsförslag; perennplanteringar; rådjur; växtförslag;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet gick ut på att göra gestaltningsförslag till två planteringar i en villaträdgård som är belägen i Floda. Även om de två planteringarna hade skilda förutsättningar skulle det finnas en samhörighet mellan de två. LÄS MER

 3. 13. Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen : en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Thörn; [2016]
  Nyckelord :sinnen; perception; gestaltning; miljö; återhämtning; trädgård; utomhusmiljö; sinnesupplevelse;

  Sammanfattning : Då design av utemiljöer idag till stor del fokuserar på den visuella upplevelsen av en plats är det intressant att få större kunskap om gestaltning för upplevelser genom övriga sinnen, vilket man med stor fördel kan göra med växter eftersom de har möjlighet att stimulera alla sinnen. Denna uppsats redovisar kunskaper som erhållits i samband med en genomförd litteraturstudie kring hur landskapsarkitekten kan jobba med sinnesupplevelser i sin gestaltning. LÄS MER

 4. 14. Rum - begrepp, plats, upplevelse med Gustav Adolfs Torg, Malmö, som exempel.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Wiles; [2016]
  Nyckelord :rum; utemiljö; rumsskapande element; upplevelse; ljusförhållanden; Gustav Adolfs Torg;

  Sammanfattning : Rum i offentlig utemiljö kommunicerar med brukaren hur de kan användas, det kan kommunicera bland annat rörelse, vila, trygghet eller utforskarlust. Rummets kommunikation skapas redan i planeringsstadiet men kan också förstärkas i skötselstadiet, landskapsingenjörer kan vara med i alla dessa steg. LÄS MER

 5. 15. Vad krävs för att få poolen att smälta in och kännas integrerad i trädgården?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefin Smedberg; [2015]
  Nyckelord :pool; swimmingpool; integrera; poolområde; trädgård; färg; form; material; växter;

  Sammanfattning : Poolerna i Norden är oftast inte integrerade med de förutsättningar som ges. I Norden har vi andra förutsättningar som ljus, andra växter och annan arkitektur än i andra delar av världen. Hur poolen kan integreras i trädgården är ett ämne som inte är särskilt omskrivet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: