Sökning: "writing stories"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden writing stories.

 1. 1. Lärarlönelyftet - En studie om genomförandet och upplevelsen av lärarlönelyftet i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Tjäder Berggren; [2018-01-18]
  Nyckelord :pay for performance; fairness; organizational justice; sensmaking;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate the experiences of lärarlönelyftet (increasedwages for teachers) and how it can be understood in relation to fairness. Lärarlönelyftet is agovernment initiative aimed at increasing teachers' salaries, thus targeting particularly skilledteachers with the ability to develop teaching methods. LÄS MER

 2. 2. Innehållet i fokus med Storytelling Dramas : En aktionsforskningsstudie kring ett intresseväckande berättelseskrivande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Titti Stavehaug; Britt-Inger Svensson; [2017]
  Nyckelord :action research; co-operative learning; learning styles; writing skills; Storytelling dramas; aktionsforskning; samlärande; lärstilar; skrivutveckling; Storytelling dramas;

  Sammanfattning : Abstract The study aims to develop knowledge through Storytelling Dramas where teachers and students learn together. The ambition is to investigate if drama variation in teaching, can increase more students' motivation to learn and develop their writing skills concerning more content rich and imaginative lyrics. LÄS MER

 3. 3. Skönlitterärt skrivande  i skolan : Metoder för att skriva berättelser i årskurs 3-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maria Bäckman; [2017]
  Nyckelord :Fiction writing in the ages 9-12; writing stories; genre method; book discussions; qualitative research interviews; Skönlitterärt skrivande i åldrarna 9-12; skriva berättelser; genrepedagogik; boksamtal; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterärt skrivande tillsammans med sina elever. Använder sig lärarna av någon speciell metod? Jag vill även ta reda på hur eleverna upplever att det är att skriva berättande texter. LÄS MER

 4. 4. Tolkar vi olika? : En essä om föräldrars inflytande och delaktighet i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Humlerö; Carina Wettervik; [2017]
  Nyckelord :Preschool; parents; cooperation; power; influence; participation; knowledge; professionalism; Förskola; föräldrar; samarbete; makt; inflytande; delaktighet; kunskap; professionalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi har båda erfarenhet av att vi ofta fått dåligt resultat när föräldrarna svarat på enkätfrågor som handlar om delaktighet och inflytande, vilket bidragit till att vi skriver denna essä. Vi intar även ett hermeneutiskt perspektiv och kopplar ihop med vår essä där båda handlar om att tolka och försöka förstå andra människor utifrån olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Digitala medier : Användning av surfplattor för att skriva berättelser i svensk språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maryam Abbo; [2017]
  Nyckelord :Digital literacy; tablet computers; screen writing; digital Media; communication; Digital literacy; surfplatta; skärmskrivande; digitala medier; kommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the use of tablet computers in a Swedish language, classroom. This study aims to investigate student and teacher attitudes when using tablet computers for story writing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet writing stories.

Din email-adress: