Sökning: "Marina Hugosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marina Hugosson.

  1. 1. Kan företag hantera ekonomistyrning med balans och fokus?

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

    Författare :Marina Hugosson; Anette Paulsson; [2003]
    Nyckelord :Styrning; ekonomistyrning; balans och fokus;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många företag tillämpar olika metoder för att styra sin verksamhet. Det grundläggande för företags utveckling är att använda en ekonomistyrning som passar för företagets verksamhet samt att ekonomistyrningssystemet tillämpas på ett optimalt sätt för att uppnå de bestämda mål som företaget formulerat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marina Hugosson.

Din email-adress: