Sökning: "Henrik Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Henrik Lindström.

 1. 1. Fuel cell layout for a heavy duty vehicle

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Henrik Nguyen; Sophie Lindström; [2018]
  Nyckelord :Fuel cell; Heavy duty vehicle; Hydrogen; Environment; FCHEV;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av lastcykel: Fokus på komponentplacering av ett bränslecellsystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Henrik Nguyen; [2017]
  Nyckelord :bränslecellsystem; Lindström; Nguyen; lastcykel; vätgas; inkapsling; FEM;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Implementing a streaming application on a processor array

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jerry Lindström; Stefan Ernst Henrik Nannesson; [2015]
  Nyckelord :Stream processing; Parallel computing; Adapteva; Parallella; Epiphany; Moving Picture Experts Group MPEG ; First In First Out FIFO ; Embedded System Design ESD ; ARM; Multi-core; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A modern way of processing information is to do it in parallel. This Master Thesis conducts a case study of how to parallelize a streaming application on a highly parallel platform. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans metoder för att minska spridningen av meticillinresistenta staphylococcus aureus i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Henrik Lindström; Malin Thalin; [2014]
  Nyckelord :Infection control; Literature review; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; Methods; Nurses; Nursing; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; Litteraturstudie; Metoder; Smittspridning; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad som publicerats angående vilka metoder sjuksköterskan kan använda sig av för att förhindra spridning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i sjukhusmiljöer. Bakgrund: Infektioner orsakade av MRSA gör MRSA till en av de största utmaningarna i modern sjukhusmiljö runt om i världen. LÄS MER

 5. 5. Ekologiska och närproducerade livsmedel : En studie av studenters motiv till köp samt kunskap om ekologiska och närproducerade livsmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Henrik Lindström; [2013]
  Nyckelord :Ekologiska livsmedel; Närproducerade livsmedel; Kunskap; Studenter; Uppsala;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Henrik Lindström.

Din email-adress: