Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Aerob träning versus dataspel : en minnesvärd jämförelse

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Henrik Aldén; Joakim Mossberg; [2015]
  Nyckelord :minne; aerob träning; dataspel;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med studien var att ställa aerob träning som aktivitet mot dataspel som aktivitet och jämföra hur bägge dessa aktiviteter påverkar närminnet. Likheter samt skillnader är två frågeställningar som ligger till grund för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Mass Ethics : En undersökning om att använda spelserien Mass Effect inom etikundervisningen i religionskunskapen på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Moberg; [2015]
  Nyckelord :teaching; the subject of religion; ethics; normative ethics; ethical models; popular culture; computer games; Mass Effect; upper-secondary school; undervisning; religionskunskap; etik; normativ etik; etiska modeller; populärkultur; dataspel; Mass Effect; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Skolverket menar att populärkultur, däribland dataspel, är användbara verktyg för att nå elevernas livsvärldar i religionskunskapsundervisningen.Den här uppsatsen undersöker den religionsdidaktiska potentialen hos Mass Effect-spelen i gymnasieskolan utifrån följande frågeställningar:Får rätt och fel handling något utrymme i Mass Effect? På vilket sätt? Vad är rätt och fel i spelkontexten?Kan Mass Effect fungera som stödstruktur för att arbeta med stoff och förmågor som är en del av religionskunskapens etikundervisning och i sådana fall på vilket sätt?Spelkontexten utforskas genom en analys av hur spelens Paragon/Renegade-system bedömer olika handlingar. LÄS MER

 3. 3. Immersierande Motivation - Hur immersion upplevs vid lärande spel av yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Inst. för industriell ekonomi, TIEK

  Författare :Evy Paulsson; Jenny Björklöf; [2015]
  Nyckelord :samhällsvetenskap; social sciences - education; spelutveckling; digital game development; arbetsvetenskap; human work science - general; digitala lärande spel; hermeneutik; immersion; kompetensutveckling; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Spellärande blir allt vanligare, även inom arbetslivet. Det finns flera olika skäl till varför dataspel som läromedel har ökat i popularitet. Ett av argumenten för spellärande är att de är motiverande. En av motivationsfaktorerna i dataspel är immersion. LÄS MER

 4. 4. Att påverka elevers ordförråd. En studie av 5 förstelärares beskrivning av hur de arbetar för att elevers ordförråd ska utvecklas

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Rigmor Setterberg; [2014-09-11]
  Nyckelord :ordförråd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att lyfta fram det arbete som erfarna lärare beskriver att de använder i undervisningen för att elevers ordförråd ska utvecklas.Forskningsfrågor• Hur synliggörs elevers ordförråd? • Vilka olika strategier kan identifieras i arbetet med att utveckla elevers ordförråd?• Finns det några strategier i arbetet med att utveckla elevers ordförråd som anses speciellt verkningsfulla för elever i läs och skrivsvårigheter?Perspektiv och tidigare forskning: Studien ramas in av tidigare forskning vad avser ordförråd. LÄS MER

 5. 5. Det delade spelandet – om när dataspelet blir till video

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Bleckert; Emilia Håkansson; [2014-08-22]
  Nyckelord :dataspel; delande; deltagarkultur; medieanvändning; mediekonvergens; Pro-Ams; produsage; remediering; spelvideo; spelande;

  Sammanfattning : Titel: Det delade spelandet – om när dataspelet blir till videoFörfattare: Linn Bleckert och Emilia HåkanssonKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: