Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. "Sprich uns ingame an." : Ein Vergleich des Anglizismengebrauchs in der digitalen Spielwelt von 2004 und 2013.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för tyska

  Författare :Caroline Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :german; anglicisms; linguistics; games; gaming; computer games; digital games; community; deutsch; anglizismen; linguistik; spiele; digitale spiele; computerspiele; forum; tyska; anglicismer; lingvistik; spel; dataspel; digitala spel; forum;

  Sammanfattning : Das digitale Spielen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und scheint heute ein selbstverständlicher Teil im alltäglichen Leben vieler Menschen zu sein. Eine deutliche Verbindung zwischen der digitalen Welt und der englischen Sprache ist zu beobachten, und man kann sich fragen, ob es immer so war. LÄS MER

 2. 2. NEGATIVT TV- OCH DATASPELSBRUK BLAND GYMNASIEELEVER

  C-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Richard Frederiksen; [2014]
  Nyckelord :Gymnasieelever; Konsekvenser; Socialkonstruktivism; Spelberoende; Spelmissbruk; TV- och dataspelbruk; TV-spelsmissbruk; Ungdomar; Överdrivet spelan; Adolescents; Compulsive gambling; Consequenses; Gambling addiction; Excessive play; High-school students; Socialconstructivism; TV- and computergames; Video-game addiction;

  Sammanfattning : Arbetet har sin bakgrund i att Malmö stad under de senaste åren delar ut datorer till bland annat eleverna i de kommunala gymnasieskolorna. Arbetet har även sin grund i forskningen kring TV- och dataspelsbruk. LÄS MER

 3. 3. En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi

  Y-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erik Bäck; [2014]
  Nyckelord :didaktik; företagsekonomi; undervisning; dataspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är genomfört inom ramen för examensarbetet på lärarprogrammet vid Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att visa på möjligheterna med ny didaktik vid undervisning i företagsekonomi på gymnasiet. Metoden som använts är studie av relevant pedagogisk och didaktisk litteratur. LÄS MER

 4. 4. GAME OVER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anton Almqvist; Albin Berggren; Nils Palmeby; [2013-04-22]
  Nyckelord :GAME OVER;

  Sammanfattning : En studie av svensk e-sportjournalistik. Undersökning av DN, GP, AB. Vi har genomfört en kvalitativ studie av Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Genom att använda oss av Mediearkivet och dess sökfunktion plockade vi fram de artiklar som behandlade e-sport och dataspel. LÄS MER

 5. 5. Ryggsmärta hos barn och ungdomar - en enkätundersökning : Med fokus på prediktorer för ländryggssmärta: fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet samt stress, trötthet och nedstämdhet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Birgitta Camitz; [2013]
  Nyckelord :low back pain; children; adolescents; physical activity; physical inactivity; stress; fatigue; depression;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie var att beskriva prevalens av ryggsmärta hos ett slumpmässigt urval av svenska ungdomar ur SIH-studien 2004, Skola-Idrott-Hälsa en nationell studie om barns och ungdomars hälsa och omgivande faktorers betydelse för deras fysiska aktivitet. Dessutom var syftet att beskriva köns- och åldersskillnader samt hur stor andel av de med generell ryggsmärta 2004 som hade rapporterat ryggsmärta 3 år tidigare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: