Sökning: "IT-verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet IT-verktyg.

 1. 1. Skattade värden för objekts- och sortimentsegenskaper jämfört med utfall efter slutavverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Sofia Wahlström Bergstedt; [2017]
  Nyckelord :virkesköpare; skördarmätning; utbytesberäkningar; privata skogsägare; regressionsanalyser;

  Sammanfattning : För att täcka sitt virkesbehov köper Holmen Skog in virke från privata skogsägare men även från andra skogsföretag. Som stöd i arbetet med virkesköp från privata skogsägare finns produktionssystemet VSOP för värdering och skoglig operativ planering. LÄS MER

 2. 2. Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Simon Söderhäll; [2016]
  Nyckelord :SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

  Sammanfattning : Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. LÄS MER

 3. 3. IT-utvecklingens påverkan på klassrumsdidaktik : - Fyra lärares upplevelser kring digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :Klassrumsdidaktik; digitala verktyg; generationsfråga; utbildningsfråga; inställningsfråga;

  Sammanfattning : This paper covers schoolteacher´s experiences of IT development in Upper Secondary School concerning the school subject Swedish. The aim is to investigate how curriculums and teacher´s teaching have changed with the introduction of IT development in the school´s activities, in order to obtain a score of todays didactics in the classroom. LÄS MER

 4. 4. IT-användning på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Allis Nilsson; Sara Wendt; [2016]
  Nyckelord :Dewey; fritidspedagogik; IKT; IKT på fritidshemmet; IT på fritidshemmet; IT-verktyg; pragmatism; sociokultur; sociokulturellt perspektiv; Säljö;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur fritidspedagoger och fritidslärare använder IT-verktyg på fritidshemmet och vad fritidspedagoger och fritidslärare har för uppfattning om användandet av datorer och surfplattor på fritidshem. Teorierna vi valde att utgå från grundar sig på ett pragmatiskt och ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Key aspects to consider when designing an IT-tool based on scoring rubrics to support formative assessment: an exploratory design-driven study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Björn Englund; [2016]
  Nyckelord :Computer-aided assessment; formative e-assessment; scoring rubrics; grading criteria;

  Sammanfattning : Why this thesis is needed. This thesis is motivated by the falling school results of Swedish 15-year-olds, a lack of IT tools in Swedish schools and a call for turning the theory on formative assessment into practice.Previous research that is used in the thesis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IT-verktyg.

Din email-adress: