Sökning: "hegemony"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet hegemony.

 1. 1. “Ibrahimović vs Svensson” : En komparativ diskursanalys av de svenska rikstidningarnas framställning av svenska fotbollsspelare med utländska respektive inhemska namn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lo Hägerfelth; [2018]
  Nyckelord :Journalism; media; sports; football; soccer; Sweden; racism; hegemony; national identity; framing; Journalistik; media; sport; idrott; fotboll; Sverige; rasism; hegemoni; nationell identitet; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : In January 2018 the france tv-channel Canal Plus broadcasted a documentary where the swedish football player Zlatan Ibrahimović contributed in an interview, claiming that there is "under-cover"-racism in the swedish sports media. My purpose with this studie was to examine if that's true, if swedish media treat swedish football players with foreign names different then swedish football players with swedish names. LÄS MER

 2. 2. Jag tillhör en muslimsk familj men jag är inte religiös : Några ungdomars förändrade syn på sin religion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Katja Acevska; [2018]
  Nyckelord :Hegemoniseringsteorin kulturellt identitetsskapande identitets- och uppförandemodellen muslimer mångkulturalitet;

  Sammanfattning : It is not surprising that the massive Syrian and Afghanistan immigration three years ago, has changed their view towards Islam rules in their new identity creating. But what has been changed? That was my first question in this essay and the answers I got was rules concerned alcohol, prayer, mosque visits and food rules. LÄS MER

 3. 3. Sociopolitiska matematikklassrum en kunskapsöversikt om hegemonier i det matematiska utbildningslandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Wessberg; Fredrika Bydén; [2018]
  Nyckelord :mathematics; education; socio-political; socio-cultural;

  Sammanfattning : Over the past 30 years, the mathematics education research community has incorporated more socio-cultural perspectives into its ways of understanding and examining teaching and learning. An expanding global community require an inclusive discipline, where issues such as social justice and equity are addressed. LÄS MER

 4. 4. Kings & queers - en etnologisk studie av graffitifältets statusmarkörer och inofficiella regelverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anna Ode; [2018]
  Nyckelord :graffiti; space; unofficial rules; status; gender; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to explore unofficial rules and norms as well as status markers in the graffiti scene in Malmö. The aim is also to investigate how these shape the practice and give recognition in the graffiti culture and opportunity to take place in public space. Already in the 1970s, Malmö opened its first legal graffiti wall. LÄS MER

 5. 5. "Det sitter i väggarna" - en etnologisk studie av kvinnliga studenters erfarenheter av genusnormer på Musikhögskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Eva Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Gender; education; music; masculinity; hegemony; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The intention of this thesis has been to study women students and their experiences of norms and unwritten rules at the Academy of Music in Sweden. Through qualitative methods, six women students have contributed with their stories, thoughts and ideas of gender normative systems at the school. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hegemony.

Din email-adress: