Sökning: "Metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser innehållade ordet Metodik.

 1. 1. Nya krav på hållbarhetsrapportering och granskning: Hur påverkas revisionsbyråerna The Big Four?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Ajax; Caroline Karlsson; [2017-08-08]
  Nyckelord :Granskning; hållbarhetsrapport; institutionell teori; revisor; The Big Four;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett ökat fokus på hållbarhet har bland annat kommit till uttryck i enuppdatering av Årsredovisningslagen, vilken innebär att från och med räkenskapsår sominleds efter 31 december 2016 måste ett antal företag upprätta en hållbarhetsrapport. Dettaställer i sin tur krav på de största revisionsbyråerna, The Big Four, vilka nu måste kunnaerbjuda sina kunder nya tjänster kopplade till hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Häggståhl; Vera Stopp; [2017-06-21]
  Nyckelord :stamning; föräldrar; föräldrasamtal; kvalitativ innehållsanalys; förskolebarn; stuttering; parents; counselling session; qualitative content analysis; preschool children;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to describe the perception and experience that parents of preschool children who stutter have regarding the initial counselling session with a speech-language pathologist. A qualitative method was used with content analysis as the method of analysis. LÄS MER

 3. 3. Envishet, ekonomiskt, klurigt, jordnära, arbetsam och…? : Diskursanalys angående föreställningar om regionala skillnader

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Michelle Karlsson; Johanna Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Entrepreneurship; leadership; discourses; beliefs; Småland; regional differences; Entreprenörskap; ledarskap; diskurser; föreställningar; Småland; regionala skillnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få ett exempel på hur diskurser angående ledarskap och entreprenörskap kan komma till uttryck i vardagen i ett småländskt företag. Metodik: Vi har använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt och en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Residential wood combustion, cancer risk frequency and costs in Sweden : A review of instruments using the MCA methodology

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Matilda Watz; [2017]
  Nyckelord :Air pollution; Socioeconomic costs; PM2.5; B a P; MCA; Environmental management; Environmental policy; Residential wood combustion; Luftföroreningar; Samhällsekonomiska kostnader; PM2.5; B a P; MCA; Miljömanagement; Miljöpolicy; Vedeldning;

  Sammanfattning : Air pollution cause approximately 5000 premature deaths in Sweden each year. Residential wood combustion of solid biomass (RWC) is responsible for at least 1000 based on a relative risk coefficient of 17 % per 10 μg/m3 exposure. LÄS MER

 5. 5. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :kemi; geofysiska mätningar; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Metodik.

Din email-adress: