Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. ”I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much for watching!” : En kvalitativ och kvantitativ studie av interaktionen mellan YouTubare och deras publik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :William Källback Winter; Tove Backman; [2016]
  Nyckelord :YouTube; YouTuber; interaction; engagement; comments; video games; computer games; communication; Let s Play; comment sections; feminism; fan culture; convergence culture; collective intelligence; content analysis; discourse analysis; YouTube; YouTubare; interaktion; engagemang; kommentarer; tv-spel; dataspel; kommunikation; Let s Play; kommentarsfält; feminism; fankultur; konvergenskultur; kollektiv intelligens; innehållsanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The overall purpose of this essay, “‘I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much for watching!’ - a qualitative and quantitative study of the interaction between YouTubers and their audience", is to study how YouTubers that play and comment video games interact with their audience, what kind of response these YouTubers receive and the interaction between viewers and fans in these YouTubers comment sections. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiska dataspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Matea Markota; Amela Music; [2016]
  Nyckelord :Gamebased learning; pedagogiska dataspel; literacy; IKT; populärkultur; svenskämnet; vidgat textbegrepp; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares tankar kring pedagogiska dataspel i svenskundervisningen. Vi vill undersöka hur verksamma lärare använder sig av pedagogiska dataspel i undervisningen samt hur dataspelen är utformade. Vi har sett att flera lärare har en positiv syn till användningen av pedagogiska dataspel. LÄS MER

 3. 3. ETISKA UPPLEVELSER I DIGITALA SPEL : Om etiska spel och etiska spelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Nordholm; [2015]
  Nyckelord :digitala spel; dataspel; etik; moral; etiska upplevelser;

  Sammanfattning : Digitala spel är ett interaktivt medium. Engagemanget akten att spela kräver leder till känslan av immersion. Detta krav på interaktivitet har lett till undersökningar kring effekten av att spela digitala spel, på det etiska planet. LÄS MER

 4. 4. Tre användargränssnitt och ett mobilspel : En jämförelse av naturligt mappade spelkontroller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eric Björkvall; [2015]
  Nyckelord :Dataspel; användargränssnitt; mappning; speldesign;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks naturlig mappning av spelkontroller, det vill säga hur nära en användares fysiska interaktion med spelkontrollen kopplas till en handling i spelvärlden. En tidigare utvecklad typologi har agerat riktlinje vid utvecklingen av tre användargränssnitt användandes olika typer av naturlig mappning. LÄS MER

 5. 5. GEOMETRISKA FORMER I KARAKTÄRSDESIGN : Geometriska formers inverkan på karaktärsroller inom MOBA-spe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Falk; [2015]
  Nyckelord :Karaktärsdesign; Geometriska Former; Concept art; Grafik; Dataspel; Moba;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka om Larson m.fl. (2012) teori om kantiga och runda former kan appliceras på silhuetter i ett ovanifrånperspektiv, samt om de kan förmedla hotande eller lättsammare intryck för betraktaren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: