Sökning: "Environmental classification"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden Environmental classification.

 1. 1. Hyperspektral bildanalys av murbruk från Carcassonnes inre stadsmurar : En studie om applikationen av nära infraröd spektroskopi som en icke-destruktiv metod för klassificering av historiskt murbruk

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Love Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Environmental archaeology; Hyperspectral imaging; NIR-spectroscopy; Nondestructive; Historical mortar; PCA-models; Carcassonne;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and evaluate the application of hyperspectral image analysis as a non-destructive analysis method for historical mortars. This method was applied on 35 sampled mortars in varying sizes and type from the inner walls of the fortified medieval city Carcassonne. LÄS MER

 2. 2. Miljöbyggnad och hållbart byggande : En fallstudie på Almvägen

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Hussein Farah; William Björnholm; Abdirahim Mohamud; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; Hållbar utveckling; Miljöcertiferingssystem;

  Sammanfattning : Sustainability in the construction and real estate sector has gained more attention in recent decades. In Sweden, the parliament and the Government work on a global and nation level to achieve increased sustainability in the construction industry. LÄS MER

 3. 3. Naturliga halter av metaller i sjöar och vattendrag med avseende på lokal geologi i Barseleområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jesper Moberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrundshalter för olika metaller i svenska sjöar och vattendrag stämmer inte alltid överens med geologin i lokala områden, som kan ha anrikats många gånger högre än beräknade halter i jordskorpan. Detta är fallet i Barseleområdet, norra Sverige där Agnico Eagle genomför undersökningsarbeten med fokus på guld. LÄS MER

 4. 4. Assessing edge pixel classification and growing stock volume estimation in forest stands using a machine learning algorithm and Sentinel-2 data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Enzo Zerega; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Random Forest; remote sensing; accuracy assessment; land cover classification; training stage; multi-temporal; edge areas; Earth and Environmental Sciences; Science General;

  Sammanfattning : Sustainable forest management requires accurate and up-to-date baseline data regarding forest structural parameters and the definition of forest stand units. A crucial component in stand characterization is the identification of tree species and to correctly define the stand boundaries. LÄS MER

 5. 5. Hur riskerar föroreningarna att medföra olägenheter för människors hälsa och miljön? En MIFO fas 1 inventering av en nedlagd handelsträdgård i Marieholm, Eslövs kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johan Edlund; [2018]
  Nyckelord :contaminated soil; Pollutants; health risks methylmercury; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During this thesis I have used a methodology called MIFO ‘Metodik för Inventering av Förorenade Områden’ (english: Method of Surveying Contaminated Sites), to investigate the contamination situation on a property plot in the municipality of Eslöv, Sweden where a former trading garden was active during the late thirties to the early eighties. A contaminated site is a site where the levels of a contamination is higher than the background levels of contamination on a regional or local level. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Environmental classification.

Din email-adress: