Sökning: "Emelie Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Emelie Borg.

 1. 1. Att bygga en destinations varumärke : en studie om hur Destination Marketing Organizations använder sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Borg; Evelina Pettersson Bråthe; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har det varit så viktigt för destinationer att på ett strategiskt och effektivt sättanvända sig av sociala medier. Den digitala förändringen har gjort det möjligt för ett varumärkes följare på sociala medier att uttrycka, utbyta och dela tankar samt åsikter om varumärket med andra. LÄS MER

 2. 2. Ett klimatnuetralt Ihus 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mirea Wolff; Petra Borg; Emelie Olofsson; Cecilia Melén; Erik Söderberg; Albin Bergström Bostner; [2018]
  Nyckelord :Miljömanagement; fastighetsbolag; klimatneutral; samhällsbyggnad; växthusgasutsläpp; kvantifiering; scope;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat Ihus, har som mål att bli klimatneutralt till år 2030. Definitionen av klimatneutralitet är att de totala utsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. LÄS MER

 3. 3. Varför sorterar inte Lidingöbor ut sitt matavfall? : Matavfallsinsamling för småhushåll på Lidingö

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Borg; Felicia Pereira de Moraes; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lidingö har sedan 2010 erbjudit sina invånare att bli abonnenter av tjänsten för matavfallsinsamling. Trots årliga kampanjer har de dock inte samma anslutningsgrad som kommuner som har ett taxerings - och insamlingssystem som fungerar på liknande sätt. LÄS MER

 4. 4. ”Where Dreams Come True” : En semiotisk analys av disneyfilmerna Bilar och Frost ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Carlsson; Louise Borg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matstaden Helsingborg - En kvalitativ studie om intressentinvolvering i platsvarumärkesutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emelie Christensen; Sara Fallenius; Madeleine Rodås; [2015]
  Nyckelord :Platsvarumärken; platsvarumärkning; kommunikation; strategisk kommunikation; värdeskapande; intressenter; intressentinvolvering; place brands; place branding; communication; strategic communication; value co-creation; stakeholders; stakeholder involvement; Helsingborg; Sveriges matstad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ny kunskap samt en djupare förståelse för intressentinvolvering i platsvarumärkesutvecklande och på vilket sätt detta kan vara värdeskapande för ett platsvarumärke som helhet. Detta genom att undersöka hur Helsingborgs stad arbetar med att involvera sina intressenter i sitt platsvaru-märkesarbete, genom projektet Sveriges matstad, och hur denna involvering upp-levs vara värdefull för staden samt dess intressenter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emelie Borg.

Din email-adress: