Sökning: "Förtätning grönska"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Förtätning grönska.

 1. 1. Fysisk förtätning och främjandet av social hållbarhet och jämställdhet : En gestaltningsstudie i Sandviken, Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jessica Libik Weki; Stefan Olsson; [2018]
  Nyckelord :urban densification; gender equality; social sustainability; Sandviken; urban design; Fysisk förtätning; jämställdhet; social hållbarhet; Sandviken; gestaltning;

  Sammanfattning : Fysisk förtätning är en strategi som i Sverige har fått ett stort genomslag. Städer har traditionellt i första hand vuxit utåt och tagit upp onödigt mycket mark och resurser i processen. I nutid har fysisk förtätning i stora drag blivit synonymt med den hållbara utvecklingen men har samtidigt stött på mycket kritik. LÄS MER

 2. 2. Grönska betyder välmående? En studie av bostadsgårdens egenskaper

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Grönska; Byggd miljö; Rumsligheter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Grönt är skönt! Studier visar att grönska påverkar oss människor både psykiskt och fysiskt. Vi lever idag i en ständig förtätning som pågår överallt i stadsrummet och vi människor behöver därför värdesätta de kvalitéer som grönskan omkring oss ger. Det finns kvalitéer på bostadsgården som inte stadsrummet kan konkurrera med. LÄS MER

 3. 3. Den vertikala parken i den täta staden : ett alternativt sätt att bygga med grönska

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2018]
  Nyckelord :mötesplats; park; rumsbildande; stadsmiljö; vertikal grönska; förtätning;

  Sammanfattning : I den framtida förtätade staden finns det ett behov av att säkerställa gröna ytor. Att använda en lucka i stadsstrukturen och hitta en alternativ lösning för att tillföra grönska i täta städer har varit utgångspunkten för arbetet. LÄS MER

 4. 4. En tillfredsställande bostadsgård : en undersökning av boendes uppfattning av fyra bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Vilma Osberg; [2017]
  Nyckelord :bostadsgård; grön; grönska; grönområden; stadsmiljö; tätort; inverkan; påverkan;

  Sammanfattning : Bostadsgårdens grönska är en viktig del av stadens totala, gröna utbud. Vackra bostadsmiljöer bidrar till stadens attraktivitet och har därigenom en strategisk betydelse för en positiv stadsutveckling. Flertalet studier visar att grönområden ger goda effekter för hälsan men samtidigt pågår en förtätning av Sveriges städer. LÄS MER

 5. 5. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2017]
  Nyckelord :dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Sammanfattning : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förtätning grönska.

Din email-adress: