Sökning: "capital cost"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade orden capital cost.

 1. 1. Kapitalstrukturens inverkan på det onoterade bolaget -En kartläggning av forsknings- och utvecklingsbolag samt partihandelsbolags syn på kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Davidsson; Niclas Hjertqvist; [2017-07-06]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; kassaflöde; onoterad; finansiering; informationsasymmetri; forskning och utveckling; partihandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla bolag kräver kapital för att finansiera sig och driva bolagets verksamhet. Detfinns dock skillnader i möjligheter och vägval för olika bolag. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan omfattning av FoU-rapportering, kostnad på eget kapital och reglerad FoU-rapportering bland västeuropeiska läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Linus Persson; Marcus Wicén; [2017]
  Nyckelord :R D-disclosure; Cost of equity; Regulation; Company size; FoU-rapportering; Kostnad på eget kapital; Reglering; Företagsstorlek;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av alltmer investeringar inom forskning och utveckling (FoU), och dess betydelse för ekonomisk tillväxt, företagsresultat och välfärd, har denna immateriella tillgång fått ett ökat intresse bland forskare. Samtidigt pågår spekulationer om huruvida informationen om FoU, inte minst i läkemedelsföretag, påverkar kostnaden på eget kapital och hur olikakapitalkostnader påverkas av obligatoriska rapporteringskrav. LÄS MER

 3. 3. Japans demografiska utmaning : Den åldrande befolkningens påverkan på den ekonomiska tillväxten.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Ezatinia; [2017]
  Nyckelord :Japan; aging; demographics; economic growth; human capital; age structure; labour; solow; Japan; åldrande; demografi; tillväxt; humankapital; åldersstruktur; arbetskraft; sysselsättningsgrad; solow;

  Sammanfattning : Japan står inför en stor utmaning; en snabbt växande åldrande befolkning i kombination med en minskad arbetsför befolkning. Denna uppsats syftar till att försöka förklara vilka effekter landets åldrande befolkning får för landets ekonomiska tillväxt, samt vilka faktorer som kan dämpa dessa effekter. LÄS MER

 4. 4. Procurement Policy : A Conceptual Design to Optimize Purchasing Policy and Safety Stocks

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :André Andersson; Erik Molin; [2017]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; gamma distributed demand; inventory management; order-to-order; order-to-stock; Reorder point; safety stock; Ekonomisk orderkvantitet; beställningspunkt; gammadistribuerad efterfråga; säkerhetslager; Order-to-order; Order-to-stock; lagerstyrning;

  Sammanfattning : Study question: How can the process for article classification and procurement be improved in a new implementable inventory policy with the objective to reduce inventory costs. Purpose: The purpose of this degree project is to design a procurement policy which helps to minimize the annual capital tied up in inventory. LÄS MER

 5. 5. Backsourcing intellectual capital : Is the damage already done, or can it be prevented?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Andersson; Pontus Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Backsourcing; intellectual capital; outsourcing; knowledge-intensive firm;

  Sammanfattning : In a globalized world where competition has risen, it has become more and more popular for companies to outsource non-core activities. The main reasons for doing so are due to cost reductions, improving organizational focus, better flexibility and improve product quality, delivery and service. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet capital cost.

Din email-adress: