Sökning: "IKT"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade ordet IKT.

 1. 1. Att förstå, kunna och vilja arbeta med teknik i förskolan : En kvalitativ studie om fyra förskollärares förutsättningar för teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marianne Gallardo; Krestina Persson; [2018]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; förskola; förskollärare; IKT;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan finns tre mål som rör ämnet teknik. Forskning visar dock att förskolor behandlar ämnet teknik mer eller mindre omfattande ute i verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. IKT som verktyg i skrivundervisningen : En litteaturstudie om IKTs påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Feltsten; Freja Taipaleenmäki; [2018]
  Nyckelord :IKT; Literacy; New literacy; skrivundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digitalt eller inte? En kvalitativ jämförelse av lärares syn på digitala läromedel och läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adam Kaspersson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Läromedel; lärobok; digitala läromedel; IKT; lärare; synsätt; attityd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien att ta reda på hur lärare ser på digitala läromedel och läroböcker i ämnet matematik. En kvalitativ intervjuguide valdes som metod där sex olika lärare intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om möjligheter och svårigheter i en IKT-satsning för skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tomasine Hultgren; [2017-12-18]
  Nyckelord :ICT; ICT-startegies; IKT i skolan; IKT pedagogik; ICT implementation in schools; IKT implementering i skolan; IT i skolan;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med 6 lärare i syfte att söka förstå olika lärares/pedagogers uppfattningar om möjligheter och svårigheter i IKT-satsningar för skolan och deras relation till IKT som verktyg i undervisning. Min studie har visatatt lärarna upplever många möjligheter med digitala verktyg i undervisning, främst när det gäller tidssparande aspekter med färdigt material i program och i forum på nätet, när det gäller dokumentation samt möjligheter till stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och i applikationer med matematikuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling för nyanlända elever med hjälp av digitala verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Grimberg Joanna; [2017-11-13]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; resurs; nyanlända elever; språkutveckling; flerspråkighet; mångkulturell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i hur arbetet kan ske i skolan för att främja nyanlända elevers språkutveckling med hjälp av digitala verktyg. Studiens frågeställningar lyder därmed: På vilket sätt kan digitala verktyg användas i språkundervisningen med nyanlända elever och i vilket syfte? Hur kan undervisningen med digitala verktyg organiseras för att ge möjlighet till socialt samspel och lärande? Vad kan det finnas för utmaningar med att arbeta språkutvecklande med hjälp av digitala verktyg? Detta examensarbete är en kvalitativ studie där fyra personer har intervjuats som arbetar på två mångkulturella skolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet IKT.

Din email-adress: