Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. Grönt är s(kön)t. Om ungas upplevelser och aktiviteter i grönområden ur ett genus- och planeringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Brundin; Linnéa Stavås; [2018-06-27]
  Nyckelord :Grönområden; Genus; Jämställd stadsplanering; Unga kvinnor och män; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ungas upplevelser och aktiviteter i grönområden ur ett genusperspektiv, vilket sätts i relation till hur planerare beaktar frågan vid grönområdens utformning. Då Göteborgs Stad ämnar locka alla samhällsgrupper ut i grönområden anses det viktigt att grönområden tilltalar samtliga grupper, såsom kvinnor och män. LÄS MER

 2. 2. Att trilla av pinn. Ett hållbart grönt Göteborg, med hjälp av en alternativ begravningsmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martin Dahlbom; Moa Grundel; [2018-06-27]
  Nyckelord :“Grön stadsplanering”; “Träd”; “Biologisk mångfald”; “Minnesskog”; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur metoden med minnesträd som en alternativbegravningsmetod och en möjlig ny grön yta skulle fungera i Göteborg. Metoden går ut på attaskan efter en kremerad människa begravs tillsammans med ett trädskott. Trädet som växerupp får därmed samma funktion som en gravsten. LÄS MER

 3. 3. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 4. 4. Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet : Ett gestaltande projekt över Ronneby och Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Henrik Vik; Hugo Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; trygghet. säkerhet; offentliga rum; samhällsplanering; torg; stadsplanering;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka betydelsen av begreppen trygghet och säkerhet inom den fysiska planeringen samt vilka gestaltande egenskaper som gör ett offentligt rum tryggt. När begreppen undersökts skapas två gestaltande förslag med åtgärder för att göra ett offentligt rum tryggare. LÄS MER

 5. 5. Konsten att odla konst och kultur genom stads- och samhällsplanering : en studie om att skapa bördiga förhållanden för kulturell infrastruktur

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cultural infrastructure; Sustainable development; Complexity theory; Art and Culture; Regional planning; Urban planning; Kulturell infrastruktur; Hållbar utveckling; Komplexitetsteorin; Konst och kultur; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att kulturens roll för hållbar utveckling erkänts av många inom såväl akademien som planeringsbranschen, är planeringen av praktiska förutsättningar för konst och kultur - kulturell infrastruktur – bristfällig och ibland helt utebliven i Sverige idag. Syftet med studien är därför att utforska vilka förutsättningar som kan skapas för kulturell infrastruktur genom stads- och samhällsplanering i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stadsplanering.

Din email-adress: