Sökning: "kulturell anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden kulturell anpassning.

 1. 1. ”För mig står det såhär, resten vet jag inte” : En kvalitativ undersökning om hur språklig och kulturell förståelse påverkar flerspråkiga elevers lärande i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Oskar Liljenrud; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematisk förmåga; språklig förståelse; kontextuell förståelse; kulturell förståelse; kritiska aspekter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Studien är gjord i en klass med flerspråkiga elever i årskurs 4. Fokus ligger på att identifiera svårigheter för flerspråkiga elevers lärande i matematik. Detta sker genom att identifiera svårigheter för dem i olika typer av matematiska uppgifter samt genom elevintervjuer om elevernas upplevelser om dessa uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Att överbrygga språkbarriärer i vården : En litteraturöversikt om hur vårdpersonal hanterar och överbryggar språkbarriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Språkbarriär; kommunikationsbarriär; hälsovård; transkultur; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrationen ökar i världen idag och Sverige är ett land som tagit emot många människor från andra länder vilket också speglar sig inom sjukvården. Hälso-och sjukvården ställs inför stora utmaningar som leder till konsekvenser såsom brist i kommunikationen på grund av språkbarriärer. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av faktorer som påverkar en IT -outsourcingrelation : En fallstudie av en kund -outsourcingleverantörs relation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Suzie Racho; [2017]
  Nyckelord :IT-outsourcing; outsourcing; faktorer; outsourcingrelation; relationsperspektiv; kundperspektiv; outsourcingleverantörs perspektiv;

  Sammanfattning : IT-outsourcing innebär att en kund skriver kontrakt med en IT-leverantör som ska utföra aktiviteter till kunden under en viss tid och till ett visst pris, oavsett var IT-leverantören befinner sig.IT-outsourcing ökar dramatiskt men det innebär inte att alla outsourcingprojekt alltid lyckas. LÄS MER

 4. 4. Internationella studenter i Växjö : En studie om sociokulturell anpassning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Josefin Stagge; Caroline Nguyen; [2016]
  Nyckelord :International students; Social adaption; Cultural adaption; Social capital; Re-socialisation; Internationella studenter; Social anpassning; Kulturell anpassning; Socialt kapital; Omsocialisation;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to explain international students’ social and cultural adaptation to the new environment at Linnaeus University in Växjö. Multiple research methods were used as this study has gathered and analyzed both qualitative and quantitative data, however with an emphasis on the qualitative. LÄS MER

 5. 5. Ett förnamn är aldrig betydelselöst - Icke svenskklingande förnamns betydelse för individers upplevelser av personlig identitet och grupptillhörighet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Stojanovic Zezovic; [2016]
  Nyckelord :Icke svenskklingande förnamn; identitet; grupptillhörighet; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett förnamn är ett attribut som har betydelse för individers identiteter och upplevelser av stigma. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt men på senare tid har icke svenskklingande förnamn alltmer kommit att betraktas negativt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturell anpassning.

Din email-adress: