Sökning: "leveransprecision"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet leveransprecision.

 1. 1. Strategisk produktionsplanering med hänsyn till ConWIP : En fallstudie på ABB Metallurgi med praktisk tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Sandra Turesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABB Metallurgi tillverkar elektromagnetiska omrörare som används vid framställning av metaller och metallegeringar. De elektromagnetiska omrörarna skiljer sig åt i utförande, storlek och form, vilket innebär stora utmaningar för företaget då nästan varje produkt är helt unik i sina specifikationer. LÄS MER

 2. 2. Maskinteknisk studie av hissdörrsproduktion för ökad leveransprecision

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Samuel Spjut; [2017]
  Nyckelord :lean; delivery precision; daily control; layout change; lean; leveransprecision; daglig styrning; layoutändring;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om ett arbete mot att öka leveransprecisionen av produktionen av hissdörrar på företaget MaxiDoor AB. Företaget har ett mål på en leveransprecision på 98 % som de arbetar mot att uppfylla. Problemet de har är att leveransprecisionen är mycket lägre i nuläget. LÄS MER

 3. 3. Förhindra förseningar i distributionscentraler : Med syfte att öka leveransprecision

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :David Bergström; Jacob Heyle; [2017]
  Nyckelord :On-time delivery; distribution centers; delays; individual dependent; system dependent; Leveransprecision; distributionscentraler; förseningar; individberoende; systemberoende;

  Sammanfattning : Abstract  Purpose – The purpose of the study is to investigate how distribution centers can prevent delays to achieve higher on-time delivery.  To fulfill the purpose of the study three study questions have been conducted:  • What factors causes delays in distribution centers?  • Why do delays occur in distribution centers?  • How can distribution centers prevent delays to achieve higher on-time delivery?  Method – A qualitative approach has been used throughout the study to enable fulfilment of the study´s purpose. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan säkerhetskrav och höga lagernivåer inom läkemedelsbranschen : En fallstudie på Fresenius Kabi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Alexis Frykfors; Philip Strand; [2017]
  Nyckelord :Pharmaceutical industry; lean; just-in-time; heijunka; supply chain management; EOQ and bullwhip effect; Läkemedelsindustri; lean; Just-in-time; Heijunka; Supply chain management; EOQ och Bullwhip-effekten.;

  Sammanfattning : Background: An organization's ability to control bound material can be the difference between success or failure. Organizations that effectively work with supply chain management has strengthened their positions and increase their competitive edge on the global market. LÄS MER

 5. 5. Materialplanering : för optimerade logistiska processer med avseende på tid och kostnad.

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathalie Linhem; Caroline Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :material planning; logistic; Supply Chain Management; Buyer-supplier relationships; lead times; storage optimization; classification; ABC-analysis; DuPont-model; Kraljics matrix; materialplanering; logistik; Supply Chain Management; Buyer-supplier relationships; ledtider; lageroptimering; klassificering; ABC-analys; DuPont-modellen; Kraljics matris;

  Sammanfattning : Planering, styrning och uppföljning är viktiga processer inom materialplanering och inom dess flöde från leverantör till slutkund. Planeringsprocessens aktiviteter kan även ha en avgörande effekt på tillgängligheten av företagets produkter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet leveransprecision.

Din email-adress: