Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Rytm : Rytmens funktion i dataspelsmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Håkansson; [2017]
  Nyckelord :musik; rytm; spel; spelmusik;

  Sammanfattning : I bakgrundskapitlet presenteras den litteratur och forskning som står till grund för denna studie vilket innefattar forskning om musikens påverkan på människor, teorier kring rytm och hur den upplevs, samt hur musik fungerar i kontexten av dataspel. Arbetet är en undersökning vars syfte var att studera vilken påverkan musikalisk rytm har på spelares handlingar i spelmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Färgassociationer i environmental storytelling : En undersökning om uppfattningen av färg på 3D-modeller i dataspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Felicia Hellsten; [2017]
  Nyckelord :environmental storytelling; indexical storytelling; color symbolism; color associations; computer games; environmental storytelling; indexical storytelling; färgsymbolik; färgassociationer; dataspel;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte var att undersöka hur en 3D-scens val av färger skulle kunna påverka spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling. I undersökningens bakgrund presenteras olika metoder, teorier och tillvägagångssätt för att skapa environmental storytelling, samt forskning kring färgassociationer, färgers kontext och kulturella skillnader gällande tolkning av färger. LÄS MER

 3. 3. Är engelska ett svenskt språk? En studie av dataspelslokalisering för den svenska marknaden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Martin Emmerberg; [2017]
  Nyckelord :maskinöversättning; översättning; lokalisering; dataspel; datorspel; tv-spel; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker översättning och lokalisering av dataspel för den svenska marknaden. Studien utförs mot bakgrund av att engelskan har en mycket stark ställning i Sverige och inom dataspelsgenren. LÄS MER

 4. 4. Från bok till mobil vandring : en motiverande adaption

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Philip Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Interaktion; motivation; dataspel; adaption;

  Sammanfattning : Hur kan olika grader av interaktion i en mobilapplikation höja motivationen till handling av appens syfte? Detta är frågan som undersöks i detta arbete. Arbetet har grundat sig i H. Hedlunds bok Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar från 1933 och utfördes i samarbete med Paul Löwen-Åberg. LÄS MER

 5. 5. Datorspelande hos svenska gymnasieungdomar : Vanor, drivkrafter och konsekvenser för psykosocial funktion

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Magnus Westerlind; Kenny Nilsson; [2017]
  Nyckelord :dataspel; datorspel; drivkrafter; problematiskt datorspelande; spel; ungdom; tonåring;

  Sammanfattning : En enkätundersökning utfördes om spelvanor hos svenska gymnasieungdomar. Enkäten innehöll frågor om hur mycket ungdomarna spelade och deras drivkrafter till spelande uppdelat på fyra olika skalor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: