Sökning: "writing stories"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden writing stories.

 1. 1. Lärarlönelyftet - En studie om genomförandet och upplevelsen av lärarlönelyftet i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Tjäder Berggren; [2018-01-18]
  Nyckelord :pay for performance; fairness; organizational justice; sensmaking;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate the experiences of lärarlönelyftet (increasedwages for teachers) and how it can be understood in relation to fairness. Lärarlönelyftet is agovernment initiative aimed at increasing teachers' salaries, thus targeting particularly skilledteachers with the ability to develop teaching methods. LÄS MER

 2. 2. Informing preparedness planning: Applications of community-based vulnerability and capacity data in the Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stefanie Eleanor Di Domenico; [2018]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; preparedness; preparedness planning; community-based disaster preparedness; vulnerability; capacity; Vulnerability and Capacity Assessments VCAs ; the Philippines; Social Sciences;

  Sammanfattning : Disasters are not natural, but rather a combination of a natural hazard and its impact on vulnerable people and resources. Therefore, when engaging in disaster risk reduction and coming to an understanding of disaster risk, existing conditions within society should be understood. LÄS MER

 3. 3. Lärares användning av digitala verktyg i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om sex lärares svenskundervisning och hur den har förändrats genom användningen av digitala verktyg i årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Atterlid; [2018]
  Nyckelord :digital tools; grade 1-3; teacher; life stories; Swedish teaching; digitala verktyg; årskurs 1-3; lärare; livsberättelser; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine how teachers’ Swedish teaching has changed by the use of digital tools. Life stories as a method was used to gain a deeper insight into the teachers’ lives. The material was then analysed by using the theoretical framework TPACK. LÄS MER

 4. 4. Bilders betydelse för textproduktion : En undersökning om bilders betydelse för berättande och beskrivande textproduktion

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olivia Vinterek; [2018]
  Nyckelord :Multimodality; Literacy; Multimodalitet; literacy; det vidgade textbegreppet; estetiska lärprocesser; främmandegöring; utförligt och nyanserat;

  Sammanfattning :   This research- survey concerns multimodality and how multimodality can be used in Swedish curriculum to facilitate students in their writing process. The survey focuses on detailed and nuanced writing which are coarse goals for both Swedish- and Arts curriculum. The survey is implemented in senior high school. LÄS MER

 5. 5. Writing, Reading and Reproducing #MeToo Accounts : An Institutional Ethnography Approach to Researching the Feminist Hashtag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Nadia Rümmelein; [2018]
  Nyckelord :#MeToo; sexual harassment; sexual assault; sexual abuse; sexual violence; survivors; victims; feminist hashtags; feminist hashtag activism; institutional ethnography; justice;

  Sammanfattning : On 15 October 2017 actress Alyssa Milano posted the following on her Twitter account: “If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet”. After Milano’s tweet, the hashtag #MeToo is said to have gone viral overnight. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet writing stories.

Din email-adress: