Sökning: "Metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet Metodik.

 1. 1. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :geofysiska mätningar; kemi; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: På nordöstra Gotland, i Slite, har en metod för kemisk karaktärisering av den siluriska lagerfölj-den prövats. Syftet med studien har varit, att på uppdrag av Cementa AB ta fram en förbättrad och effektivare me-tod för karaktärisering av kalksten från borrhålsinformation som är anpassad för deras industriella verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tobias Bartling; San Sammalisto; [2017]
  Nyckelord :Lean production; Value stream mapping; Bottlenecks; lean production; värdeflödesanalys; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. LÄS MER

 3. 3. Handledning och skolutveckling. En kvalitativ intervjustudie av tolv lärares uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vian Talusi; [2016-05-04]
  Nyckelord :handledning; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och problemformuleringSyftet med detta arbete är att försöka utveckla hur handledare kan bidra till nyutbildade pedago- gers förståelse av att omsätta och använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen i den didaktiska undervisningsverkligheten.Studiens frågeställningar är:1. LÄS MER

 4. 4. Mätsystemanalys för kontrollmätning av stiftshåldiameter på en borrkrona

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Julio Gallego; [2016]
  Nyckelord :measurement system analysis; MINITAB; Mätsystemanalys; MINITAB;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Sandvik Mining and Construction Tools AB (SMC) och hade som uppdrag att införa arbete med statistisk processtyrning (SPS) vid en produktionscell. Innan implementering av SPS tekniker krävs det en säkerställning av mätsystemets tillförlitlighet. LÄS MER

 5. 5. Riskklassificering av nedlagda deponier i Trelleborgs kommun - En jämförande fallstudie av riskbedömningen i två tidigare metoder och MIFO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Stefan Hüllert; [2016]
  Nyckelord :Risk assessment; Disused Landfills; MIFO; Polluted land; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Thousands of disused landfills in Sweden pose a threat to human health and the environment. The most common landfill has received both industrial and municipal waste and contains metals, heavy metals, organic compounds, chlorides and nutrients. This study examines the disused landfills in the most southern municipality in Sweden, Trelleborg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Metodik.

Din email-adress: