Sökning: "leveransprecision"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet leveransprecision.

 1. 1. Ledtidsreducering genom värdeflödeskartläggning : Fallstudie på Humm Kombucha

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joel Östman; Andreas Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Ledtid; förbättringsverktyg; värdeflödeskartläggning.;

  Sammanfattning : Organizations striving to grow competitive in the market must today achieve or maintain high productivity, produce the right products, in the right quantity at the right time with high delivery precision to cope with it. By applying effective improvement tools, organizations can reduce lead times, thus achieving higher productivity and quality, which in the long run contributes to lead-time reduction and cost savings. LÄS MER

 2. 2. Optimering av lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion : En fallstudie på Växjö Energi AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Erik Willstein; Mattias Castenhammar; [2018]
  Nyckelord :logistik; kraftvärmeverk; lagerhantering; biobränsle; lönsamhet; leveransprecision; avtal; kvalité.;

  Sammanfattning : Övergången som kraftvärmeverken har gjort från användning av olja till biobränsle har medfört stora utmaningar i form av logistiska problem som lagring, hantering samt transport. Syftet med projektet är att med en fördjupad kunskapsnivå inom logistik förstå dess inverkan på lagerhantering och hur det kan appliceras på ett kraftvärmeverk. LÄS MER

 3. 3. En kostnad kommer sällan ensam : En tolkande utvärderingsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :skrot; skrotkostnad; bilindustrin; kartläggning; processer; utvärdering; utvärderingsstudie; kvalitetsbristkostnader; jurans trilogi; strategiska avväganden; kaizen; lean production; projekt; leveransprecision; styrning; kommunikation; ansvar; företagskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet Författare: Erika Fristedt och Malin Gustavsson Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Titel: En kostnad kommer sällan ensam - En tolkande utvärderingsstudie   Nyckelord: skrot, skrotkostnad, bilindustrin, kartläggning, processer, utvärdering, utvärderingsstudie, kvalitetsbristkostnader, jurans trilogi, strategiska avväganden, kaizen, lean production, projekt, leveransprecision, styrning, kommunikation, ansvar, företagskultur   Bakgrund: Bilindustrin har under en längre tid genomsyrats av en kostnadspress som uppkommit med anledning av förändrade krav från kund. Detta tvingar aktörerna på marknaden att skapa en produktion som är flexibel och anpassad efter snabba förändringar. LÄS MER

 4. 4. Strategisk produktionsplanering med hänsyn till ConWIP : En fallstudie på ABB Metallurgi med praktisk tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Sandra Turesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABB Metallurgi tillverkar elektromagnetiska omrörare som används vid framställning av metaller och metallegeringar. De elektromagnetiska omrörarna skiljer sig åt i utförande, storlek och form, vilket innebär stora utmaningar för företaget då nästan varje produkt är helt unik i sina specifikationer. LÄS MER

 5. 5. Towards a more efficient Supply Chain : A study at Bombardier Rail Control Solutions with a focus on centralizing their Supply Chain

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonathan Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; ERP; MRP; MPS; Master data; Centralization; On-Time Delivery; Supply Chain Integration; Warehouse; Inventory; Värdekedja; ERP; MRP; MPS; masterdata; Centralisering; Leveransprecision; Värdekedjeintegration; Lager;

  Sammanfattning : To remain competitive in today’s business environment, companies must continuously become more efficient and improve their business. This can be achieved through developing and streamlining a company's Supply Chain. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet leveransprecision.

Din email-adress: