Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Dataspel, en naturlig del av folkbibliotek? – En fallstudie på Helsingborgs stadsbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)

  Författare :Helena Bengtsson; [2014-07-18]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Dataspel; Datorspel; TV-spel; Herbert Gans; Helsingborgs stadsbibliotek;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how Helsingborg’s city library’s visi-tors feel about computer games being available for lending and in which way computer gamers see Helsingborg’s city library as a resource. This was examined first with a study of 100 of the library’s visitors and then with five interviews with computer gamers and an interview with the librarian responsible for purchasing games. LÄS MER

 2. 2. BILLBOARDS I SPEL : En illusion av 3d-karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Pontus Bystedt; [2014]
  Nyckelord :Billboards; illusion; immersion; spelupplevelse.;

  Sammanfattning : Billboarding är en teknik som ofta används i tv- eller dataspel för att prestandaeffektivt skapa objekt i en spelmiljö. Tekniken går ut på att istället för en 3d-modell ritas en bild med genomskinlig bakgrund ut på ett polygonplan som alltid vrids mot spelaren. LÄS MER

 3. 3. Rörelseanalyssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rami Al Khodor; [2014]
  Nyckelord :rörelseanalys; mpu6000; DMP; kroppsegmentrörelse; gyroskop; accelerometer; magnetometer;

  Sammanfattning : Idag ses ett ökat intresse för användandet av rörelseanalys inom olika sammanhang t.ex. övervakning, dataspel och diagnostisk undersökning av personers rörelsemönster med mera. Optisk rörelseanalys är den teknik som finns mest idag, men de systemen är dyra och saknar lämplig mjukvara för klinisk användning. LÄS MER

 4. 4. Kunskap och mindreading inom fightingspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Axelsson; [2014]
  Nyckelord :Dataspel; Fightingspel; Yomi; Mindreading; Kunskap;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om hur spelare kommer fram till beslut i fightingspel: om de använder kunskap eller om de förutser vad motståndaren ska göra. Bakgrunden behandlar termen ”mindreading” och vad fightingspel är samt vilka skickligheter som används i fightingspel. LÄS MER

 5. 5. STUDIE AV LJUS SOM NARRATIV I EN LABYRINT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Marcus Billborg; [2014]
  Nyckelord :Ljussättning; narrativ; interaktion; top-downperspektiv; förstapersonsperspektiv; El-Nasr;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att undersöka en narrativ ljussättning av en labyrint och går i bakgrunden igenom hur ljussättning har fungerat genom tiderna fram till idag, samt hur forskning kring ljus i dataspel ser ut i dagsläget. Därefter följer problemformuleringen som utgår från två perspektiv, vilka är förstapersonsperspektiv samt top-downperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: