Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Spelinlevelse genom musik : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Liam MacGregor; [2016]
  Nyckelord :spelinlevelse; dataspel; musik; spelmusik; kvantitativ beteendevetenskaplig studie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tematisk Musik : En studie i musik och dess anknytning till miljö i dataspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wictor Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Tematik; musik; miljö; dataspel;

  Sammanfattning : Musik som finns i spel kan kopplas till många olika aspekter av designen men där miljön är en aspekt som kanske inte uppmärksammats så mycket hittills. Musikens koppling till miljön kan klangligt och harmoniskt se ut på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. ”I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much for watching!” : En kvalitativ och kvantitativ studie av interaktionen mellan YouTubare och deras publik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :William Källback Winter; Tove Backman; [2016]
  Nyckelord :YouTube; YouTuber; interaction; engagement; comments; video games; computer games; communication; Let s Play; comment sections; feminism; fan culture; convergence culture; collective intelligence; content analysis; discourse analysis; YouTube; YouTubare; interaktion; engagemang; kommentarer; tv-spel; dataspel; kommunikation; Let s Play; kommentarsfält; feminism; fankultur; konvergenskultur; kollektiv intelligens; innehållsanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The overall purpose of this essay, “‘I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much for watching!’ - a qualitative and quantitative study of the interaction between YouTubers and their audience", is to study how YouTubers that play and comment video games interact with their audience, what kind of response these YouTubers receive and the interaction between viewers and fans in these YouTubers comment sections. LÄS MER

 4. 4. Detecting Synchronisation Problems in Networked Lockstep Games

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hampus Liljekvist; [2016]
  Nyckelord :Detecting; Finding; Synchronisation; Desynchronisation; Out-of-Sync; Problems; Issues; Bugs; Errors; Network; Lockstep Protocol; Multiplayer; Video Games; Fuzzing; AI; Artificial Intelligence; Testing; Debugging; Nondeterminism; Log File Analysis; Dynamic Program Analysis; Test Automation; Checksums;

  Sammanfattning : The complexity associated with development of networked video games creates a need for tools for verifying a consistent player experience. Some networked games achieve consistency through the lockstep protocol, which requires identical execution of sent commands for players to stay synchronised. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska dataspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Matea Markota; Amela Music; [2016]
  Nyckelord :Gamebased learning; pedagogiska dataspel; literacy; IKT; populärkultur; svenskämnet; vidgat textbegrepp; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares tankar kring pedagogiska dataspel i svenskundervisningen. Vi vill undersöka hur verksamma lärare använder sig av pedagogiska dataspel i undervisningen samt hur dataspelen är utformade. Vi har sett att flera lärare har en positiv syn till användningen av pedagogiska dataspel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: