Sökning: "kulturell anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden kulturell anpassning.

 1. 1. Internationella studenter i Växjö : En studie om sociokulturell anpassning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Josefin Stagge; Caroline Nguyen; [2016]
  Nyckelord :International students; Social adaption; Cultural adaption; Social capital; Re-socialisation; Internationella studenter; Social anpassning; Kulturell anpassning; Socialt kapital; Omsocialisation;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to explain international students’ social and cultural adaptation to the new environment at Linnaeus University in Växjö. Multiple research methods were used as this study has gathered and analyzed both qualitative and quantitative data, however with an emphasis on the qualitative. LÄS MER

 2. 2. "... från Aleppo till en liten kommun i Sverige, det får man inte glömma" : En undersökning om förskollärares upplevelser av att bemöta barn med flyktingbakgrund i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Björnberg; Emma Johnsson; [2016]
  Nyckelord :preschool; refugee children; intercultural; reception; accommodation; assimilation; cultural background; förskola; barn med flyktingbakgrund; interkulturalitet; bemötande; anpassning; assimilation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to interview seven preschool teachers' experiences of meeting refugee children in six Swedish preschools. We wanted to find out the conditions underlying the meeting between the preschool teachers' and the refugee children. LÄS MER

 3. 3. Matematik och flerspråkighet : En systematisk litteraturstudie om hur skolväsendet kan stödja elever som undervisas i matematik på ett annat språk än sitt modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Engman; Jennifer Hultman; [2016]
  Nyckelord :Mathematics; Language learners; Support; Accommodation; Education; Matematik; Flerspråkighet; Stöd; Anpassning; Undervisning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien baseras på internationell forskning och syftar till att fånga de stödstrategier och anpassningar skolväsenden använder sig av i arbetet med flerspråkiga elever. Studiens fokus är matematikundervisning och bedömning. LÄS MER

 4. 4. Den enda rätta – Ideologisk anpassning vid översättning av en pedagogisk bok om kärlek

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Ida Lodin; [2016]
  Nyckelord :översättning; kulturell anpassning; ideologisk anpassning; genusaspekter; heteronormativitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta magisterarbete bygger på min översättning av de två första kapitlen i boken L’amour expliqué a nos enfants (Simonnet & Bacharan 2000), som är en pedagogisk bok om kärlek för barn och ungdomar. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår från Hellspong och Ledins modell (1997). LÄS MER

 5. 5. Ett förnamn är aldrig betydelselöst - Icke svenskklingande förnamns betydelse för individers upplevelser av personlig identitet och grupptillhörighet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Stojanovic Zezovic; [2016]
  Nyckelord :identitet; Icke svenskklingande förnamn; grupptillhörighet; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett förnamn är ett attribut som har betydelse för individers identiteter och upplevelser av stigma. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt men på senare tid har icke svenskklingande förnamn alltmer kommit att betraktas negativt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturell anpassning.

Din email-adress: