Sökning: "miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 9593 uppsatser innehållade ordet miljö.

 1. 1. Hur kan röntgensjuksköterskan kommunicera med demenssjuka patienter – strategier och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Karlsson; Fawzie Kobrosli; [2017-05-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningen i vår värld ökar i ålder vilket medför flertalet sjukdomar. I dessa sjukdomar finns demenssjukdomen vilken drabbar hjärnan och ger kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Hur lagerarbetares arbetsmiljö påverkar deras förmåga att arbeta -En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sanne Gars; Vera Rosen; [2017-04-07]
  Nyckelord :working ability; working environment; warehouse workers;

  Sammanfattning : Lagerarbete tillhör yrkesgruppen maskin-processoperatörsarbete som harflest antal sjukdagar. Arbetet kan innebära bland annat repetitivaarbetsuppgifter och tunga lyft. Trots den ökade ohälsan och stressen iarbetslivet finns lite forskning om de bakomliggande orsakerna till dennaökning. LÄS MER

 3. 3. Gröna idéer med villkorade visioner - En idéanalytisk studie av EU:s miljö- och klimatpolicy efter den ekonomiska krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Bjuggren; [2017-03-15]
  Nyckelord :RU; miljö- och klimatpolitik; miljöhandlingsprogram; Skovgaard; ekologisk modernisering; environment and climate change policy; economic crisis; Environmental Action Programme; ecological modernisation;

  Sammanfattning : Emanating from a deepened interest conflict within the decision making in the EU, this study aims to examine how the relationship between economy and environment and climate change policy is framed in the EU’s seventh Environmental Action Programme. Scholars have shown that since the economic crisis in 2008 the EU has witnessed a deepened ideological interest conflict between those who see environment and climate change policy as economically unfavorable and those seeing it as economically beneficial. LÄS MER

 4. 4. Personer med demenssjukdom i en anpassad vårdmiljö. Hur kan vårdmiljön bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Boman; Melissa Bagheri; [2017-02-13]
  Nyckelord :Demens; vårdmiljö; trygghet; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste geriatriska sjukdomarna i dagenssamhälle. Personer med demenssjukdom har symtom som ger intellektuellafunktionsnedsättningar exempelvis minnesproblematik och språksvårigheter. Detta kan ledatill att de kräver specialistvård och särskild utformad miljö. LÄS MER

 5. 5. (O)balanserad styrning. En kvalitativ studie om värden och normer inom kommunal styrnings kulturella omgivning i Göteborg, Tanum och Kungsbacka kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Bergstrand; [2017-01-27]
  Nyckelord :värden och normer; kommunal styrning; ekonomivärden; kulturell inbäddning; värdeprioritering;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka värden och normer som finns inom den kommunala styrningen och varför ekonomivärden tenderar att dominera över andra värden och normer i kommunernas kulturella omgivning. Syftet är att besvara följande forskningsfråga och underfråga: • Varför tenderar ekonomivärden att dominera över anda värden och normer inom kommunal styrning? - Vilka andra värden och normer finns inom den kommunala styrningen?För att besvara studiens frågeställningar används kulturell inbäddning som härstammar från institutionella logiker och nyinstitutionell teori som förklaringsmodell. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö.

Din email-adress: