Sökning: "alliance"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade ordet alliance.

 1. 1. CHANGES IN JAPAN'S STRATEGIC CULTURE – THE SEVEN SINS TO PACIFISM: Japan’s Move Away From Pacifism Explained With Strategic Culture.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saman Nazari; [2018-02-13]
  Nyckelord :Global studies; International relations;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the changes within Japan’s Strategic Culture that have led Japan to move away from their previous pacifist mindset and become more militarily active in, for example, the South China Sea. I have first done a thematic analysis to get access to Japan’s strategic culture and then used Greathouse (2010) Strategic Culture method and theory to explore and explain the changes that have happened to Japan’s Strategic Culture. LÄS MER

 2. 2. Nato i vår tid : Moderaternas förändrade hållning till ett Nato-medlemskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Stenbäck; [2018]
  Nyckelord :Nato; Moderaterna; Utrikespolitik; Inrikespolitik; Förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an increased understanding of the Moderate partys’ changed attitude towards a Swedish NATO membership. The study will be based on domestic and international foreign policy factors which underpin the changing attitude. LÄS MER

 3. 3. Klienters upplevelser av Bildterapi inom en Psykodynamisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Karin Deines; [2018]
  Nyckelord :Art therapy; Art psychotherapy; Client experience; Qualitative method; Bildterapi; Bildpsykoterapi; Klienters upplevelse; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används i terapeutiskt syfte. Bildterapi som metod återfinns inom olika psykoterapeutiska riktningar men den psykodynamiska teorigrunden är vanligast förekommande. På senare år har flera översiktstudier och RCT-studier om bildterapi som behandlingsmetod publicerats. LÄS MER

 4. 4. En likvärdig lärarutbildning i idrott och hälsa? : en kvalitativ studie om befintliga rörelsekulturer och beslutsprocesser

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Lindgren; Adrian Chong; [2018]
  Nyckelord :PETE; idrottslärarutbildning; ämnesinnehåll; likvärdig;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study has been to examine differences and similarities between five universities with physical education teacher programs. The focus has been on the syllabi regarding the subject didactics and the different movement cultures that are represented within the frame of these courses. LÄS MER

 5. 5. Primärvårdspsykologers upplevelser av KBT-inriktad psykoterapi med flyktingpatienter – en tolkande fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rasmus Andersson; [2018]
  Nyckelord :cognitive behavioural therapy; refugees; primary care; alliance; compassion fatigue; interpretative phenomenological analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine primary care psychologists' experiences of CBT-focused psychotherapy with refugees undergoing post-migration stress. The study examines experiences of psychologists working amidst the circumstances brought on by Sweden’s recent influx of refugees. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet alliance.

Din email-adress: