Sökning: "Dataspel"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Dataspel.

 1. 1. Immersierande Motivation - Hur immersion upplevs vid lärande spel av yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Inst. för industriell ekonomi, TIEK

  Författare :Evy Paulsson; Jenny Björklöf; [2015]
  Nyckelord :samhällsvetenskap; social sciences - education; spelutveckling; digital game development; arbetsvetenskap; human work science - general; digitala lärande spel; hermeneutik; immersion; kompetensutveckling; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Spellärande blir allt vanligare, även inom arbetslivet. Det finns flera olika skäl till varför dataspel som läromedel har ökat i popularitet. Ett av argumenten för spellärande är att de är motiverande. En av motivationsfaktorerna i dataspel är immersion. LÄS MER

 2. 2. Att påverka elevers ordförråd. En studie av 5 förstelärares beskrivning av hur de arbetar för att elevers ordförråd ska utvecklas

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Rigmor Setterberg; [2014-09-11]
  Nyckelord :ordförråd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att lyfta fram det arbete som erfarna lärare beskriver att de använder i undervisningen för att elevers ordförråd ska utvecklas.Forskningsfrågor• Hur synliggörs elevers ordförråd? • Vilka olika strategier kan identifieras i arbetet med att utveckla elevers ordförråd?• Finns det några strategier i arbetet med att utveckla elevers ordförråd som anses speciellt verkningsfulla för elever i läs och skrivsvårigheter?Perspektiv och tidigare forskning: Studien ramas in av tidigare forskning vad avser ordförråd. LÄS MER

 3. 3. Det delade spelandet – om när dataspelet blir till video

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Bleckert; Emilia Håkansson; [2014-08-22]
  Nyckelord :dataspel; delande; deltagarkultur; medieanvändning; mediekonvergens; Pro-Ams; produsage; remediering; spelvideo; spelande;

  Sammanfattning : Titel: Det delade spelandet – om när dataspelet blir till videoFörfattare: Linn Bleckert och Emilia HåkanssonKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

 4. 4. Spela dataspel på biblioteket? – En argumentationsanalys av bibliotekariers blogginlägg om dataspel i biblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)

  Författare :Erika Johansson; [2014-07-24]
  Nyckelord :dataspel; bibliotek; undervisning; argumentationsanalys; målanalys;

  Sammanfattning : This paper discusses how ten blogs written by librarians talk about using games in the library. What do they talk about and what are their arguments for using games as a learning tool, and what does this say about their views on the library’s role in society?It is examined by using argumentation analysis together with a model for identifying different roles within the library on the blog themselves. LÄS MER

 5. 5. Dataspel, en naturlig del av folkbibliotek? – En fallstudie på Helsingborgs stadsbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)

  Författare :Helena Bengtsson; [2014-07-18]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Dataspel; Datorspel; TV-spel; Herbert Gans; Helsingborgs stadsbibliotek;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how Helsingborg’s city library’s visi-tors feel about computer games being available for lending and in which way computer gamers see Helsingborg’s city library as a resource. This was examined first with a study of 100 of the library’s visitors and then with five interviews with computer gamers and an interview with the librarian responsible for purchasing games. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dataspel.

Din email-adress: