Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. ETISKA UPPLEVELSER I DIGITALA SPEL : Om etiska spel och etiska spelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Nordholm; [2015]
  Nyckelord :digitala spel; dataspel; etik; moral; etiska upplevelser;

  Sammanfattning : Digitala spel är ett interaktivt medium. Engagemanget akten att spela kräver leder till känslan av immersion. Detta krav på interaktivitet har lett till undersökningar kring effekten av att spela digitala spel, på det etiska planet. LÄS MER

 2. 2. Tre användargränssnitt och ett mobilspel : En jämförelse av naturligt mappade spelkontroller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eric Björkvall; [2015]
  Nyckelord :Dataspel; användargränssnitt; mappning; speldesign;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks naturlig mappning av spelkontroller, det vill säga hur nära en användares fysiska interaktion med spelkontrollen kopplas till en handling i spelvärlden. En tidigare utvecklad typologi har agerat riktlinje vid utvecklingen av tre användargränssnitt användandes olika typer av naturlig mappning. LÄS MER

 3. 3. GEOMETRISKA FORMER I KARAKTÄRSDESIGN : Geometriska formers inverkan på karaktärsroller inom MOBA-spe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Falk; [2015]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; Geometriska Former; Concept art; Grafik; Dataspel; Moba;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka om Larson m.fl. (2012) teori om kantiga och runda former kan appliceras på silhuetter i ett ovanifrånperspektiv, samt om de kan förmedla hotande eller lättsammare intryck för betraktaren. LÄS MER

 4. 4. Fair Game : A critical examination of gender representation in League of Legends

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna Söderlund; [2015]
  Nyckelord :representation; gender; stereotyping; video games; League of Legends; masculinity; femininity; representation; genus; stereotyp; dataspel; spel; League of Legends; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : In the last decades, video games have become more visible in the media landscape. With the rise of e-sport, development of infrastructure and progress in technology, online games are becoming an important part of mainstream culture. LÄS MER

 5. 5. Musikläggning och spelmekanik : Spelares uppfattning av dataspelsmekanik i förhållande till melodisk polyfoni i musikläggningens kompositioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Gitliz-Schwab; [2015]
  Nyckelord :spelmekanik; polyfoni; musikläggning; nivådesign;

  Sammanfattning : Musikläggning inom film har länge betraktats som en stor konst och vetenskap, med etablerade teorier och otaliga läroböcker om just detta ämne. Musikläggning inom dataspel har inte existerat lika länge, men når idag en produktionsnivå likvärdig allt annat inom musikbranschen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: