Sökning: "Förtätning grönska"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Förtätning grönska.

 1. 1. Den vertikala parken i den täta staden : ett alternativt sätt att bygga med grönska

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2018]
  Nyckelord :mötesplats; park; rumsbildande; stadsmiljö; vertikal grönska; förtätning;

  Sammanfattning : I den framtida förtätade staden finns det ett behov av att säkerställa gröna ytor. Att använda en lucka i stadsstrukturen och hitta en alternativ lösning för att tillföra grönska i täta städer har varit utgångspunkten för arbetet. LÄS MER

 2. 2. En tillfredsställande bostadsgård : en undersökning av boendes uppfattning av fyra bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Vilma Osberg; [2017]
  Nyckelord :bostadsgård; grön; grönska; grönområden; stadsmiljö; tätort; inverkan; påverkan;

  Sammanfattning : Bostadsgårdens grönska är en viktig del av stadens totala, gröna utbud. Vackra bostadsmiljöer bidrar till stadens attraktivitet och har därigenom en strategisk betydelse för en positiv stadsutveckling. Flertalet studier visar att grönområden ger goda effekter för hälsan men samtidigt pågår en förtätning av Sveriges städer. LÄS MER

 3. 3. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2017]
  Nyckelord :dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Sammanfattning : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. LÄS MER

 4. 4. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Isabella Vamborg; [2017]
  Nyckelord :takgård; förskolegård på tak; takförskola; barns utemiljö; barnperspektiv; observation; lekvärdesfaktor; OPEC; Malmö stad; friyta;

  Sammanfattning : I de rådande stadsbyggnadsidealen ses förtätning som en hållbar strategi att bygga ut staden. I de större städerna i Sverige råder däremot markbrist vilket gör utrymmet i staden till en prioriteringsfråga. Bland många intressen nedprioriteras ibland barnens intresse och de riktlinjer som finns gällande barns utemiljö följs då inte. LÄS MER

 5. 5. Plats för grönska i staden : bostadsgårdens förändring från 1940- till 2000-talet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :bostadsgårdar; utemiljöer; funktionalism; förtätning; stadsplanering;

  Sammanfattning : Under 1940- och 2000-talet har det varit bostadsbrist i Uppsala. Stadsplaneringsideal påverkar hur bostadsunderskottet åtgärdas, vilket i sin tur påverkar hur stadens gröna miljöer utformas. Sol, ljus och luft var ledord under 1940-talet. Under 2000-talet finns ett fokus på förtätning och att koncentrera staden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förtätning grönska.

Din email-adress: