Sökning: "Gustaf Nordquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustaf Nordquist.

  1. 1. Communication in an online learning environment : A social  perspective on developing learner to learner communication

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Gustaf Mäkinen Nordquist; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The current learning management systems do not enable the students to communicate both course related and social information in a satisfactory manner. This might put the students at risk of feeling isolated, but there is also a risk it might decrease the students results. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gustaf Nordquist.

Din email-adress: