Sökning: "actions"

Visar resultat 1 - 5 av 4388 uppsatser innehållade ordet actions.

 1. 1. Ju fler desto bättre! En studie för att gynna biologisk mångfald i trädgården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Johansson; [2018-05-04]
  Nyckelord :biodiversity; private garden; garden design; wildlife; Stadsnära Lantgård; Lidköping;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Barriärer för god nutrition inom intensivvård - En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Marcus Joleby; Kristoffer Henriksson; [2018-03-01]
  Nyckelord :Intensivvård; nutrition; barriär; följsamhet; kritisk sjukdom; enteral nutrition; critical care; nutritional support; barrier; adherence; critical illness; enteral nutrition;

  Sammanfattning : Nutritionsbehandling är en del av basal omvårdnad för patienten och kopplas till bättre prognos vid kritisk sjukdom. Sjuksköterskan har ett ansvar för nutritionsbehandlingen inom intensivvård.Forskning visar att det finns brister i nutritionsbehandlingen inom intensivvård och att patienter på IVA inte får den näringsmängdsom ordineras. LÄS MER

 3. 3. CHANGES IN JAPAN'S STRATEGIC CULTURE – THE SEVEN SINS TO PACIFISM: Japan’s Move Away From Pacifism Explained With Strategic Culture.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saman Nazari; [2018-02-13]
  Nyckelord :Global studies; International relations;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the changes within Japan’s Strategic Culture that have led Japan to move away from their previous pacifist mindset and become more militarily active in, for example, the South China Sea. I have first done a thematic analysis to get access to Japan’s strategic culture and then used Greathouse (2010) Strategic Culture method and theory to explore and explain the changes that have happened to Japan’s Strategic Culture. LÄS MER

 4. 4. Perception and prevention of healthcare-associated infections among nurses – an Interview Study in an Intensive Care Unit in Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannes Baker; Fredrik Jungnelius; [2018-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Healthcare associated infections (HAIs) is an extensive problem and the most frequent adverse health event in healthcare worldwide. The prevalence is higher in low-income countries and in intensive care units (ICU) where outbreaks often originate. LÄS MER

 5. 5. Asylsökande konvertiter och myndighetens katekesförhör. En studie om konvertiters asylprocess med Migrationsverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jakob Svensson; [2018-01-26]
  Nyckelord :converts; Board of Migration; asylum seekers; Christian faith; thick ; thin ;

  Sammanfattning : This essay examines twelve interview protocols from the Swedish Board of Migration done with converts who claim their conversion as reason for asylum. The aim of the study is twofold:To understand the Migration Board´s perception of Christian faith, and to explore how the Board can work with these issues in the future with the help from the church. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet actions.

Din email-adress: