Sökning: "miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 9455 uppsatser innehållade ordet miljö.

 1. 1. Personer med demenssjukdom i en anpassad vårdmiljö. Hur kan vårdmiljön bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Boman; Melissa Bagheri; [2017-02-13]
  Nyckelord :Demens; vårdmiljö; trygghet; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste geriatriska sjukdomarna i dagenssamhälle. Personer med demenssjukdom har symtom som ger intellektuellafunktionsnedsättningar exempelvis minnesproblematik och språksvårigheter. Detta kan ledatill att de kräver specialistvård och särskild utformad miljö. LÄS MER

 2. 2. (O)balanserad styrning. En kvalitativ studie om värden och normer inom kommunal styrnings kulturella omgivning i Göteborg, Tanum och Kungsbacka kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Bergstrand; [2017-01-27]
  Nyckelord :värden och normer; kommunal styrning; ekonomivärden; kulturell inbäddning; värdeprioritering;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka värden och normer som finns inom den kommunala styrningen och varför ekonomivärden tenderar att dominera över andra värden och normer i kommunernas kulturella omgivning. Syftet är att besvara följande forskningsfråga och underfråga: • Varför tenderar ekonomivärden att dominera över anda värden och normer inom kommunal styrning? - Vilka andra värden och normer finns inom den kommunala styrningen?För att besvara studiens frågeställningar används kulturell inbäddning som härstammar från institutionella logiker och nyinstitutionell teori som förklaringsmodell. LÄS MER

 3. 3. Vem styr vem? : Makten över det möjligas gräns i ett gränslöst kontorslandskap.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Henriksson; Petter Ådahl; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad kontorsmiljö; Actor network theory; styrning; flexkontor; strategier och taktiker; gränslöst arbete; makt; arbetsorganisering; kontorsutformning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en observationsstudie som undersöker den aktivitetsbaserade kontorsmiljön utifrån hur den fysiska platsen och miljön styr och styrs av de människor och objekt som befinner sig på platsen. Syftet är att bidra till en djupare förståelse för hur makt kan manifesteras genom att handlande möjliggörs, uppmuntras och begränsas i fysiska rum, såväl av objekten som av människorna som befinner sig på platsen. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter för ökad solenergianvändning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Mattias Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Solenergi; solceller; solenergipotential;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en viktig fråga vilket inte minst visade sig efter klimatmötet i Paris 2015. Den förnybara energiproduktionen behöver öka för att klara miljömålen. Den Svenska solenergiproduktionen ligger på en låg nivå jämfört med andra energislag. LÄS MER

 5. 5. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö.

Din email-adress: