Sökning: "Robert Richard"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Robert Richard.

 1. 1. Bickering, Insults and Interruptions : Describing the US Presidential Election Debates 2016 using a Deliberative Democratic perspective.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Richard Deichmann; [2017]
  Nyckelord :US Presidential Election Debates 2016. Deliberative Democracy. Climate of Discussion.;

  Sammanfattning : This essay studies the climate of discussion during the US Presidential election debates 2016 from a perspective of Deliberative democratic discussion criteria. It uses a statistical analysis to examine and describe the climate of discussion during the debates. The criteria are based on the theoretical work of James S. Fishkin and Robert C. LÄS MER

 2. 2. Capital structure and firm performance -A study of Swedish public companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Dumont; Robert Svensson; [2014-10-23]
  Nyckelord :Regression model; capital structure; return on equity;

  Sammanfattning : Capital structure and firm performance –A study of Swedish public companies   Bachelor’s thesis Business Administration, Handelshögskolan Göteborgs Universitet, Accounting, Spring 14 Authors: Richard Dumont and Robert SvenssonSupervisor: Johan ÅkessonTitle: Capital structure and firm performance – A study of Swedish public companiesBackground and problem: Developments in capital structure during the last 30 years have resulted in a number of capital structure theories. At the same time, and in spite of all research on the topic, capital structure policies were one of the reasons for many company problems when the financial crisis hit in 2008. LÄS MER

 3. 3. Platsutveckling genom kultur på landsbygden : En fallstudie av verksamheten Gula Huset i Uddebo

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Lisa Petersson; [2014]
  Nyckelord :Platsutveckling; landsbygd; socialt kapital;

  Sammanfattning : Urbanization and the flight of the creative class drains the countryside when it comes to creativity and talent. Especially the young leave sleepy societies. Richard Florida claims that the city attracts the creative class and enables for economic growth to flourish. LÄS MER

 4. 4. Niedskrivning istället för Avskrivning : En studie i hur nedskrivning av goodwill skulle förändraresultatet jämfört med avskrivning enligt plan.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Robert Karlsson; Richard Larsson; [2011]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; avskrivning; värdering;

  Sammanfattning : Problem: Hur ska en nedskrivningsprövning av goodwill på Solvent AB genomföras?Vad hade nedskrivningsprövning av goodwill haft för resultatpåverkan i förhållandetill avskrivning enligt plan?Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på vilken skillnad det skulle ge i resultatet avatt nedskrivningspröva goodwill i jämförelse med att skriva av det enligt plan. Deterfordras då en metod för att kunna nedskrivningspröva goodwill för Solvent AB. LÄS MER

 5. 5. En knepig balansgång : En kvalitativ studie om den upplevda arbetssituationen inom call centerbranchen i förhållande till kvalitet och effektivitet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Melander; [2011]
  Nyckelord :Krav; kontroll; kvalitet och effektivitet;

  Sammanfattning : En knepig balansgång är en kvalitativ studie utifrån en fenomenologisk ansats som handlar om hur call-centermedarbetare upplever sin arbetssituation i förhållande till kontroll av kvalitet och effektivitet. Det har utförts nio intervjuer med olika befattningar dock var alla anställda på samma företag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Robert Richard.

Din email-adress: