Sökning: "Encounter"

Visar resultat 1 - 5 av 1026 uppsatser innehållade ordet Encounter.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. Patienten upplevelse av bemötande på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Mlakar; Agnes Bark; [2017]
  Nyckelord :caregiver; emergency department; encounter; patients; perception; akutmottagning; bemötande; patienter; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många människor som söker sig till akutmottagningen av olika orsaker. På grund av den stora mängden patienter kan arbetsbelastningen bli hög för vårdpersonalen, och de kan därför tvingas prioritera medicinska aspekter före de psykologiska behoven. LÄS MER

 3. 3. Våld i sjuksköterskors vardag : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Gidlund; Alexandra Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; akutmottagning; arbetsrelaterat våld.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hot och våld mot sjuksköterskor förekommer på akutmottagningar världen över. Anställda inom hälso- och sjukvård är i stor omfattning utsatta för detta och den yrkeskategori som i högst grad blir drabbade är sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Vägen till frihet : En kvalitativ studie om hur våldsutsatta kvinnor har tagit sig ut ur sitt destruktiva förhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mi Pham; Suzana Abazaj; [2017]
  Nyckelord :domestic violence; battered women; social services; police; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how women have proceeded to end an abusive relationship, the support and help they received and whether there were any difficulties during this procedure. Our study is based on qualitative interviews with six women. LÄS MER

 5. 5. Hur ambulanspersonal upplever och hanterar sin arbetssituation : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Karlsson; Sandra Skog; [2017]
  Nyckelord :Ambulance; Ambulance personnel; Coping; Experience; Nursing; Ambulanssjukvård; Ambulanspersonal; Hantering; Omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: One million emergency cases, which includes any type of ambulance transportation, are handled each year in Sweden. Ambulance personnel are required to have the ability and knowledge to identify all patients’ individual needs in different environments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Encounter.

Din email-adress: