Sökning: "perception"

Visar resultat 1 - 5 av 4098 uppsatser innehållade ordet perception.

 1. 1. Beyond Crime and Space. How Quentin Tarantino conveys temporality and spatiality in relation to the characters in Reservoir Dogs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Martin Ricksand; [2017-02-20]
  Nyckelord :Screenplay; adaptation; Quentin Tarantino; Reservoir Dogs; temporality; spatiality; literature; film; music; dialogue; actor;

  Sammanfattning : In my thesis I examine how the screenplay author and director Quentin Tarantino uses the literary format of the screenplay to convey the spatiality and temporality of the characters in the narrative. I also investigate how the reader’s perception of these factors is crystallized, by contrasting the screenplay with its film. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av att vårdas på en somatisk akutmottagning. Vilken betydelse har omvårdnaden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sabine Hofmann; Felicia Hansson; [2017-02-13]
  Nyckelord :patient; perception; satisfaction; emergency department; ; emergency room; qualitative; nursing; caring;

  Sammanfattning : Bakgrund: I akutsjukvård finns en stor variation och bredd av patienter där mötet ofta är kortoch effektivt. Trots ett kort möte omfattar detta utredning, diagnostik och behandling. LÄS MER

 3. 3. Learning to listen to myself: performing as a conscious act

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :CÉSAR VÁZQUEZ LUPIÓN; [2017-02-06]
  Nyckelord :Awareness; intonation; sound quality; influence of feelings in performance; performing; practising; violin;

  Sammanfattning : For me, as a violin player, it is very important to develop my listening skills when practising and performing. By listening to my playing, I can get instant feedback concerning the parameters of intonation, sound quality and even bow technique. LÄS MER

 4. 4. Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt till rätt patient

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Heléne Ambjörnson; [2017-02-02]
  Nyckelord :pleasure; comfort; survival; undernäring; E-kost; A-kost; albumin; CRP; malnutrition; E-diet; A-diet;

  Sammanfattning : SammanfattningKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Frode SlindeTitel:Rätt mat för patientens bästa - Mat på sjukhus – rätt maträtt tillrätt patientNyckelord:pleasure, comfort, survival, undernäring, E-kost, A-kost,albumin, CRPBakgrund: Undernäring på sjukhus förekommer frekvent och är associerat med flertaletnegativa konsekvenser. Studier visar att det är vanligt att patienter inte äter uppsjukhusmat. LÄS MER

 5. 5. Klämd mellan barken och veden : En studie om mellanchefers befogenheter för beslutsfattande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Moberg; Linnéa Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Middle managers; middle management; authority; decision making; Mellanchef; befogenhet; auktoritet; beslutsfattande; makt;

  Sammanfattning : Många människor delar uppfattningen om att mellanchefsrollen kan vara problematisk då den är positionerad i organisationens mitt, klämd mellan ledningen och medarbetarna. Att ansvar och befogenheter bör befinna sig i jämvikt och inkluderas i chefsroller är även något som de flesta håller med om, men som vår studie förtydligar så är det dessvärre inte alltid fallet i verkligheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet perception.

Din email-adress: