Sökning: "Environmental classification"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden Environmental classification.

 1. 1. Naturliga halter av metaller i sjöar och vattendrag med avseende på lokal geologi i Barseleområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jesper Moberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrundshalter för olika metaller i svenska sjöar och vattendrag stämmer inte alltid överens med geologin i lokala områden, som kan ha anrikats många gånger högre än beräknade halter i jordskorpan. Detta är fallet i Barseleområdet, norra Sverige där Agnico Eagle genomför undersökningsarbeten med fokus på guld. LÄS MER

 2. 2. Assessing edge pixel classification and growing stock volume estimation in forest stands using a machine learning algorithm and Sentinel-2 data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Enzo Zerega; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Random Forest; remote sensing; accuracy assessment; land cover classification; training stage; multi-temporal; edge areas; Earth and Environmental Sciences; Science General;

  Sammanfattning : Sustainable forest management requires accurate and up-to-date baseline data regarding forest structural parameters and the definition of forest stand units. A crucial component in stand characterization is the identification of tree species and to correctly define the stand boundaries. LÄS MER

 3. 3. Hur riskerar föroreningarna att medföra olägenheter för människors hälsa och miljön? En MIFO fas 1 inventering av en nedlagd handelsträdgård i Marieholm, Eslövs kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johan Edlund; [2018]
  Nyckelord :contaminated soil; Pollutants; health risks methylmercury; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During this thesis I have used a methodology called MIFO ‘Metodik för Inventering av Förorenade Områden’ (english: Method of Surveying Contaminated Sites), to investigate the contamination situation on a property plot in the municipality of Eslöv, Sweden where a former trading garden was active during the late thirties to the early eighties. A contaminated site is a site where the levels of a contamination is higher than the background levels of contamination on a regional or local level. LÄS MER

 4. 4. Local perceptions of changes in ecosystem services and climate : case study in Ecuadorean Sierra

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :traditional ecological knowledge; ecosystem services and goods; climate change;

  Sammanfattning : Anthropogenic-induced land-use and land-cover change is a threat to biodiversity and ecosystem services, and contribute to global climate warming. Forests are essential in the climate system and store a large part of the global carbon. LÄS MER

 5. 5. Implementering av miljökvalitetsnormer för vatten i samband med miljökonsekvensbeskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicole Österberg; [2018]
  Nyckelord :EU Water Framework Directive; envrionmental quality standards; surface water; the Weser case; the Weser ruling; Environmental Impact Assessment; EIA; EU:s ramdirektiv för vatten; miljökvalitetsnormer; ytvatten; Weserdomen; C-461 13; miljökonsekvensbeskrivning; MKB;

  Sammanfattning : EU:s ramdirektiv för vatten kom år 2000 och har som uppgift att förbättra vattenkvaliteten inom unionen. Direktivet är rättsligt bindande för medlemsstaterna och har målet att samtliga vattenförekomster i EU ska nå minst god status. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Environmental classification.

Din email-adress: