Sökning: "autofiktion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet autofiktion.

 1. 1. Tres nudos existenciales en La mujer loca de Juan José Millás : un pacto ambiguo de lectura sobre la identidad, la muerte y el lenguaje

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lucero Ivette Karlsson; [2017]
  Nyckelord :autoficción; pacto ambiguo; identidad; muerte; lenguaje; alter ego;

  Sammanfattning : La mujer loca, eller Den galna kvinnan [min översättning] är en roman publicerad 2014 av den spanske författare och journalisten Juan José Millás. I denna studie visar jag att denna roman är en autofiktion eftersom författaren, berättaren och karaktären har samma efternamn. LÄS MER

 2. 2. "Det är inte bara så att livet är en dröm utan också att drömmen är livet" : Intertextualitet och autofiktion i Theodor Kallifatides 2000-talsförfattarskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Güettler; [2016]
  Nyckelord :Kallifatides; Theodor; intertextualitet; autofiktion; fiktionskontrakt; Lejeune; Kristeva; Barthes; Ett nytt land utanför mitt fönster; Brev till min dotter; vänner och älskare; Det gångna är inte en dröm; mödrar och söner; En kvinna att älska; Herakles; Med sina läppars svalka; Exil; Emigration; Emigrationslitteratur.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks den intertextualitetsteori som framkommer i Kallifatides 2000-talslitteratur, och hur den kan användas för att läsa de autofiktiva inslagen i romanerna. Uppsatsen kommer fram till att Kallifatides ansluter sig till en poststrukturalistisk syn på intertextualitet, där intertextualitet inte så mycket handlar om direkta referenser i ett verk till ett annat, utan utgör en del i den poststrukturalistiska insikten att allt är konstruktion. LÄS MER

 3. 3. Inbillningens mening - en studie av förhållningssätt till August Strindbergs En dåres försvarstal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Samuel Kvist; [2016]
  Nyckelord :August Strindberg; Strindberg; En dåres försvarstal; Le plaidoyer d un fou; Pierre Bourdieu; Bourdieu; Konstens regler; Mottagande; Läsning; Läsart; Illusio; Litterära positioneringar; Jaget; Subjekt; Litteraturhistoria; Läsorienterad pragmatism; reception; Wayne C. Booth; The company we keep; Kulturmannen; läskonvention; Strindbergforskning; litteraturens verkningskraft; moral; hyckleri; autofiktion; självbiografi; modernism; ångest; kärlek; tvåsamhet; dubbelnatur; läsprocess; äktenskap; litteraturkritik; liv och dikt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen uppför en historisk överblick över hur En dåres försvarstal lästs och belyser hur den kritiska diskursen förändrats. Förklaringsmodellen utgår från Bourdieus fältbegrepp vilket hjälper påvisa att positioneringar inte sker naturligt utan i relation till varandra såväl som till de rum som står och gjorts lediga på det så kallade fältet. LÄS MER

 4. 4. Livet och litteraturen : Om Kerstin Ekmans litterära självframställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandberg Erik; [2015]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Kerstin; Ekman; Självframställning; Autofiktion; Självbiografi; Grand; Final; Skojarbranschen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Voces de la Memoria : El papel de la autenticidad en La Voz Dormida y Soldados de Salamina

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Kristina Renlund; [2014]
  Nyckelord :pacto de lectura; autoficción; paratexto; perspectiva feminista; testimonio; Guerra Civil;

  Sammanfattning : Det kollektiva minnet av spanska inbördeskriget och den efterföljande diktaturen har varit ett återkommande tema hos ett stort antal spanska författare de senaste decennierna. I denna uppsats analyseras två romaner; La Voz Dormida av Dulce Chacón och Soldados de Salamina av Javier Cercas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autofiktion.

Din email-adress: