Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Spelinlevelse genom musik : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Liam MacGregor; [2016]
  Nyckelord :spelinlevelse; dataspel; musik; spelmusik; kvantitativ beteendevetenskaplig studie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tidspress och prestation i pusselspel : Stress, prestation och underhållningsvärde.

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Sigeman; [2016]
  Nyckelord :Tidspress; pusselspel; spel; dataspel;

  Sammanfattning : Denna studie är framtagen för att utforska egenskaperna hos tidspress i ett pusselspel och om den har en effekt på spelare. För att utvärdera om tidspress har en märkbar effekt på spelare så kommer studien att analysera fenomenet i relation till tre primära kategorier: tidseffektiviteten, beslutstagandet och hur underhållande momentet var för spelaren. LÄS MER

 3. 3. Tematisk Musik : En studie i musik och dess anknytning till miljö i dataspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wictor Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Tematik; musik; miljö; dataspel;

  Sammanfattning : Musik som finns i spel kan kopplas till många olika aspekter av designen men där miljön är en aspekt som kanske inte uppmärksammats så mycket hittills. Musikens koppling till miljön kan klangligt och harmoniskt se ut på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. ”I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much for watching!” : En kvalitativ och kvantitativ studie av interaktionen mellan YouTubare och deras publik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :William Källback Winter; Tove Backman; [2016]
  Nyckelord :YouTube; YouTuber; interaction; engagement; comments; video games; computer games; communication; Let s Play; comment sections; feminism; fan culture; convergence culture; collective intelligence; content analysis; discourse analysis; YouTube; YouTubare; interaktion; engagemang; kommentarer; tv-spel; dataspel; kommunikation; Let s Play; kommentarsfält; feminism; fankultur; konvergenskultur; kollektiv intelligens; innehållsanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The overall purpose of this essay, “‘I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much for watching!’ - a qualitative and quantitative study of the interaction between YouTubers and their audience", is to study how YouTubers that play and comment video games interact with their audience, what kind of response these YouTubers receive and the interaction between viewers and fans in these YouTubers comment sections. LÄS MER

 5. 5. Narrativa struktrer i lärospel : Narrativa strukturers påverkan på elevers minne i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Larsson; [2016]
  Nyckelord :Minne; Narrativ; Utbildning; Dataspel; Lärande; Tangential Learning;

  Sammanfattning : Användandet av dataspel inom skola och utbildning har blivit ett allt vanligare fenomen men dess påverkan op elevens lärande har varit svår att utrönna. Flertalet av de studier som undersökningar som utförts har haft stort fokus på dataspel vs icke dataspel, men få har valt att studiera hur olika typer av dataspel påverkar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: