Sökning: "Influencer Marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Influencer Marketing.

 1. 1. Vloggen som reklamfilm? : Hur reklam genom influencers förstärks i videobloggar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Honnér; Adam Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. LÄS MER

 2. 2. Influencers -de nya opinionsledarna på den politiska arenan : En kvalitativ studie om hur kommersiella influencers trovärdighet uppfattas av deras följare när de kommunicerar opinionsbildande budskap

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edit Linder; Felicia Bakir; [2018]
  Nyckelord :Influencers; sociala medier; opinionsbildning; trovärdighet; politik; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Begreppet influencer har idag blivit allt mer vedertaget. Tack vare det digitala samhällets framväxt har individer med starka identiteter fått möjligheten att synas mer på sociala medier. Genom sin position och popularitet har de makten att både inspirera och påverka andra människor. LÄS MER

 3. 3. "Därför blev jag otroligt glad när Natural Cycles kontaktade just MIG" : En kvalitativ textanalys om konstruktionen av sponsrade blogginlägg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Agnes Hägg; Ida Jutebring; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; opinionsbildning; blogginlägg; Natural Cycles; high-involvement; emotional appeals; fear appeals;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på influencer marketing och opinionsbildning. Den valda empirin för studien är sex blogginlägg sponsrade av företaget Natural Cycles. Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur influencers konstruerar sponsrade blogginlägg. För att uppnå syftet har en kvalitativ textanalys utförts. LÄS MER

 4. 4. Where should your influencer marketing strategy land?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sofie Murakas; Emmy Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Landing page; Influencer post; Sponsorship disclosure; Instagram;

  Sammanfattning : Influencer marketing is growing. With a decline in traditional media, companies are exploring alternative options. With the ever changing landscape of social media, new strategic challenges constantly arises. With influencer marketing, companies can endorse their product through the influencers' social media crowd. LÄS MER

 5. 5. Statussymboler och influencers : En kvantitativ studie om sambandet mellan influencers marknadsföring och svenska gymnasietjejers konsumtionsvanor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Selma Paic; Ermina Hamzic; [2018]
  Nyckelord :Influencers; Consumption; Status symbols; Social class; Adolescent girls; Influencers; Konsumtion; Statussymboler; Samhällsklass; Gymnasietjejer;

  Sammanfattning : Research shows that adolescents are major users of various social media, and adolescent girls who use social media are more likely than adolescent boys to come into contact with so-called Influencer marketing, i.e. a form of marketing in which focus is placed on influential people rather than the target market as a whole. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Influencer Marketing.

Din email-adress: