Sökning: "SPRÅKtillhörighet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet SPRÅKtillhörighet.

 1. 1. Språkbarriärer i barnsjukvården - sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Berggren; Sanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; Barnsjukvård; Intervjustudie; Närstående; Sjuksköterskans erfarenhet; Språkbarriärer;

  Sammanfattning : Berggren, S & Olsson, S. Språkbarriärer i barnsjukvården. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2.   Ska lika behandlas olika eller olika behandlas lika : - En studie om äldre Syrianers  deltagande i den kommunala äldreomsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alexander Hammerlund; Zryan Karim; [2009]
  Nyckelord :Äldre invandrare; deltagande; omsorgsbehov; kultur; religion samt språk;

  Sammanfattning :   Titel: Ska lika behandlas olika eller olika behandlas lika - En studie om äldre Syrianers deltagande i den kommunala äldreomsorgen Författare: Alexander Hammerlund och Zryan Karim Handledare: Runa Baianstovu Deniz   Sammanfattning Enligt de styrande regelverken för äldreomsorgen ska beviljade insatser styras av behovet oavsett vilket kön, kultur, religion, språktillhörighet etcetera som personen har. Den demografiska utvecklingens problematik är inte endast ett svenskt utan även ett globalt fenomen eftersom det kommer att ställa andra och högre krav på äldreomsorgen allteftersom omsorgsbehoven ökar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SPRÅKtillhörighet.

Din email-adress: