Sökning: "Regulatory Capital"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Regulatory Capital.

 1. 1. The Plight of Icarus; The Impacts of the Regulatory Framework on Various Business Model Designs in the Swedish Solar Energy Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Lönnroth; [2017-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. The Effect of Capital Requirements on Bank Lending to Small and Medium-Sized Enterprises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Gustavsson; Jonathan Taheri; [2017-07-25]
  Nyckelord :Small and Medium-Sized Enterprises; Basel III; Capital Requirements; Regulatory Capital; Bank Lending; Europe; System Generalized Method of Moments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. The financial crisis of 2007-2008 and the increasing demand for sustainability

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Svedberg; Julius Fogelström Sundström; [2017-03-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problematization: Åkesson (2008) studied the non-regulated part of the annual report in 16 large-cap firms listed on NASDAQ Stockholm during the years 1965-2004, in order to describe and explain, in general, the development of financial – and non-financial measurements and goals. We partially continued this study, by examining mostly the same firms, but during the time-period 2007-2015, and instead of focusing on all possible explanations for the development of financial – and non-financial measurement and goals, we chose to partially study the adoption of IFRS, the financial crisis of 2007-2008 and the increased demand for sustainability´s possible influence on the measurements and goals. LÄS MER

 4. 4. Neutralitet och likformighet i beskattningen av fåmansföretag - Det senaste förslaget för att motverka inkomstomvandling med stöd av 3:12-reglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karoline Lindberg; [2017]
  Nyckelord :3:12-reglerna; SOU2016:75; Utdelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 3 november 2016 överlämnade utredningen sitt betänkande Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU2016:75) till Finansdepartement. Utredningens uppdrag bestod dels i att se över fördelningsreglerna i det så kallade 3:12- systemet, dels beskattningen i ägarskiften. LÄS MER

 5. 5. Economic Modelling of Floating Offshore Wind Power : Calculation of Levelized Cost of Energy

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Shayan Heidari; [2017]
  Nyckelord :Floating offshore wind; Levelized cost of energy; Financing; Cost structure; Funding structure; Weighted average capital cost; Capital expenditure; Economic model; Operating expenditure; funding; OPEX; CAPEX; LCOE; energy system; renewable energy; electricity;

  Sammanfattning : Floating offshore wind power is a relatively new technology that enables wind turbines to float above the sea level, tied by anchors at the seabed. The purpose of this work is to develop an economic model for the technology in order to calculate the total cost of a planned wind farm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Regulatory Capital.

Din email-adress: