Sökning: "Encounter"

Visar resultat 1 - 5 av 1082 uppsatser innehållade ordet Encounter.

 1. 1. Women’s land rights under the Mozambican Land Law: An ethnographic study of the matrilineal district of Majune, Niassa province, northern Mozambique

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Anna Gudrún Aradóttir; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mozambican Land Law; Majune district; women’s land rights; matriliny; land tenure; formalization of customary rights;

  Sammanfattning : The Mozambican Land Law (Lei de Terra) that was passed in 1997 seeks to formalizecustomary rights at a community level and provide equal access to land for men andwomen, while securing external investors access to land for their investments. Thisethnographic study explores women’s land rights in Majune district, Niassa province,under the Mozambican Land Law. LÄS MER

 2. 2. Between Allah and me : God is the judge

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emelie Wester; [2017]
  Nyckelord :LGBT; Quran; Lesbian; Gay; Muslim; Homosexuality;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to look into the issues one might encounter as a gay and lesbian Muslim with especial focus on the individual experience. I was interested in analyzing the dynamics of one's sexual identity interconnecting with one's religious identity with the assistance of identity theory, personality and culture concepts. LÄS MER

 3. 3. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 4. 4. Turned Tables in The Global Economy : Chinese Outward Foreign Direct Investment and Cultural Risk Reduction in Sweden

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Carl-David Lundström; Ingrid Höllisch; [2017]
  Nyckelord :Outward foreign direct investment; FDI; internationalization; Uppsala model; network approach; born-global; bred-global; establishment; risk; risk reduction; Sweden; China; guanxi; guanxiwang; Hofstede; trade-facilitating organizations; investment-facilitating organizations; psychic distance; cultural distance;

  Sammanfattning : Background: People’s Republic of China has attracted much FDI throughout the decades. According to the World Bank (2016), China has received approximately 20 per cent of the total FDI to developing countries the last ten years which has contributed to the country’s huge economic growth. LÄS MER

 5. 5. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Encounter.

Din email-adress: