Sökning: "capital cost"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden capital cost.

 1. 1. The economic importance of earnings manipulation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Pourya Hashemi; Anton Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Earnings manipulation; Fundamental value; Bankruptcy risk prediction;

  Sammanfattning : Although studies have analyzed the effects of earnings manipulation on stock prices and the cost of capital, the measurements have been prone to error and little emphasis has been put on the fundamental effects. Therefore, the main purpose of this study has been to describe the economic importance of earnings manipulation. LÄS MER

 2. 2. Growth of Housing Prices : A Study on The Implications for Costof Equity in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Thunell; Davor Blazevic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether growing housing prices in Sweden have an effect on costof equity for Swedish firms. Stemming from prior research linking growing housing prices tolower degree of risk aversion for households, we hypothesize a negative relationship betweengrowth of housing prices and cost of equity capital. LÄS MER

 3. 3. The Persistent Measurement Biases

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hans Liang; [2018]
  Nyckelord :Equity Valuation; Linear Information Models; Accounting-Based Valuation; Conservative Accounting;

  Sammanfattning : Despite recent advancements in the field of accounting-based valuation, the challenges in linking forecasts of residual income levels to past financial statements; and simultaneously considering the effects of conservatism in the accounting, remain. This paper describes the exploration of an equity valuation model that adheres to a linear information model as conceptualised by Ohlson (1995), and Feltham and Ohlson (1995) in the forecasts of earnings, which is parsimonious and individual for each firm. LÄS MER

 4. 4. Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? : En kvantitativ studie om sambandet mellan ett företags utdelningspolicy och företagets genomsnittliga kapitalkostnad hos svenska noterade företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Kindlund; Andreas Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Dividend policy; Weighted average cost of capital; Signaling theory; The irrelevance of a dividend policy; Trade-off theory; Utdelningspolicy; Genomsnittlig kapitalkostnad; Signalteori; Utdelningspolicyns irrelevans; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse?   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.   Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018–01   Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstrukturens inverkan på det onoterade bolaget -En kartläggning av forsknings- och utvecklingsbolag samt partihandelsbolags syn på kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Davidsson; Niclas Hjertqvist; [2017-07-06]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; kassaflöde; onoterad; finansiering; informationsasymmetri; forskning och utveckling; partihandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla bolag kräver kapital för att finansiera sig och driva bolagets verksamhet. Detfinns dock skillnader i möjligheter och vägval för olika bolag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet capital cost.

Din email-adress: