Sökning: "miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 10037 uppsatser innehållade ordet miljö.

 1. 1. Evaluering och utveckling av bildbaserade positioneringssystemför självkörande skalade fordon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik CarlAlmblad AlexanderHjerpe HawreBranzell Aziz; Mattias Eriksson; Robert Krook; [2017-08-10]
  Nyckelord :Autonom; Självkörande; Fordon; Positionering; Bildprocessering; Algoritmer; ;

  Sammanfattning : Den här rapporten evaluerar olika strategier för autonom positionsbestämning avskalade självkörande fordon. Rapporten presenterar två olika positioneringssystemsom med hjälp av en Raspberry Pi och tillhörande kameramodul rapporterar enposition för ett fordon i ett ansatt referenssystem; ett referenssystem som kan delasav flera fordon. LÄS MER

 2. 2. KÖTTET OCH DEMOKRATIN Miljö, beteenden och elektoral förankring vid införandet av vegetariska dagar i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Lindberg; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En förändring av människors beteenden är nödvändig för att hantera de miljö- ochklimatutmaningar världen står inför. Samtidigt är åtgärder för att förändra människorsmiljöbeteenden ofta impopulära och hotar politikers chanser att bli omvalda. LÄS MER

 3. 3. FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI) I MÖLNDAL Ett elektoralt förankrat beslut?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Wiksten; [2017-08-09]
  Nyckelord :Valdemokrati; Mansbridge; Fastighetsnära insamling; miljöpolitik; offentlig styrning;

  Sammanfattning : För att ställa om till ett hållbart samhälle krävs det stora åtgärder. Ett stort problem står dock i vägen för denna omställning: få personer är beredda att frivilligt ändra sina vanor och beteenden för att leva ett hållbart liv med minsta möjliga miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling och läkemedelsanvändning - Anestesisjuksköterskans miljömedvetenhet vid handhavande av intravenösa läkemedel.

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Widén; Isabelle Zetterlund; [2017-08-04]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Anestesisjuksköterska; Läkemedel; Läkemedelshandhavande; Miljö; Sustainable development; ; Nurse anesthestetis; Pharmaceuticals; Pharmaceutical management; ; Environment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling skall bedrivas på alla nivåer i vårdkedjan dock föreligger oklarheter angående hur denna implementering sker. Det existerar begränsat med forskning angående anestesisjuksköterskans arbete i kontext till hållbar utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö.

Din email-adress: