Sökning: "Expected Exposure"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Expected Exposure.

 1. 1. Prediction of Conversion Rates in Online Marketing - A study of the application of logistic regression for predicting conversion rates in online marketing.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Olausson; [2018]
  Nyckelord :Online marketing; conversion rates; logistic regression; latent variables; machine learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis was written in collaboration with an anonymous European automotive company, Company X, which uses online marketing as a part of their business model. In online marketing it is of inrest to estimate conversion rates, that is the quota of a population at an initial state that will go on to perform a certain action. LÄS MER

 2. 2. X-Value Adjustments for Interest Rate Derivatives

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mehdi Belkotain; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report, we present the X-Value Adjustments and we introduce a simulation approach to compute these adjustments. We present the steps for the calculation of the Credit Value Adjustment (CVA) on interest rate derivatives as a practical example. LÄS MER

 3. 3. Grazing and farm management of broodmares as an exposure to leptospirosis on commercial equine properties in New Zealand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Leptospira; leptospirosis; Thoroughbreds; New Zealand; paddock; movement; fullblod; bete; förflyttning;

  Sammanfattning : Leptospirosis is a worldwide zoonosis endemic in many countries throughout the world. The seroprevalence in Thoroughbred broodmares in New Zealand has recently been studied and the horses were positive to all five serovars tested (Ballum, Pomona, Hardjobovis, Copenhageni and Tarassovi). LÄS MER

 4. 4. Radiation exposure to personnel during CT procedures

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Henrik Berg; [2018]
  Nyckelord :CT; Scattered radiation; Cataract; Cancer; PCXMC; Dose;

  Sammanfattning : During X-ray examinations a large part of the radiation is scattered from the patient, contributing to larger radiation doses to medical staff operating inside the examination room. Ionizing radiation contributes to the risk of developing cancer and hereditary diseases but also to the risk of developing cataract. LÄS MER

 5. 5. Humanexponering för PFOS via konsumtion av egenfångad fisk från vattendrag runt Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Torbjörn Lennqvist; [2018]
  Nyckelord :PFOS; PFOA; egenfångad fisk; perfluorerade ämnen; polyfluorerade ämnen; högfluorerade ämnen; sötvattenfisk; exponeringsmodell; abborre; Perca fluviatilis;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är ett samlingsnamn för en stor grupp mycket stabila substanser. Vissa PFAS är klassade som persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT-ämnen) och har en negativ hälsoeffekt på människor och djur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Expected Exposure.

Din email-adress: