Sökning: "stadsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 642 uppsatser innehållade ordet stadsplanering.

 1. 1. STADSPLANERING I STOCKHOLM 1916-1940 En studie av Sigurd Westholms strävan att reformera stadens bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Roger Norén; [2017-06-28]
  Nyckelord :Stockholm; Sigurd Westholm; city planning; housing; courtyards;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:11.... LÄS MER

 2. 2. Att planera en stad för fler. En diskursanalys av Göteborgs stads arbete för inkluderande stadsbyggnad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kerstin Säthil; [2017-01-27]
  Nyckelord :offentlig förvaltning; stadsplanering; genusvetenskap; queerteori; intersektionalitet; normkritik; genusgeografi; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Utifrån en teoretisk ram hämtad från genusvetenskapen, intersektionaliteten, queerteorin och genusgeografin analyseras i denna uppsats två av Göteborgs stads ledande dokument för stadsbyggnadskontorets arbete med en socialt hållbar, jämlikt byggd stad. Sedan tidigare saknas forskning på området utifrån en bredare maktanalys än enskilda kategorier som kön eller sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Välkommen välkommen hit, vem du än är, var du än är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Rebecka Gustin; Madeleine Sundbom; [2017-01-24]
  Nyckelord :stadsplanering; social hållbarhet; social blandning; socialt blandat boende; ;

  Sammanfattning : Frihamnen är ett gammalt industriområde i Göteborg som ingår i Göteborg stads storastadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Marken är central och attraktiv och ägs av kommunen somtill följd av det har varit en ovanligt stark förhandlingspart i planeringsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Den kompakta staden : täthetsidealets framställning i Dagens Nyheter 2009-2016

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Adrian Reppen; Frida Näsman; [2017]
  Nyckelord :förtätning; hållbarhet; stadsplanering; täthet; utglesning;

  Sammanfattning : Täthet är idag ett rådande stadsplaneringsideal. Dock uttrycker både yrkesverksamma och forskare att begreppet präglas av en rad otydligheter. Arbetet ämnar analysera och diskutera begreppet täthet. 16 artiklar från Dagens Nyheter, publicerade mellan 2009–2016 med koppling till idealet, ligger till grund för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Lind; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Sammanfattning : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stadsplanering.

Din email-adress: