Sökning: "kulturell anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden kulturell anpassning.

 1. 1. Identifiering av faktorer som påverkar en IT -outsourcingrelation : En fallstudie av en kund -outsourcingleverantörs relation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Suzie Racho; [2017]
  Nyckelord :IT-outsourcing; outsourcing; faktorer; outsourcingrelation; relationsperspektiv; kundperspektiv; outsourcingleverantörs perspektiv;

  Sammanfattning : IT-outsourcing innebär att en kund skriver kontrakt med en IT-leverantör som ska utföra aktiviteter till kunden under en viss tid och till ett visst pris, oavsett var IT-leverantören befinner sig.IT-outsourcing ökar dramatiskt men det innebär inte att alla outsourcingprojekt alltid lyckas. LÄS MER

 2. 2. Internationella studenter i Växjö : En studie om sociokulturell anpassning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Josefin Stagge; Caroline Nguyen; [2016]
  Nyckelord :International students; Social adaption; Cultural adaption; Social capital; Re-socialisation; Internationella studenter; Social anpassning; Kulturell anpassning; Socialt kapital; Omsocialisation;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to explain international students’ social and cultural adaptation to the new environment at Linnaeus University in Växjö. Multiple research methods were used as this study has gathered and analyzed both qualitative and quantitative data, however with an emphasis on the qualitative. LÄS MER

 3. 3. Ett förnamn är aldrig betydelselöst - Icke svenskklingande förnamns betydelse för individers upplevelser av personlig identitet och grupptillhörighet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Stojanovic Zezovic; [2016]
  Nyckelord :Icke svenskklingande förnamn; identitet; grupptillhörighet; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett förnamn är ett attribut som har betydelse för individers identiteter och upplevelser av stigma. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt men på senare tid har icke svenskklingande förnamn alltmer kommit att betraktas negativt. LÄS MER

 4. 4. "... från Aleppo till en liten kommun i Sverige, det får man inte glömma" : En undersökning om förskollärares upplevelser av att bemöta barn med flyktingbakgrund i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Björnberg; Emma Johnsson; [2016]
  Nyckelord :preschool; refugee children; intercultural; reception; accommodation; assimilation; cultural background; förskola; barn med flyktingbakgrund; interkulturalitet; bemötande; anpassning; assimilation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to interview seven preschool teachers' experiences of meeting refugee children in six Swedish preschools. We wanted to find out the conditions underlying the meeting between the preschool teachers' and the refugee children. LÄS MER

 5. 5. SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus : En fallstudie av Norges nationella kompetenscentrum för psykisk hälsa bland samer.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Cajsa Norén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte och problemformulering föds ur den diskurs som rör samers psykiska hälsa i Sverige, vilken kantas av politisk, historisk och psykosocial påverkan och återspeglas idag genom missnöje, ett sämre mående och ett outvecklat forskningsområde. I periferin finns SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus), Norge och dess samiska kompetenscentrum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturell anpassning.

Din email-adress: