Sökning: "Emelie Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emelie Borg.

 1. 1. Varför sorterar inte Lidingöbor ut sitt matavfall? : Matavfallsinsamling för småhushåll på Lidingö

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Borg; Felicia Pereira de Moraes; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lidingö har sedan 2010 erbjudit sina invånare att bli abonnenter av tjänsten för matavfallsinsamling. Trots årliga kampanjer har de dock inte samma anslutningsgrad som kommuner som har ett taxerings - och insamlingssystem som fungerar på liknande sätt. LÄS MER

 2. 2. ”Where Dreams Come True” : En semiotisk analys av disneyfilmerna Bilar och Frost ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Carlsson; Louise Borg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Matstaden Helsingborg - En kvalitativ studie om intressentinvolvering i platsvarumärkesutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emelie Christensen; Sara Fallenius; Madeleine Rodås; [2015]
  Nyckelord :Platsvarumärken; platsvarumärkning; kommunikation; strategisk kommunikation; värdeskapande; intressenter; intressentinvolvering; place brands; place branding; communication; strategic communication; value co-creation; stakeholders; stakeholder involvement; Helsingborg; Sveriges matstad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ny kunskap samt en djupare förståelse för intressentinvolvering i platsvarumärkesutvecklande och på vilket sätt detta kan vara värdeskapande för ett platsvarumärke som helhet. Detta genom att undersöka hur Helsingborgs stad arbetar med att involvera sina intressenter i sitt platsvaru-märkesarbete, genom projektet Sveriges matstad, och hur denna involvering upp-levs vara värdefull för staden samt dess intressenter. LÄS MER

 4. 4. Ranka den som Perron-Frobenius : Sporttabellen du aldrig sett förut

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emelie Borg; Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :Perron-Frobenius sats; PageRank; sporttabell;

  Sammanfattning : Uppsatsen är skriven för att ta fram ett alternativt sätt att ranka lag i olika serier. Vi har lagt störst fokus på fotbollsallsvenskan, men även tabellerna i fotbolls-EM, basketligan och elitserien i hockey kommer att jämföras. LÄS MER

 5. 5. Vad kan vi lära i mötet med andra lärare? En studie om läs- och skrivlärande genomförd i två skolor i Kapstaden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Carlsson; Matilda Borg; Hanna Dahlin; [2013]
  Nyckelord :Sydafrika; lärare; elever; skrivlärande; läslärand;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här studien är att undersöka hur lärare i två skolor i Kapstaden arbetar medelevers tidiga läs- och skrivlärande för att ta reda på hur vi kan lära av andra lärare. Vi villundersöka vilka strategier och metoder lärare använder sig av i sin undervisning genom attreflektera över på vilka sätt de kan användas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emelie Borg.

Din email-adress: