Sökning: "kulturell anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden kulturell anpassning.

 1. 1. Mångkulturell interaktion : en rapport om mångkulturell konflikthantering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Erica Fridlund; Marcus Salerno; [2017]
  Nyckelord :kultur; kulturskillnader; konflikt; stereotyper; Hofstede;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks mångkulturell interaktion på en forskningsavdelning i Norge för att studera hur konflikter på arbetsplatsen upplevs på en arbetsplats med kulturell mångfald. Studien baseras på information från åtta medarbetare och en chef från olika länder genom intervjuer och frågeformulär. LÄS MER

 2. 2. Att överbrygga språkbarriärer i vården : En litteraturöversikt om hur vårdpersonal hanterar och överbryggar språkbarriärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Språkbarriär; kommunikationsbarriär; hälsovård; transkultur; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrationen ökar i världen idag och Sverige är ett land som tagit emot många människor från andra länder vilket också speglar sig inom sjukvården. Hälso-och sjukvården ställs inför stora utmaningar som leder till konsekvenser såsom brist i kommunikationen på grund av språkbarriärer. LÄS MER

 3. 3. ”För mig står det såhär, resten vet jag inte” : En kvalitativ undersökning om hur språklig och kulturell förståelse påverkar flerspråkiga elevers lärande i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Oskar Liljenrud; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematisk förmåga; språklig förståelse; kontextuell förståelse; kulturell förståelse; kritiska aspekter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Studien är gjord i en klass med flerspråkiga elever i årskurs 4. Fokus ligger på att identifiera svårigheter för flerspråkiga elevers lärande i matematik. Detta sker genom att identifiera svårigheter för dem i olika typer av matematiska uppgifter samt genom elevintervjuer om elevernas upplevelser om dessa uppgifter. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av mognadsmodellen för ständiga förbättringar på operatörsnivå i tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Karlsson; Annelie Persson; [2017]
  Nyckelord :ständiga förbättringar; mognadsgrad; utvärdering; tillverkning;

  Sammanfattning : Att arbeta med ständiga förbättringar (SF) är en del av många tillverkande företags ledningssystem, men tyvärr är det inte ovanligt att företagen upplever ett gap mellan önskade resultat och det som faktiskt sker. Om anledningarna till detta gap kunde synliggöras skulle insatserna för att vidareutveckla förbättringsarbetet bli lättare att rikta. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av faktorer som påverkar en IT -outsourcingrelation : En fallstudie av en kund -outsourcingleverantörs relation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Suzie Racho; [2017]
  Nyckelord :IT-outsourcing; outsourcing; faktorer; outsourcingrelation; relationsperspektiv; kundperspektiv; outsourcingleverantörs perspektiv;

  Sammanfattning : IT-outsourcing innebär att en kund skriver kontrakt med en IT-leverantör som ska utföra aktiviteter till kunden under en viss tid och till ett visst pris, oavsett var IT-leverantören befinner sig. IT-outsourcing ökar dramatiskt men det innebär inte att alla outsourcingprojekt alltid lyckas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturell anpassning.

Din email-adress: