Sökning: "vad är begränsade resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden vad är begränsade resurser.

 1. 1. Selecting sustainability management tools for medium sized companies : Development of a structured method for companies in the retail and energy industrial sectors

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Sievers; [2018]
  Nyckelord :sustainability management; medium size companies; sustainable development; SME; energy industry; clothing retail industry;

  Sammanfattning : Inom området hållbarhetsledning så finns det många verktyg som har utvecklats för att hjälpa företag att adressera och hantera olika delar av hållbarhet. Mängden verktyg som finns tillgängliga innebär att det är en utmaning i sig att välja det bästa möjliga verktyget för ett givet företag. LÄS MER

 2. 2. Managing the Innovation Paradox of Exploitation andExploration in R&D : Is measurement of innovation the key to promoteexploration?

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :MICHELLE KARLSSON; CHARLOTTE VESTERLUND; [2018]
  Nyckelord :innovation; exploitation; exploration; organisational ambidexterity; ambidextrous leadership;

  Sammanfattning : Managing the paradox of exploitation and exploration symbolises the simultaneous pursuit devoting enough resources to exploitation to ensure short-term profits and, at the same time, enough resources to exploration to ensure future organisational viability. Previous researchadvocates that sustained organisational performance and success highly depends on the interaction of exploitation and exploration or in other words, the balancing act between change and continuity. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med sömnbesvär hos vuxna patienter i kommunens hemsjukvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Källgren; Liselotte Sonedahl; [2018]
  Nyckelord :sömnbesvär; kommunens hemsjukvård; vuxna patienter; intervju; sjuksköterska; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Sömnbesvär förekommer hos 38 procent av Sveriges befolkning mellan 16–84 år och är vanligt både vid psykiska och somatiska sjukdomar. Sömnbesvär behandlas ofta farmakologiskt och under längre tid än vad som rekommenderas, särskilt hos äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 5. 5. Rekrytering av säljare : Vad är det som efterfrågas hos en säljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amir Aldjamali; [2017]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; seller; mobile resale; communication; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; säljare; mobilåterförsäljning; kommunikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. LÄS MER