Sökning: "Till Hermelin"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Till Hermelin.

 1. 1. Rening av kontaminerat vatten med hjälp av biomassa : En alternativ reningsmetod för metallkontaminerat vatten i Uganda

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Samuel Hermelin; Joel Suokko; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att en hållbar utveckling ska kunna nås enligt de 17 miljömålen från Paris krävs en enkel och billig metod för vattenrening. Denna rapport behandlar en relativt oprövad metod som innebär att man ska rena metallförorenat vatten med hjälp av adsorptionsytor hos biomassa. LÄS MER

 2. 2. Konsten att inte svimma - Hur sjuksköterskan kan stödja patienter med nålrädsla

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilda Furenäs; Moa Hermelin; [2014-01-21]
  Nyckelord :Nålrädsla; blod- injektion- och skadefobi; sjuksköterska; bemötande; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrädsla är ett vanligt förekommande problem, som drabbar mer än var tionde person. Rädslan sträcker sig mellan en oro inför provtagningar till en stark fobi som leder till undvikande av behandlingar och undersökningar. LÄS MER

 3. 3. Prehospital intubering. Faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans val

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonas Lang; Lukas Hermelin; [2014]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; prehospital intubering; faktorer; val; anpassa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Årligen drabbas runt 10000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, för att öka överlevnaden vid ett hjärtstopp måste HLR och adekvat syretillförsel snabbt initieras. Ambulanssjuksköterskorna har olika hjälpmedel för att säkerställa luftvägen och adekvat syretillförsel. LÄS MER

 4. 4. ATT SKAPA EN AMBASSADÖR : EN UPPSATS OM VARUMÄRKESBYGGANDE INIFRÅN

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alexandra Ekström Madrid; Fredrik Hermelin; [2012]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; internkommunikation; intern kommunikation; ambassadörskap; varumärkesbyggande; intern marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna kommunikationen kan användas för att stärka den externa kommunikationen, det vill säga stärka varumärket och förenkla varumärkesbyggandet. Genom att de anställda verkar som ambassadörer för varumärket kan ett företag stärka sin position både externt och internt. LÄS MER

 5. 5. Forsmark 3 –Ett Framtida Biobränslekraftverk?

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sebastian Hermelin; Fredrik Linde; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent turmoil surrounding nuclear power as an energy source, especially since the accidentat Fukushima, has largely contributed to the debate of whether or not nuclear power should beused as an energy source. This study has examined the economic feasibility of replacingForsmark’s 3rd nuclear reactor with a bio fueled power plant, and find out how this could bedone. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Till Hermelin.

Din email-adress: