Sökning: "secular"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet secular.

 1. 1. Att tala om religion i skolan. : – Hur religionslärare förhåller sig till en sekularistisk diskurs och metoder för att främja personliga samtal om religion i klassrummet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Jönsson; [2018]
  Nyckelord :public religion; private religion; didactics; secularist discourse; religious education; upper secondary school teachers; Offentlig religion; privat religion; didaktik; sekularistisk diskurs; religionskunskap; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Religious education teachers in modern secular countries like Sweden are faced with many challenges. For example: how do the teachers encourage students to talk about religion when religion is largely understood as a private matter? Kittelmann Flensner found in her 2015 study that Swedish schools operate under what she calls a secularist discourse. LÄS MER

 2. 2. The successor of the Prophet : A historical analysis of the early political differences between the Sunni and Shi’a Islamic school of thoughts.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Suliman Khalid; [2018]
  Nyckelord :Saqifa; Ghadir Khumm; Orientalism; Thaqalayn; Ahlul Bayt; Mawla; Wali; Caliphate; Hadith; Sunni; Shi’a; Sahih sittahs; Bukhari; Muslim; Nahjul Balagha.;

  Sammanfattning : The early split of Islam is regarded as one of the most profound and complex events in Islamic history, not only would it lay the foundation of two predominant branches of Islam, but it would also be one of the oldest arguments in Islamic history. Who is the rightful successor to the Prophet Muhammed? This essay aims to explore the deep root behind the initial schism of Islam and understand the arguments both schools use to legitimize their position. LÄS MER

 3. 3. Herdabrevens påverkan av sekularism och herdabrevspraxis.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Björn Sjöholm; [2017-02-09]
  Nyckelord :Pastoral letters; Secularism; Sommerville; Pastoral letter praxis; Analysis; Conclusions;

  Sammanfattning : The pastoral letters` influence from secularism and pastoral letter praxis.An analysis of the archbishops` pastoral letters 1972-2014.This essay describes the archbishops` pastoral letters 1972-2014. The ambition has been to describe and analyse those letters from a secularism point of view as well as from the pastoral letter praxis. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning : erfarenheter av likhet och olikhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Walan; [2017]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Psychotherapist; Spiritual direction; Spiritual director; Andlig vägledare; Andlig vägledning; Psykdynamisk psykoterapi; Psykoterapeut;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med denna studie är att undersöka likheter och olikheter mellan psykodynamisk psykoterapi och andlig vägledning utifrån upplevelsen hos de som har erfarenhet av att möta människor i både psykoterapi och andlig vägledning. Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad förståelse för såväl likheter som olikheter de olika samtalsmetoderna, med psykologiskt perspektiv och med andligt perspektiv, emellan. LÄS MER

 5. 5. De gamla gudarnas viskningar : En kvalitativ textanalys på serietidningen Northlanders

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nicklas Ernberg; [2017]
  Nyckelord :Northlanders; secularization; postmodernism; religion; comic books; comics; norse religion; christianity; text analysis; Northlanders; sekularisering; postmodernism; religion; serietidningar; comics; fornnordisk religion; kristendom; textanalys;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of Brian Wood's Viking epic Northlanders, published by Vertigo/DC between the years of 2007-2012. The aim is to identify how Old Norse faith and Christianity are portrayed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet secular.

Din email-adress: