Sökning: "IT-verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet IT-verktyg.

 1. 1. Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Simon Söderhäll; [2016]
  Nyckelord :SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

  Sammanfattning : Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. LÄS MER

 2. 2. IT-utvecklingens påverkan på klassrumsdidaktik : - Fyra lärares upplevelser kring digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :Klassrumsdidaktik; digitala verktyg; generationsfråga; utbildningsfråga; inställningsfråga;

  Sammanfattning : This paper covers schoolteacher´s experiences of IT development in Upper Secondary School concerning the school subject Swedish. The aim is to investigate how curriculums and teacher´s teaching have changed with the introduction of IT development in the school´s activities, in order to obtain a score of todays didactics in the classroom. LÄS MER

 3. 3. IT-användning på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Allis Nilsson; Sara Wendt; [2016]
  Nyckelord :Dewey; fritidspedagogik; IKT; IKT på fritidshemmet; IT på fritidshemmet; IT-verktyg; pragmatism; sociokultur; sociokulturellt perspektiv; Säljö;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur fritidspedagoger och fritidslärare använder IT-verktyg på fritidshemmet och vad fritidspedagoger och fritidslärare har för uppfattning om användandet av datorer och surfplattor på fritidshem. Teorierna vi valde att utgå från grundar sig på ett pragmatiskt och ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Key aspects to consider when designing an IT-tool based on scoring rubrics to support formative assessment: an exploratory design-driven study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Björn Englund; [2016]
  Nyckelord :Computer-aided assessment; formative e-assessment; scoring rubrics; grading criteria;

  Sammanfattning : Why this thesis is needed. This thesis is motivated by the falling school results of Swedish 15-year-olds, a lack of IT tools in Swedish schools and a call for turning the theory on formative assessment into practice.Previous research that is used in the thesis. LÄS MER

 5. 5. IT-verktyg i distribuerade team : Egenskaper i IT-verktyg för att upprätthålla god kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Teodora Afram; Beatrice Westh; [2016]
  Nyckelord :IT-tools; Distributed system development; Global system development; communication; Distributed teams; IT-verktyg; Distribuerad systemutveckling; Global systemutveckling; kommunikation; Distribuerade teams;

  Sammanfattning : This study is about IT-tools and communication in distributed system development teams. The purpose of this study is to identify how the members of distributed teams perceive their own communication, and to identify the characteristics that are considered important in the IT-tools to be able to maintain a good communication. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IT-verktyg.

Din email-adress: