Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Spela dataspel på biblioteket? – En argumentationsanalys av bibliotekariers blogginlägg om dataspel i biblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)

  Författare :Erika Johansson; [2014-07-24]
  Nyckelord :dataspel; bibliotek; undervisning; argumentationsanalys; målanalys;

  Sammanfattning : This paper discusses how ten blogs written by librarians talk about using games in the library. What do they talk about and what are their arguments for using games as a learning tool, and what does this say about their views on the library’s role in society?It is examined by using argumentation analysis together with a model for identifying different roles within the library on the blog themselves. LÄS MER

 2. 2. Dataspel, en naturlig del av folkbibliotek? – En fallstudie på Helsingborgs stadsbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)

  Författare :Helena Bengtsson; [2014-07-18]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Dataspel; Datorspel; TV-spel; Herbert Gans; Helsingborgs stadsbibliotek;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how Helsingborg’s city library’s visi-tors feel about computer games being available for lending and in which way computer gamers see Helsingborg’s city library as a resource. This was examined first with a study of 100 of the library’s visitors and then with five interviews with computer gamers and an interview with the librarian responsible for purchasing games. LÄS MER

 3. 3. Barns möjlighet till naturkontakt : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Fanny Borén; [2014]
  Nyckelord :children; nature contact; outdoor life; health; barn; naturkontakt; friluftsliv; hälsa;

  Sammanfattning : Inledning: En stillasittande livsstil blir allt vanligare bland barn, och aktiva utelekar har fått konkurrens från TV- och dataspel. Många familjer bor i städer, med begränsad tillgång till naturkontakt. Naturen erbjuder spontan fysisk aktivitet, likaså ro och mental återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Ljuddesign med realistiskt tema : En studie i hur olika grad av realism i en ljudläggning påverkar immersionen

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Samuel Lidström; [2014]
  Nyckelord :Dataspel; Ljuddesign; Realism; Immersion; Helhetsintryck;

  Sammanfattning : Med dagens allt mer visuellt realistiska dataspel ställs även allt högre krav på spelens ljudläggning. Detta arbete undersöker på vilket sätt helhetsintrycket av dataspel förändras beroende på realismen i ljudläggningen. LÄS MER

 5. 5. Dataspelens utrymme inom fritidshemmet : En studie om fritidspedagogers förhållningssätt till dataspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Näslund; [2014]
  Nyckelord :datorspel; tv-spel; iPad; fritidshem; attityd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är dels att få kunskap om fritidspedagogers personliga inställning och yrkesmässiga hållning till dataspel, dels att synliggöra anledningarna till att spelen finns eller inte finns i en viss utsträckning inom fritidshemsverksamheten. Empirin har samlats ihop genom kvalitativa intervjuer med sju fritidspedagoger på tre skolor i två skolområden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: