Sökning: "musiklärares hantering"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden musiklärares hantering.

 1. 1. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
  Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

 2. 2. Att kräva eller inte kräva... det är frågan : - en kvalitativ intervjustudie om lärares hantering av elevers övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Björn Guo; [2015]
  Nyckelord :Pupils exercise; music; instrumental teaching; interviews; design theory; Elevers övning; musik; instrumentalundervisning; intervjuer; designteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka musiklärares syn på och hantering av elevers övning. Data har samlats in genom intervjuer med fyra instrumentalpedagoger som arbetar på kulturskola/gymnasiet/folkhögskola eller musikhögskola. LÄS MER

 3. 3. Musiklärare och digitala verktyg : En studie om hur musiklärare beroende på generation, erfarenhet och intresse hanterar digitala verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Joakim Henriksson; [2014]
  Nyckelord :IT; ICT; music; generation; interest; IT; IKT; musik; generation; intresse;

  Sammanfattning : Denna studie har haft för avsikt att få djupare kunskap om några musiklärares hantering av digitala verktyg men också för att se om generation, erfarenhet eller intresse har någon inverkan på detta. Genom kvalitativa intervjuer av fem lärare som tillsammans representerar tre årtionden har studien visat att det inte är någon större skillnad mellan åldersgrupperna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet musiklärares hantering.

Din email-adress: