Sökning: "enkät studie smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden enkät studie smärta.

 1. 1. Röster Från Den Vänstra Sidan : En kvantitativ studie om hur vänsterhänta personer upplever anpassningen av den fysiska miljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Espell; Maribel Hansson; [2018]
  Nyckelord :ergonomi; fysioterapi; grundskolan; vänsterhänthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan spenderar en stor del av sin vakna tid på sin arbetsplats. Arbetsmiljölagen har som syfte att uppnå en god arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet. Barn har samma rättigheter till en god arbetsmiljö som vuxna då skollagen omfattas av arbetsmiljölagen. LÄS MER

 2. 2. Har kontorspersonal tillräcklig kunskap för att ställa in sina egna stolar och i vilken utsträckning är stolarna korrekt inställda?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Björn Grön; Jacob Carleson; [2017]
  Nyckelord :Kontorstol; kunskap; ergonomi; inställningar; sittande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett samband mellan sittande och ohälsa. Stillasittandet har idag blivit en stor del av människors vardag. Både barn och vuxna tillbringar grovt uppskattat 60 % av sin vakna tid i stillasittande. LÄS MER

 3. 3. Parasitförekomst hos häst – samband med kolik och avmaskningsrutiner. : en fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Camilla Mörby; [2017]
  Nyckelord :parasiter; ; kolik; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; blodmask; ; bandmask; ; EPG; ; anthelmintika; parasites; ; colic; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; strongyles; ; tapeworm; ; fecal egg count; ; deworming;

  Sammanfattning : Så gott som alla betande hästar är infekterade med endoparasiter, varav de vanligaste i Sverige är små blodmaskar (Cyathostominae spp.), stor blodmask (Strongylus vulgaris), bandmask (Anoplocephala perfoliata) och spolmask (Parascaris equorum). Betydelsen av dessa för hästars hälsa och sjukdom har sedan årtionden studerats. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet hos personer med Cervikal Dystoni : Skillnader mellan kvinnor och män samt samband mellan fysisk aktivitet och smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonathan Jansson; Henrik Granberg; [2017]
  Nyckelord :dystonia; pain; gender differences; cervical; physical activity; dystoni; smärta; könsskillnader; cervikal; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervikal dystoni är en neurologisk sjukdom som drabbar nackmuskulaturen med muskelsammandragningar som kan resultera i felställningar, smärta och tremor. Behandlingen består i dagsläget av injektioner med Botulinumtoxin och fysioterapi. LÄS MER

 5. 5. Rekommendera mera! : En studie på hur barnmorskor upplever, uppfattar och använder rekommendationerna för fysisk aktivitet under graviditet.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Björklund; Tuva Flodin; [2017]
  Nyckelord :Barnmorskor; fysisk aktivitet vid graviditet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur existerande riktlinjer för fysisk aktivitet för kvinnor under graviditet ser ut och hur de tillämpas på mödravårdscentraler. Undersökningen gjordes på de barnmorskor som arbetar på mödravårdscentraler kopplade till Stockholms läns landsting. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkät studie smärta.

Din email-adress: