Sökning: "Metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 584 uppsatser innehållade ordet Metodik.

 1. 1. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :kemi; geofysiska mätningar; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan på hotellreceptionisters motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Forsberg; Emilia Hallström; [2017]
  Nyckelord :Motivation; ansvarsdelegering; empowerment; handlingsfrihet; feedback; gästnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det. LÄS MER

 3. 3. Förskollärare, inte dagisfröken. : Förskollärares syn på sin yrkesroll och sitt uppdrag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Hebelius; Frida Sandwall; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; profession; yrkesroll; uppdrag;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie tar upp förskollärares syn på sin yrkesroll och på sitt uppdrag i förskolan. Förskollärares uppdrag står beskrivet i förskolans läroplan men vi ville undersöka hur förskollärare själva beskriver sitt yrke och vad de anser är deras uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Riskreducerande åtgärder - effektutvärdering med tillämpning på transport av farligt gods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Martin Thomasson; [2017]
  Nyckelord :giftig gas; gasspridning; riskreducerande åtgärder; transport av farligt gods; riskbidrag; ADR-S delklass 2.3; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs en omfattande transport av farligt gods på vägnätet, vilket medför allvarliga risker för samhället (Stenberg, 2007). För att hantera riskerna från transporten föreslås riskreducerande åtgärder, vars effekter dock är osäkra (Sanglén, 2005). LÄS MER

 5. 5. Planerad spontanitet - komposition och plankning som metod för att lära ut improvisation till trummisar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Oskar Melander; [2017]
  Nyckelord :metodik Music Education; komposition; musik; instrumentalundervisning; trummor; improvisation; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; drums; instrumental tuition; music; composing; methodology; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur egenskrivna och/eller lånade idéer kan användas som metod för att utveckla improvisationsförmågan hos elever på estetiska programmet med trumset som huvudinstrument. Studiens deltagare har efter givna ramar fått i uppgift att planera och sedan framföra egna trumsolo-sekvenser, i syfte att fylla på den egna musikaliska verktygslådan med solistiska verktyg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Metodik.

Din email-adress: