Sökning: "Metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade ordet Metodik.

 1. 1. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :kemi; geofysiska mätningar; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar : En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan på hotellreceptionisters motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Fanny Forsberg; Emilia Hallström; [2017]
  Nyckelord :Motivation; ansvarsdelegering; empowerment; handlingsfrihet; feedback; gästnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det. LÄS MER

 3. 3. Förskollärare, inte dagisfröken. : Förskollärares syn på sin yrkesroll och sitt uppdrag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Hebelius; Frida Sandwall; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; profession; yrkesroll; uppdrag;

  Sammanfattning : BakgrundDenna studie tar upp förskollärares syn på sin yrkesroll och på sitt uppdrag i förskolan. Förskollärares uppdrag står beskrivet i förskolans läroplan men vi ville undersöka hur förskollärare själva beskriver sitt yrke och vad de anser är deras uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbete i svenska som andraspråk : En studie om hur lärare studerar och utvecklar elevers språk­kunskaper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :mergim manaj; [2017]
  Nyckelord :Swedish as a second language; L2-pupils; language knowledge; language level; language development; Svenska som andraspråk; L2-elever; språkkunskaper; språknivå; språkutveckling;

  Sammanfattning : SammandragStudiens syfte är att undersöka hur lärare på högstadiet diagnosticerar L2-elevers språknivå i svenska (SvA) och lärarnas metodik för att vidareutveckla elevernas språkkunskaper. Upp­gifter från lärare samlas in genom semistrukturerade intervjuer med 3 lärare från 3 skolor. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tobias Bartling; San Sammalisto; [2017]
  Nyckelord :Lean production; Value stream mapping; Bottlenecks; lean production; värdeflödesanalys; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Metodik.

Din email-adress: