Sökning: "Encounter"

Visar resultat 1 - 5 av 1005 uppsatser innehållade ordet Encounter.

 1. 1. Interspecies animal "friendships"

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nadil Silva; [2017]
  Nyckelord :species; stress; animal bonds; play; behaviour;

  Sammanfattning : Even though conspecific close relationships are well documented, scientific studies done on interspecies close relationships are scarce. There is no agreement of using the word friendships without inverted commas when describing close relationships of animals. LÄS MER

 2. 2. A Teacher’s Guide to Culture : - Exploring Teacher’s Guides

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anneli Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Teacher’s Guide; English; Culture; Representation; Fundamental Values;

  Sammanfattning : This paper is the result of a critical review of two Teacher’s Guides aimed at English 5 (the first year) in Swedish upper secondary schools. The aim was to investigate, with a pragmatic approach, how cultural representations are epitomised in the guidance materials: Progress Gold and Professional as well as how those representations correlate to the fundamental values of the curriculum for the upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer i vårdandet – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Fawsiya Hassan; [2017]
  Nyckelord :Cultural diversity; Interpreter Language barriers; Nurse; Patient safety; Kulturell mångfald; patientsäkerhet; språkbarriär; sjuksköterska; tolk;

  Sammanfattning : Till följd av en ökad global migration har Sverige blivit ett mångkulturellt land där det talasmånga olika språk. Detta medför att sjuksköterskan möter patienter med språk, regler ochnormer som kan skilja sig från deras egna. LÄS MER

 4. 4. Identifying the fundamentals of improvisation in the service encounter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Linnea Björkman; Linn Söder; [2017]
  Nyckelord :service encounter; theatre; dramatization; service experience; drama; interaction; improvisation; servicemöte; teater; dramatisering; service; interaktion; improvisation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to bring understanding of what constitutes improvisation in the service encounter. The study adopts a qualitative approach using hidden observations to categorize different types of improvisation in the service encounter. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av sjuksköterskors bemötande på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Pers; Magnus Tholin; [2017]
  Nyckelord :Patient; experience; encounter; nurse; emergency department; Patient; upplevelse; bemötande; sjuksköterska; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många patienter blir besök på en akutmottagning den förstakontakten med hälso- och sjukvården. Bemötandet från sjuksköterskor påakutmottagningen behöver därför bli lyckat för att patienten ska kunna känna sigsedd och omhändertagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Encounter.

Din email-adress: