Sökning: "enkät studie smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden enkät studie smärta.

 1. 1. Parasitförekomst hos häst – samband med kolik och avmaskningsrutiner. : en fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Camilla Mörby; [2017]
  Nyckelord :parasiter; ; kolik; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; blodmask; ; bandmask; ; EPG; ; anthelmintika; parasites; ; colic; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; strongyles; ; tapeworm; ; fecal egg count; ; deworming;

  Sammanfattning : Så gott som alla betande hästar är infekterade med endoparasiter, varav de vanligaste i Sverige är små blodmaskar (Cyathostominae spp.), stor blodmask (Strongylus vulgaris), bandmask (Anoplocephala perfoliata) och spolmask (Parascaris equorum). Betydelsen av dessa för hästars hälsa och sjukdom har sedan årtionden studerats. LÄS MER

 2. 2. Rekommendera mera! : En studie på hur barnmorskor upplever, uppfattar och använder rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditet.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Björklund; Tuva Flodin; [2017]
  Nyckelord :Barnmorskor; fysisk aktivitet vid graviditet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur existerande riktlinjer för fysisk aktivitet för kvinnor under graviditet ser ut och hur de tillämpas på mödravårdscentraler. Undersökningen gjordes på de barnmorskor som arbetar på mödravårdscentraler kopplade till Stockholms läns landsting. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder och kunskaper om smärta och smärtskattning hos barn och ungdomar inom slutenvård : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne Fransson; Kristin Stenke; [2016]
  Nyckelord :Pain; pain measurement; children; attitudes; knowledge; Smärta; smärtskattning; barn; attityder; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att sjuksköterskor ofta underskattar barns smärta. Vid omvårdnad av barn med smärta bör självskattning vara förstahandsvalet vid smärtskattning. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars uppfattningar om att få perifer venkateter : En enkätstudie om smärta, rädsla och tillit

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Walfridsson; [2016]
  Nyckelord :perifer venkateter; smärtlindring; tonåringar;

  Sammanfattning : Bakgrund:I arbetet med barn och tonåringar inom den slutna sjukvården sätts perifer venkateter (PVK) när det krävs tillgång till blodbanan för att ge mediciner eller vätskor. Proceduren är smärtsam, men ofta bedöms inte tonåringen vara i behov av smärtlindring. LÄS MER

 5. 5. Vad avgör om en patient skrivs ut tidigt eller sent vid dagkirurgi med intravenös anestesi som sövningsmetod

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zandra Ellerström; [2015]
  Nyckelord :Anestesi; dagkirurgi; Total Intravenös Anestesi Target Controlled Infusion; utskrivning; enkät; patient;

  Sammanfattning : Dagkirurgi verksamheten ökar och det pågår en debatt om vilken anestesiform som är mest lämpad för denna verksamhet. Snabb återhämtning, god kvalitet, kostnadseffektivitet och få biverkningar är målen för att få patienten att kunna gå hem samma dag. En kvantitativ studie med en enkät framkonstruerad för studiens syfte utfördes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkät studie smärta.

Din email-adress: