Sökning: "systemutveckling i praktiken"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden systemutveckling i praktiken.

 1. 1. Användarmedverkan i systemutveckling : Problem och möjligheter i praktiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Lidberg; [2017]
  Nyckelord :User participation; User involvement; Användarmedverkan;

  Sammanfattning : Användarmedverkan har genomtiderna ansetts vara lösningen på alla problem inom systemutveckling. Dock har författare inom området delade meningar om den faktiska betydelsen av att involvera användarna i processen. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsdelning i praktiken : En fallstudie om vilken roll IT spelar för delning av kunskap i ett distribuerat systemutvecklingsteam

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Carl Almgren; Cecilia Persson; [2015]
  Nyckelord :Kunskapsdelning; IT; Distribuerat arbete; Systemutveckling;

  Sammanfattning : In a world of tough global competition, where the use of distributed working methods must be described as common, it’s crucial for organizations to have successful knowledge sharing between employees. The natural face-to-face communication is being replaced by various forms of IT-solutions, but it’s unclear what actual consequences that brings to knowledge sharing within organizations. LÄS MER

 3. 3. Produktägarens förväntade färdigheter i Scrumprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hjalmar Hult; Lars Ladsten Klaening; Marcus Mazur; [2015]
  Nyckelord :Agil utveckling; Scrum; produktägare; färdigheter; systemutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : IT-branschen är i ständig förändring och agila systemutvecklingsmetoder är det som i allra högsta grad har populariserats, varav Scrum praktiseras av mer än hälften av de som anammar agila metoder. Rollen projektledare suddas ut och produktägaren är personen med störst mandat. LÄS MER

 4. 4. Systemtyper utanför ramen för både traditionell systemutveckling och e-infrastrukturutveckling : Finns de och hur bör de i så fall utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Christoffer Kindesjö; Tobias Keijser; [2014]
  Nyckelord :systemutveckling; systemutecklingsmodell; gränsfallssystem; e-infrastrukturutveckling; informationssystem; e-infrastruktur; designmodell; designpattern; designprincip; designregel; systemdesign; designmönster;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka om det finns en typ av system vars egenskaper liknar både traditionella system och e-infrastrukturer utan att tillhöra någon av dessa typer samt hur en designmodell skulle se ut för denna typ av system. Detta system kallar vi gränsfallssystem. LÄS MER

 5. 5. Kravhantering i praktiken : - En undersökning av kravhantering i systemutvecklingsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mikaela Platzack; [2013]
  Nyckelord :Kravhantering; systemutveckling; systemutvecklingsprojekt; krav; kravanalys; kravspecifikation;

  Sammanfattning : Kravhantering är en väsentlig del i systemutvecklingsprojekt och något som teori förespråkar att stor vikt bör läggas på om projekt ska lyckas. Statistik och undersökningar påpekar emellertid att kravhantering länge varit bristfällig och att den troligtvis fortfarande är det, samt att för lite resurser läggs på kravhantering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systemutveckling i praktiken.

Din email-adress: