Sökning: "capital cost"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade orden capital cost.

 1. 1. Analyzing the Inbound Logistics Flow for a Fragile Component at Volvo Buses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Asanee M. Börjesson; Melanija Isaksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :EOQ; Extensions of the EOQ Model; Optimal logistics flow; Optimal Call Off Volumes;

  Sammanfattning : This thesis investigates the logistics flow for a long and fragile component at Volvo Buses. The focus is placed on six areas of the logistics flow for the component, namely, packaging, emballage, handling at the supplier (loading), transportation, handling at the buyer (unloading) and storage. LÄS MER

 2. 2. Installing a photovoltaic system- electricity production and economics : A case study of a PV-system installationon a farm in Falun, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oskar Syrjä; Lisa Jonsson; Joel Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The installed power of solar produced electricity has increasedexponentially during the last years and an increased interest has risenamong electricity consumers in Sweden regarding installing solar panelsystems. This is a result of a decrease of the initial cost,introduction of a tax credit for small-scale producers and a budgetincrease in a direct capital subsidy. LÄS MER

 3. 3. Equity valuation and the incorporation of investment risk: insights from sell-side analysts

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Tobias Bengtsson; Daniel Nylund; [2018]
  Nyckelord :Investment risk; Sell-side equity analysts; Equity Valuation; Analyst behavior;

  Sammanfattning : This thesis explores how sell-side equity analysts incorporate investment risk into their valuations and analyses of common stocks. Interviews have been conducted with 20 Swedish analysts from 13 different institutions with the intention of gaining a deeper understanding of their behavior and thought processes. LÄS MER

 4. 4. The Effect of ESG Performance on Share Price Volatility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robin Jari Mattias Jakobsson; Leo Lundberg; [2018]
  Nyckelord :ESG; CSR; corporate social responsibility; total risk; financial risk; idiosyncratic risk; volatility.;

  Sammanfattning : Environmental, Social, and Governance (ESG) investing is growing rapidly. Previous research in the area, has mostly been centered around ESG/CSR and its link to corporate financial performance, cost of capital and idiosyncratic risk. LÄS MER

 5. 5. Utflyttningsskatt på privatpersoners aktieinnehav: En analys av bilaterala och unilaterala åtgärder för att undanröja internationell dubbelbeskattning ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nora Hollender; [2018]
  Nyckelord :Exit tax; utflyttningsskatt; utflyttningsbeskattning; tioårsregeln; internationell skatterätt; emigration tax; exitbeskattning; beskattning av aktier; individbeskattning; internationell individbeskattning; individual taxation; international tax; exit-tax; skatteavtal; skatterätt; skatteavtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyze possible ways of eliminating international double taxation when individually owned shares have been subject to emigration taxation. International double taxation occurs when two states impose tax on the same taxpayer in respect of the same income. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet capital cost.

Din email-adress: