Sökning: "Metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 610 uppsatser innehållade ordet Metodik.

 1. 1. Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Häggståhl; Vera Stopp; [2017-06-21]
  Nyckelord :stamning; föräldrar; föräldrasamtal; kvalitativ innehållsanalys; förskolebarn; stuttering; parents; counselling session; qualitative content analysis; preschool children;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to describe the perception and experience that parents of preschool children who stutter have regarding the initial counselling session with a speech-language pathologist. A qualitative method was used with content analysis as the method of analysis. LÄS MER

 2. 2. Residential wood combustion, cancer risk frequency and costs in Sweden : A review of instruments using the MCA methodology

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Matilda Watz; [2017]
  Nyckelord :Air pollution; Socioeconomic costs; PM2.5; B a P; MCA; Environmental management; Environmental policy; Residential wood combustion; Luftföroreningar; Samhällsekonomiska kostnader; PM2.5; B a P; MCA; Miljömanagement; Miljöpolicy; Vedeldning;

  Sammanfattning : Air pollution cause approximately 5000 premature deaths in Sweden each year. Residential wood combustion of solid biomass (RWC) is responsible for at least 1000 based on a relative risk coefficient of 17 % per 10 μg/m3 exposure. LÄS MER

 3. 3. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :kemi; geofysiska mätningar; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

 4. 4. Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan på hotellreceptionisters motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Forsberg; Emilia Hallström; [2017]
  Nyckelord :Motivation; ansvarsdelegering; empowerment; handlingsfrihet; feedback; gästnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det. LÄS MER

 5. 5. Förskollärare, inte dagisfröken. : Förskollärares syn på sin yrkesroll och sitt uppdrag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Hebelius; Frida Sandwall; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; profession; yrkesroll; uppdrag;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie tar upp förskollärares syn på sin yrkesroll och på sitt uppdrag i förskolan. Förskollärares uppdrag står beskrivet i förskolans läroplan men vi ville undersöka hur förskollärare själva beskriver sitt yrke och vad de anser är deras uppdrag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Metodik.

Din email-adress: