Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 2. 2. Procedurell generering av grottsystem för dataspel : Jämförelse av procedurellt genererade osymmetriska banor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Ek; [2017]
  Nyckelord :Proceedural Content Generation; Bangenerering; Grottor; Algoritmer;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Procedural Content Generation (PCG) i form av algoritmer som skapar osymmetriska banor och fokuserar på att ge en översikt av prestanda avseende tid, storlek samt tillgänglighetsgaranti. Tre olika algoritmer testades på hur lång tid det tog att skapa en bana, hur stora dess banor blev och om dessa banor tillåter att man kan nå alla gängliga områden. LÄS MER

 3. 3. Från bok till cyberbok?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Kim Jansheden; [2017]
  Nyckelord :literacy; läsfrämjande; barns läsning; elevers läsning i högstadiet; läsmotivation; förlags- och bokmarknadskunskap; Languages and Literatures; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är högstadieelevers läs- och medievanor och hur deras minskade intresse för skönlitterär läsning kan belysas ur två perspektiv: hur barns literacyutveckling ligger till grund för deras medieanvändning och hur den avgör om de upplever ett medium som omedelbart eller hypermedierat. Syftet är att försöka ta reda på om det finns möjligheter att förena de digitala världar som barn ofta vistas i med skönlitterär läsning. LÄS MER

 4. 4. Färgassociationer i environmental storytelling : En undersökning om uppfattningen av färg på 3D-modeller i dataspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Felicia Hellsten; [2017]
  Nyckelord :environmental storytelling; indexical storytelling; color symbolism; color associations; computer games; environmental storytelling; indexical storytelling; färgsymbolik; färgassociationer; dataspel;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte var att undersöka hur en 3D-scens val av färger skulle kunna påverka spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling. I undersökningens bakgrund presenteras olika metoder, teorier och tillvägagångssätt för att skapa environmental storytelling, samt forskning kring färgassociationer, färgers kontext och kulturella skillnader gällande tolkning av färger. LÄS MER

 5. 5. Är engelska ett svenskt språk? En studie av dataspelslokalisering för den svenska marknaden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Martin Emmerberg; [2017]
  Nyckelord :maskinöversättning; översättning; lokalisering; dataspel; datorspel; tv-spel; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker översättning och lokalisering av dataspel för den svenska marknaden. Studien utförs mot bakgrund av att engelskan har en mycket stark ställning i Sverige och inom dataspelsgenren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: