Sökning: "Henrik Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Henrik Lindström.

 1. 1. Konstruktion av lastcykel: Fokus på komponentplacering av ett bränslecellsystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Henrik Nguyen; [2017]
  Nyckelord :bränslecellsystem; Lindström; Nguyen; lastcykel; vätgas; inkapsling; FEM;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Implementing a streaming application on a processor array

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jerry Lindström; Stefan Ernst Henrik Nannesson; [2015]
  Nyckelord :Stream processing; Parallel computing; Adapteva; Parallella; Epiphany; Moving Picture Experts Group MPEG ; First In First Out FIFO ; Embedded System Design ESD ; ARM; Multi-core; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A modern way of processing information is to do it in parallel. This Master Thesis conducts a case study of how to parallelize a streaming application on a highly parallel platform. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans metoder för att minska spridningen av meticillinresistenta staphylococcus aureus i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Henrik Lindström; Malin Thalin; [2014]
  Nyckelord :Infection control; Literature review; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Methods; Nurses; Nursing; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; Litteraturstudie; Metoder; Smittspridning; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad som publicerats angående vilka metoder sjuksköterskan kan använda sig av för att förhindra spridning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i sjukhusmiljöer. Bakgrund: Infektioner orsakade av MRSA gör MRSA till en av de största utmaningarna i modern sjukhusmiljö runt om i världen. LÄS MER

 4. 4. Ekologiska och närproducerade livsmedel : En studie av studenters motiv till köp samt kunskap om ekologiska och närproducerade livsmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Henrik Lindström; [2013]
  Nyckelord :Ekologiska livsmedel; Närproducerade livsmedel; Kunskap; Studenter; Uppsala;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Högstadie- och gymnasielärares arbetssituation och upplevelser av stressfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Henrik Lindström; Mirjam Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :Arbetssituation; Lärare; Enkät; Stressfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka högstadie- och gymnasielärares nuvarande arbetssituation och stressfaktorer samt att kunna påvisa om det finns några samband mellan dessa. Detta är en kvantitativ studie som baseras på 102 enkäter från lärare på högstadiet och gymnasiet i Uppsala kommun. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Henrik Lindström.

Din email-adress: