Sökning: "children"

Visar resultat 1 - 5 av 9715 uppsatser innehållade ordet children.

 1. 1. Accessible space? Urban youths’ needs and barriers in everyday life

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Diana Ekman; [2018-08-09]
  Nyckelord :accessibility; mobility; youth; urban; time geography; proximity;

  Sammanfattning : In the light of new sustainability challenges in cities brought forward by increasing urbanpopulations, the realm of urban transportation research has gradually digressed from planningfor accessibility by mobility to instead emphasise the benefits of accessibility by proximity.This shift brings with it a possibility to elucidate and expand knowledge on population groupsthat previously have been neglected in earlier planning processes. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – En fallstudie för grundskolans årskurser 3-5

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Lindell; [2018-08-08]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; klassrumsmiljö; social inkludering; medierade redskap; autismspektrumtillstånd; ADHD;

  Sammanfattning : Frågan om inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är omdebatterad och i dagsläget högst aktuell. Elever inom spektrumet av funktionsnedsättningar befinner sig i grundskolan och särskolan. Kunskapskraven skiljer sig och bedömning av elevernas kunskaper sker utifrån respektive skolform. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av inkludering av barn med diagnosen ADHD i klassrummet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mia Eklöf; [2018-08-07]
  Nyckelord :Inclusion; ADHD; diagnosis; disability; dilemma; relation;

  Sammanfattning : ADHD är en vanligt förekommande diagnos bland barn som kan innebära olika svårigheter i deras vardag. Koncentrationssvårigheter och brist på uppmärksamhet samt förmågan att kontrollera sitt beteende är några av de problem som människor med ADHD kan stå inför. LÄS MER

 4. 4. Young People Living in Residential Care in Estonia: Pathways to Further and Higher Education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gerda Heinma; [2018-07-23]
  Nyckelord :educational choice; educational pathway; Estonia; out-of-home care; residential care; young people.;

  Sammanfattning : Educational outcomes of children and young people in out-of-home care are internationally well researched. Relatively less is known about the basis for their choice of educational pathway. The aim of this degree report is to determine the different influences behind educational choices of young people in residential care. LÄS MER

 5. 5. Girl Empowerment and Child Marriage: Empowering girls to prevent and end child marriage in Zambia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Namwiinga Chitempa; [2018-07-23]
  Nyckelord :Child marriage; Empowerment; girl child; significance.;

  Sammanfattning : Child marriage is human rights violation that violates the rights of a girl child and robs her of her innocence. It is a widespread social problem that cuts across the globe.The purpose of the research was to investigate the significance of using empowerment as a strategy towards preventing and ending child marriage in Zambia. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet children.

Din email-adress: