Sökning: "kommunikationen med anställda"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden kommunikationen med anställda.

 1. 1. Förändring genom standardisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Hampus Wettersten; [2018]
  Nyckelord :change; culture; ISO; standardization; strategies; quality; ways of working; arbetssätt; förändring; ISO; kultur; kvalité; standardisering; strategier;

  Sammanfattning : The study covers the Eltel Networks organization and the department Team Uppsala build. Eltel Networks is a fiberoptic company that install, design and maintain fiberoptical networks. The reason the study has been conducted is that the organization feels that there is alot of variation in how the workers execute the work. LÄS MER

 2. 2. Det händer tyvärr ingenting... : En utvärdering av Landstinget Blekinges inköpsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robin Klang; Oliver Leijon; Haris Alic; [2018]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; kommunikation; affärssystem; offentlig sektor; inköpsprocess;

  Sammanfattning : 2017 gick Landstinget Blekinge 77 miljoner kronor i förlust och för 2018 räknar organisationen med fortsatta förluster. För att minska underskottet har organisationen bestämt att ett åtgärdspaket ska används för att effektivisera verksamheten. En effektiviseringåtgärd är att förbättra inköpsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av den internt bristande kommunikationen inom Anticimex med fokus på kundtjänstavdelningen i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oliver Kjellqvist; [2018]
  Nyckelord :Change leadership; communication; motivation; TQM; quality management; Förändringsledarskap; kommunikation; kvalitetsteknik; motivation; TQM.;

  Sammanfattning : Dagens omvärldsförhållanden ger oss nya förutsättningar till kontinuerligt förändringsarbete. Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete är att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna där förändringar ses som möjligheter istället för risker. LÄS MER

 4. 4. TOLKEN SPELAR ROLL- EN KVALITATIV STUDIE OM KURATORERS UPPLEVELSE AV KULTUR OCH SPRÅK-PÅVERKAN I INTERAKTIONEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Fijal; [2018]
  Nyckelord :Kultur; kuratorer; sjukvård; språksvårigheter; tolkar.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet är en samhällsdebatt, där statligt anställda upplever att de har svårare att få kontakt med medborgare som har invandrat. De 2 yrkesverksamma befinner sig inom flera olika sektorer som räddningstjänsten, kommunala bostadsbolag, psykiatrin och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Konsten att hantera en föränderlig bransch: internkommunikationens roll vid omorganisering inom ett företag i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Lord; Anna Magnusson; [2018]
  Nyckelord :internkommunikation; omorganisering; meningsskapande; organisationskultur; organisationsstruktur; mediebranschen; internal communication; organizational change; sensemaking; organizational culture; organizational structure; media sector;

  Sammanfattning : Denna studie har haft för avsikt att undersöka internkommunikationens roll i förhållande till organisationskulturen vid omorganiseringar, på ett medieföretag som befinner sig i kontinuerliga förändringsprocesser. Genom kvalitativa intervjuer med personer inom olika yrkesbefattningar har vi fått insikt i personernas arbetsrelaterade livsvärld och därmed erhållit förståelse för internkommunikationens kännetecknande drag samt organisationskulturen inom företaget. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kommunikationen med anställda.

Din email-adress: