Sökning: "Metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet Metodik.

 1. 1. Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan på hotellreceptionisters motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Forsberg; Emilia Hallström; [2017]
  Nyckelord :Motivation; ansvarsdelegering; empowerment; handlingsfrihet; feedback; gästnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det. LÄS MER

 2. 2. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :geofysiska mätningar; kemi; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete i svenska som andraspråk : En studie om hur lärare studerar och utvecklar elevers språk­kunskaper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :mergim manaj; [2017]
  Nyckelord :Swedish as a second language; L2-pupils; language knowledge; language level; language development; Svenska som andraspråk; L2-elever; språkkunskaper; språknivå; språkutveckling;

  Sammanfattning : SammandragStudiens syfte är att undersöka hur lärare på högstadiet diagnosticerar L2-elevers språknivå i svenska (SvA) och lärarnas metodik för att vidareutveckla elevernas språkkunskaper. Upp­gifter från lärare samlas in genom semistrukturerade intervjuer med 3 lärare från 3 skolor. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tobias Bartling; San Sammalisto; [2017]
  Nyckelord :Lean production; Value stream mapping; Bottlenecks; lean production; värdeflödesanalys; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av verktyg i NX/Teamcenter : Implementering av effektiviserade och automatiserade arbetssätt för hantering av formytor och spegling av presshärdningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonas Hellström; [2017]
  Nyckelord :Teamcenter; NX; NX Open; Utveckling av verktyg;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts hos Gestamp Hardtech i Luleå på Tooling Design-avdelningen. Idag arbetar företaget med både I-DEAS och NX för att konstruera presshärdningsverktyg som används för att tillverka säkerhetsdetaljer för bilar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Metodik.

Din email-adress: