Sökning: "kulturell anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden kulturell anpassning.

 1. 1. Identifiering av faktorer som påverkar en IT -outsourcingrelation : En fallstudie av en kund -outsourcingleverantörs relation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Suzie Racho; [2017]
  Nyckelord :IT-outsourcing; outsourcing; faktorer; outsourcingrelation; relationsperspektiv; kundperspektiv; outsourcingleverantörs perspektiv;

  Sammanfattning : IT-outsourcing innebär att en kund skriver kontrakt med en IT-leverantör som ska utföra aktiviteter till kunden under en viss tid och till ett visst pris, oavsett var IT-leverantören befinner sig.IT-outsourcing ökar dramatiskt men det innebär inte att alla outsourcingprojekt alltid lyckas. LÄS MER

 2. 2. Internationella studenter i Växjö : En studie om sociokulturell anpassning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Josefin Stagge; Caroline Nguyen; [2016]
  Nyckelord :International students; Social adaption; Cultural adaption; Social capital; Re-socialisation; Internationella studenter; Social anpassning; Kulturell anpassning; Socialt kapital; Omsocialisation;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to explain international students’ social and cultural adaptation to the new environment at Linnaeus University in Växjö. Multiple research methods were used as this study has gathered and analyzed both qualitative and quantitative data, however with an emphasis on the qualitative. LÄS MER

 3. 3. "... från Aleppo till en liten kommun i Sverige, det får man inte glömma" : En undersökning om förskollärares upplevelser av att bemöta barn med flyktingbakgrund i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Björnberg; Emma Johnsson; [2016]
  Nyckelord :preschool; refugee children; intercultural; reception; accommodation; assimilation; cultural background; förskola; barn med flyktingbakgrund; interkulturalitet; bemötande; anpassning; assimilation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to interview seven preschool teachers' experiences of meeting refugee children in six Swedish preschools. We wanted to find out the conditions underlying the meeting between the preschool teachers' and the refugee children. LÄS MER

 4. 4. Matematik och flerspråkighet : En systematisk litteraturstudie om hur skolväsendet kan stödja elever som undervisas i matematik på ett annat språk än sitt modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Engman; Jennifer Hultman; [2016]
  Nyckelord :Mathematics; Language learners; Support; Accommodation; Education; Matematik; Flerspråkighet; Stöd; Anpassning; Undervisning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien baseras på internationell forskning och syftar till att fånga de stödstrategier och anpassningar skolväsenden använder sig av i arbetet med flerspråkiga elever. Studiens fokus är matematikundervisning och bedömning. LÄS MER

 5. 5. “Vad är svenskhet för er?” *Lång tystnad* : En receptionsstudie om vilken roll filmen ”Sveriges bästa svensk” spelar i diskussioner som berör svenskhet och integration.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma D Markovic; Martin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :adjustment; film; identity; reception; Swedishness; Sveriges bästa svensk; film; identitet; kulturell anpassning; reception; svenskhet;

  Sammanfattning : Title: “What is Swedishness for you?” *Long silence* – A reception study about what role film as a medium with the film “Sveriges bästa svensk” can play in discussions that consist of Swedishness and integration.Authors: Emma D Markovic and Martin Nilsson. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturell anpassning.

Din email-adress: