Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Aerob träning versus dataspel : en minnesvärd jämförelse

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Henrik Aldén; Joakim Mossberg; [2015]
  Nyckelord :minne; aerob träning; dataspel;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med studien var att ställa aerob träning som aktivitet mot dataspel som aktivitet och jämföra hur bägge dessa aktiviteter påverkar närminnet. Likheter samt skillnader är två frågeställningar som ligger till grund för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Immersierande Motivation : Hur immersion upplevs vid lärande spel av yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Institutionen för industriell ekonomi; Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Evy Paulsson; Jenny Björklöf; [2015]
  Nyckelord : Digitala lärande spel; Hermeneutik; Immersion; Kompetensutveckling; Lärande; Motivation;

  Sammanfattning : Spellärande blir allt vanligare, även inom arbetslivet. Det finns flera olika skäl till varför dataspel som läromedel har ökat i popularitet. Ett av argumenten för spellärande är att de är motiverande. En av motivationsfaktorerna i dataspel är immersion. LÄS MER

 3. 3. Starka kvinnliga action-hjältar : En studie i hur kvinnliga actionhjältar kan porträtteras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lotta Sörensen; [2015]
  Nyckelord :Kvinnliga; Hjältar; Spel; Porträttering; Grafik; Stereotyper; Dataspel; Action;

  Sammanfattning : Arbetet undersökte vad manliga och kvinnliga spelare föredrar hos en kvinnlig hjälte i ett actionspel. Inledningsvis diskuterades en rad tidigare studier kring genus i spel och annan visuell media. LÄS MER

 4. 4. GEOMETRISKA FORMER I KARAKTÄRSDESIGN : Geometriska formers inverkan på karaktärsroller inom MOBA-spe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Falk; [2015]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; Geometriska Former; Concept art; Grafik; Dataspel; Moba;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka om Larson m.fl. (2012) teori om kantiga och runda former kan appliceras på silhuetter i ett ovanifrånperspektiv, samt om de kan förmedla hotande eller lättsammare intryck för betraktaren. LÄS MER

 5. 5. Grå dilemman i dataspel : Konsekvensers inverkan på spelares agerande i moraliska dilemman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Årman; [2015]
  Nyckelord :game studies; moral; dataspel; immanuel kant; etik;

  Sammanfattning : Arbetet redogör för konsekvensers inverkan på spelares agerande i moraliska dilemman i dataspel. Arbetet försöker även underlätta framtida debatt inom området genom att definiera begreppen svart-vita dilemman, grå dilemman, moraliska konsekvenser och praktiska konsekvenser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: