Sökning: "Eldercare"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Eldercare.

 1. 1. Riktlinjer – en begränsning eller strävan mot rättvisa? : En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare gör individuella bedömningar och samtidigt förhåller sig till kommunala riktlinjer. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Jönrup; Amelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Care managers; eldercare; homecare; guidelines; decision-making; needs assessment.; Biståndshandläggare; äldreomsorg; hemtjänst; riktlinjer; beslutsfattande; behovsbedömning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how eldercare managers, in their assessments of home care, needs to make individual decisions and at the same time keep to municipality’s guidelines. Our research questions deal with how eldercare managers make individual assessments and at the same time consider general municipality’s guidelines in their estimations of need for homecare assistance and how eldercare managers experience that individual assessments and general municipal guidelines relate to each other in estimations of needs for homecare assistance. LÄS MER

 2. 2. Äldreomsorg - en kvinnofråga? : En kvantitativ analys av kvinnorepresentationens påverkan på äldreomsorgens kvalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :kvinnlig representation; deskriptiv representation; substantiell representation; kommunfullmäktige; äldreomsorgens kvalitet; kvantitativ metod; teorin om närvarons politik; kvinnliga intressen.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine in what ways female representation in municipal councils in Sweden has an influence on the quality of eldercare. The theory of the politics of presence constitutes the theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Can the Act on System of Choice Empower Women? An interview study of female entrepreneurs' experiences on the Swedish homecare market

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hanna Bowring; [2018]
  Nyckelord :Female entrepreneurship; Female empowerment; Provider choice; The act on system of choice; Homecare; Sweden; Gendered capitalism; Function analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the Act on System of choice was implemented on the Swedish homecare market in 2009, there seemed to be an assumed understanding that by increasing competition on the eldercare market through privatization it would create better opportunities for women. Entrepreneurship was phrased as a solution for empowering and emancipating women in breaking out from a fixed role in low-status professions. LÄS MER

 4. 4. All vård och omsorg av äldre personer ska vara av god kvalitet : Jakten på de svårfångade kvalitetsaspekterna i Stockholms stads valfrihetssystem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Marcus Falk Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quality; Voucher system; Eldercare; Marketization; Kvalitet; Valfrihetssystem; Äldreomsorg; Privatisering;

  Sammanfattning : Välfärd, vård och omsorg var under en lång tid närmast synonymt med Sveriges nationalstatliga universella välfärdsmonopol fram tills slutet av 1980-talet. Välfärdsmonopol ersattes med välfärdspluralism och valfrihet. Genom konkurrens skulle utförare av socialtjänst bli effektiva och kvaliteten skulle öka. LÄS MER

 5. 5. Individens behov i centrum : En kvalitativ studie om biståndshandläggares perspektiv på arbetet med IBIC

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fredrika Lundgren; Emmy Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IBIC; discretion; legal certanity; care managers; elder.; Social Sciences;

  Sammanfattning : IBIC - A qualitative study about care managers perspective on the work with IBIC The aim of this study was to describe and analyze care managers perspective on the working model IBIC in eldercare, launched by Socialstyrelsen, in relation to di- scretion and legal certanity. The working model IBIC is a tool for care managers that aims to meet the individual needs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eldercare.

Din email-adress: