Sökning: "regeringsställning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet regeringsställning.

 1. 1. Politiska partiers representation av Sverige i valkampanjsfilmer : En multimodal textanalys av svenska partiers valkampanjsfilmer till valet 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johannes Jinder-Stove; [2018]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; multimodal textanalys; socialsemiotik; socialkonstruktivism; Benedict Anderson; valkampanjsfilm;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen genomförs en multimodal textanalys av sju stycken valkampanjsfilmer till riksdagsvalet 2018 från sju stycken svenska politiska partier. Syftet är att undersöka hur dessa partier väljer att representera Sverige i sina valkampanjsfilmer. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen om Kommunals förlorade heder : Aftonbladets granskning av Kommunalaffären januari 2016

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karin Hallgren; [2016]
  Nyckelord :Political scandal; discourse analysis; trade union; media dramaturgy; media rhetoric; Affär; diskursanalys; fackförbund; mediedramaturgi; medieretorik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur en diskursiv berättelse skrivs fram i Aftonbladets granskning av fackförbundet Kommunal i januari 2016. Artikelserien handlade om fackliga företrädares bristande samklang mellan ord och handling. LÄS MER

 3. 3. Debatt kring svensk vapenexport nu och då: argumentationsanalys av riksdagsdebatter rörande tveksamma svenska exportbeslut

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Rönnlund; Karl Månsson; [2015]
  Nyckelord :Argumentationsanalys; Indonesien; Saudiarabien; Vapenexport; Accountability; Transparens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande arbete analyserar vi två riksdagsdebatter vilka behandlar svensk vapenexport. Vi ställer oss frågor gällande om det finns en skillnad i hur en socialdemokratisk respektive borgerlig regering argumenterar när tveksamma vapenaffärer debatteras. LÄS MER

 4. 4. ”Alla är överens” : En diskursanalys av ett antal partipolitiska debattexter om svensk utbildningspolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Axelsson; [2013]
  Nyckelord :discourse analysis; Swedish education policy; post-politics; depoliticizationn.; diskursanalys; svensk utbildningspolitik; postpolitik; avpolitisering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utbildningspolitik och syftar till att undersöka hur svenska politiska partier talar om skolan i ett antal debattartiklar och repliker, samt om de är överens i några aspekter och vilka dessa i sådant fall är. Utgångspunkten är att det sker en avpolitisering av politik, där kampen mellan ideologier inte längre existerar på samma sätt som tidigare. LÄS MER

 5. 5. Den disciplinära diskursen – en analys av Jan Björklunds skolpolitik

  C-uppsats,

  Författare :Henrik Bromander; [2010]
  Nyckelord :Jan Björklund; Michel Foucault; diskursanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning:I min uppsats undersöker jag ett antal skolpolitiska yttranden av den folkpartistiske politikern JanBjörklund. Yttrandena är gjorda i media under två perioder, dels då Björklund befunnit sig i opposition,dels då han befunnit sig i regeringsställning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regeringsställning.

Din email-adress: