Sökning: "SPRÅKtillhörighet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet SPRÅKtillhörighet.

  1. 1.   Ska lika behandlas olika eller olika behandlas lika : - En studie om äldre Syrianers  deltagande i den kommunala äldreomsorgen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Alexander Hammerlund; Zryan Karim; [2009]
    Nyckelord :Äldre invandrare; deltagande; omsorgsbehov; kultur; religion samt språk;

    Sammanfattning :   Titel: Ska lika behandlas olika eller olika behandlas lika - En studie om äldre Syrianers deltagande i den kommunala äldreomsorgen Författare: Alexander Hammerlund och Zryan Karim Handledare: Runa Baianstovu Deniz   Sammanfattning Enligt de styrande regelverken för äldreomsorgen ska beviljade insatser styras av behovet oavsett vilket kön, kultur, religion, språktillhörighet etcetera som personen har. Den demografiska utvecklingens problematik är inte endast ett svenskt utan även ett globalt fenomen eftersom det kommer att ställa andra och högre krav på äldreomsorgen allteftersom omsorgsbehoven ökar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SPRÅKtillhörighet.

Din email-adress: