Sökning: "enkät studie smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden enkät studie smärta.

 1. 1. Unilateral axelsmärta hos crossfit-atleter : Samband mellan rörlighet, isokinetisk styrka och smärta

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Cederblad Staglianó; [2018]
  Nyckelord :axelsmärta; crossfit; rörlighet; styrka;

  Sammanfattning : Inledning: Studier visar att den vanligaste skadelokalisationen hos crossfit-atleter är axelleden. Crossfit utövas av över 1 miljon registrerade idrottare, men då det är en relativt ny idrott finns väldigt få studier på ämnet, och ännu ingen undersökande studie gällande crossfit och axelsmärta. LÄS MER

 2. 2. Röster Från Den Vänstra Sidan : En kvantitativ studie om hur vänsterhänta personer upplever anpassningen av den fysiska miljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Espell; Maribel Hansson; [2018]
  Nyckelord :ergonomi; fysioterapi; grundskolan; vänsterhänthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan spenderar en stor del av sin vakna tid på sin arbetsplats. Arbetsmiljölagen har som syfte att uppnå en god arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet. Barn har samma rättigheter till en god arbetsmiljö som vuxna då skollagen omfattas av arbetsmiljölagen. LÄS MER

 3. 3. Upplevda röstbesvär hos universitetslärare : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Erika Snellman; Frida Widlöf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Läraryrket är ett av de mest röstkrävande yrkena. Den höga röstbelastningen och de höga kraven som ställs på lärares röster resulterar i att lärare i högre grad än andra drabbas av röstbesvär. Universitetslärare är ett yrke som hittills inte blivit tillräckligt undersökt gällande förekomst av röstbesvär. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av delaktighet, information och tillgänglighet efter digital fysioterapi via en interaktiv app : en webbaserad enkätstudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Gottlind; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; sjukgymnastik; mhälsa; ehälsa; internetbaserad fysioterapi; telerehabilitering; telemedicin; applikationer; smartphone;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser efter digital fysioterapi via en interaktiv app (FT-app) vid smärta i rörelseapparaten. Frågeställningar: I vilken utsträckning upplever kvinnor som har fått digital fysioterapeutisk rådgivning via en interaktiv app delaktighet, information och tillgänglighet? Finns det någon skillnad i ovanstående mellan de som besökt primärvård 2016 (Nationell Patientenkät NPE) och de som fått digital fysioterapi i FT-app? Bakgrund: eHälsa har ökat allt mer i popularitet och digital teknik har potential till att öka tillgängligheten på vårdens tjänster och det finns ett behov av att utvärdera dessa tjänster. LÄS MER

 5. 5. Har kontorspersonal tillräcklig kunskap för att ställa in sina egna stolar och i vilken utsträckning är stolarna korrekt inställda?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Björn Grön; Jacob Carleson; [2017]
  Nyckelord :Kontorstol; kunskap; ergonomi; inställningar; sittande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett samband mellan sittande och ohälsa. Stillasittandet har idag blivit en stor del av människors vardag. Både barn och vuxna tillbringar grovt uppskattat 60 % av sin vakna tid i stillasittande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkät studie smärta.

Din email-adress: