Sökning: "projektledning rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden projektledning rapport.

 1. 1. Effektiv kommunikation inom projekt : och hur olika faktorer påverkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Green; Julia Norén; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; effektivisering; standardisering; projektledning;

  Sammanfattning : I denna rapport, med titeln ”Effektiv kommunikation inom projekt – och hur olika faktorer påverkar”, granskas olika faktorer som påverkar kommunikation inom projektarbeten. Faktorerna hämtas utifrån teori, och bekräftas sedan genom en fallstudie på ett fallföretag. LÄS MER

 2. 2. Byggnadsprojektering och dess problem förvidare effektivisering. : En fallstudie för den interna projekteringen av Råbäckens förskola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Bobby Karim; Simon Karim; [2016]
  Nyckelord :Projekteringsmetodik; Projektkommunikation; Optimering; Byggprojektering;

  Sammanfattning : The number of newly built houses has increased by a total of 44% between 2010-2015.As a result of the increased housing per year, the pressure increases to deliver theprojects in time and deliver according to the customer's wishes. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad projektstruktur : Sweco Industry

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cecilia Annerstedt; Louise Annerstedt; [2016]
  Nyckelord :Projektstruktur; Green field; Centrallager; Projektledning;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om hur en förbättring av projektstrukturen kan genomföras på Sweco Industry som är en del av Sweco AB. Sweco Industry är involverade i stora och många projekt och är i behov av en gemensam samt organiserad strukturmodell. LÄS MER

 4. 4. The Project Management Triangle: a hidden framework? A qualitative study of ERP implementations in Sweden

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonathan Smith; Frida Magnusson; [2015-10-16]
  Nyckelord :ERP; projektledning; implementation; projekttriangeln;

  Sammanfattning : Over the years, it has shown that not all system implementations have turned out successfully. ERP-systems are commonly seen as vital to organisations since they support their core activities. LÄS MER

 5. 5. Erfarenhetsåterföring : Erfarenhetsåterföring mellan aktörer i byggprojekt

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anton Jansson; Fredrik Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Experience feedback; actors; construction projects; feedback; Erfarenhetsåterföring; aktörer; byggprojekt; feedback;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med företaget Erfator Projektledning AB och syftar till att belysa och undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan olika aktörer fungerar inom byggbranschen idag. Arbetet bygger främst på ett dussintal kvalitativa intervjuer och faktainsamling som har inhämtats via facklitteratur i form av böcker och från internet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet projektledning rapport.

Din email-adress: