Sökning: "miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 9812 uppsatser innehållade ordet miljö.

 1. 1. “Jag klarar det här” -Deltagares upplevelser av hur psykiatrisk arbetsförberedande gruppbehandling påverkat arbetsförmågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Selma Culum; Elin Persson; [2017-05-30]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; arbetsförmåga; gruppbehandling; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa har ökat i Sverige och är en utav de vanligaste orsakerna tillsjukskrivning från arbete. Psykisk ohälsa kan påverka olika delar av arbetsförmågan. Ensektor som behandlar personer med psykisk ohälsa är den specialiserade psykiatriskaöppenvården. LÄS MER

 2. 2. Släng utan slit: En socialantropologisk studie om uppfattningar och attityder kring återbruk och redesign i kontorsmiljöer inom Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Karin Kindblom; [2017-05-29]
  Nyckelord :möbler; återbruk; redesign; fysisk miljö; kontorsmiljö; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur anställda inom Göteborgs Stad upplever den fysiska miljö de arbetar i och hur de upplever ny respektive återbrukad inredning. Med utgångspunkten att konsumtion som den fungerar i urbana miljöer idag är ohållbar är ambitionen att öka förståelse för hur de anställda ser på att använda återbrukade material på sin arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Hur kan röntgensjuksköterskan kommunicera med demenssjuka patienter – strategier och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Karlsson; Fawzie Kobrosli; [2017-05-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningen i vår värld ökar i ålder vilket medför flertalet sjukdomar. I dessa sjukdomar finns demenssjukdomen vilken drabbar hjärnan och ger kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Hur lagerarbetares arbetsmiljö påverkar deras förmåga att arbeta -En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sanne Gars; Vera Rosen; [2017-04-07]
  Nyckelord :working ability; working environment; warehouse workers;

  Sammanfattning : Lagerarbete tillhör yrkesgruppen maskin-processoperatörsarbete som harflest antal sjukdagar. Arbetet kan innebära bland annat repetitivaarbetsuppgifter och tunga lyft. Trots den ökade ohälsan och stressen iarbetslivet finns lite forskning om de bakomliggande orsakerna till dennaökning. LÄS MER

 5. 5. Gröna idéer med villkorade visioner - En idéanalytisk studie av EU:s miljö- och klimatpolicy efter den ekonomiska krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Bjuggren; [2017-03-15]
  Nyckelord :RU; miljö- och klimatpolitik; miljöhandlingsprogram; Skovgaard; ekologisk modernisering; environment and climate change policy; economic crisis; Environmental Action Programme; ecological modernisation;

  Sammanfattning : Emanating from a deepened interest conflict within the decision making in the EU, this study aims to examine how the relationship between economy and environment and climate change policy is framed in the EU’s seventh Environmental Action Programme. Scholars have shown that since the economic crisis in 2008 the EU has witnessed a deepened ideological interest conflict between those who see environment and climate change policy as economically unfavorable and those seeing it as economically beneficial. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljö.

Din email-adress: