Sökning: "ämnesövergripande arbete hem- och konsumentkunskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ämnesövergripande arbete hem- och konsumentkunskap.

 1. 1. ”Fler hjärnor är bättre än en” - fem lärarstudenters syn på ämnesövergripande undervisning i Idrott och hälsa och Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Valegård; [2015-08-10]
  Nyckelord :ämnesövergripande; idrott och hälsa; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Läraryrkets roll innebär att hjälpa eleverna att upptäcka och förstå den värld de lever i, genom atthjälpa dem se hur saker och ting hänger ihop. Den värld eleverna ser omkring sig är inte uppdelad iskilda delar, utan samspelar med varandra på olika sätt. Det är här integrerat lärande,ämnesövergripande undervisning, kommer in. LÄS MER

 2. 2. Samarbetsoptimister eller soloartister? Hem- och konsumentkunskapslärares förhållningssätt till arbetsövergripande undervisning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Danielson; Amanda Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :essentialism; förhållningssätt; hem- och konsument;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap (HK) förhåller sig tillämnesövergripande undervisning. Detta har undersökts genom en kvalitativ metod därsemistrukturerade intervjuer genomfördes med fem HK-lärare som undervisar i årskurs 5-9. LÄS MER

 3. 3. Lite historia rensar magen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Bondesson; Ida Rovin; [2014]
  Nyckelord :Den lilla historian; Historiemedvetande; Historieundervisning; Hem- och konsumentkunskap; Intresse; Ämnesövergripande undervisning; Temaarbete; Historieätarna;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra vårt examensarbete i form av ett utvecklingsarbete där ett ämnesövergripande projekt har planerats och genomförts. Utgångspunkten för projektet har varit SVT:s “Historieätarna”. LÄS MER

 4. 4. Tre skolors arbete med mat och hälsa - Hur kommer arbetet till uttryck i undervisningen och i hela skolans verksamhet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; Johanna Hoffre; [2011-03-03]
  Nyckelord :Hälsofrämjande skolor; övervikt; ätstörningar; barns matvanor; skolans styrdokument;

  Sammanfattning : Barnens uppväxtår är en tid i livet som kännetecknas av snabba förändringar i både kropp och beteende. I Sverige har andelen överviktiga skolbarn fördubblats från 1980- talets mitt till 2000- 2001. Vanor som har betydelse för hälsan resten av livet grundläggs i unga år. LÄS MER

 5. 5. Samarbete över gränserna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sanna Norling; [2006]
  Nyckelord :Ämnesövergripande arbete; interdisciplinary work; historiskt perspektiv; historical perspective.;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka på vilket sätt det är möjligt att arbeta över de gamla gränserna mellan teoretiska och praktiska ämnen. Jag har valt att inrikta mig på Historia och Hem- och konsumentkunskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ämnesövergripande arbete hem- och konsumentkunskap.

Din email-adress: