Sökning: "Narratologisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Narratologisk analys.

 1. 1. Undervisning med hjälp av skönlitteratur : En studie om hur ett skönlitterärt verk kan användas praktiskt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Fredrik Weinmark; [2018]
  Nyckelord :Value base; book discussion; reading; literature teaching; Värdegrund; boksamtal; läsning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Anledningen till valet av undersökningsområdet i denna studie grundar sig i mitt intresse för litteratur och betydelsen av läsning hos elever. Mitt syfte var att söka reda på hur en specifik slags skönlitterär form av bok kunde användas i undervisningen för att skapa läsintresse och behandla läroplanens värdegrundsdel. LÄS MER

 2. 2. Berätta då : En narratologisk och tematisk analys av alla vilda och Kärlek i Europa

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Birgitta Stenberg; autobiographical novel; communication; gender; ethnicity; identity; identity narrative; narrative structure; the self-reflexive project.;

  Sammanfattning : The focus of this study is on how the identity narrative is constructed and how the narrative effects the reader’s perception of the protagonist’s identity in the autobiographical novels Kärlek i Europa and alla vilda by Birgitta Stenberg. The discourse of autobiographical writing is used to analyse the novels with the perspective that an autobiographical text communicates with it’s readers. LÄS MER

 3. 3. Praktiska förslag på teoretisk grund : Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :De polyglotta älskarna; narratologi; homodiegetisk berättare; heterodiegetisk berättare; autodiegetisk berättare; fokalisering; analeps; proleps; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Varumärken är kalejdoskopiska - en studie om narrativ och motnarrativ i influencer marketing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mattias Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; Bourdieu; fältanalys; varumärkesnarrativ; varumärkesbyggande; narratologisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to cultural theorist Douglas Holt is a brand the sum of the narratives surrounding the brand. Recently, brand managers are increasingly using influencer marketing to affect these narratives in order to enhance brand equity. This study investigates how different narratives associated with a brand compete for being the dominant narrative. LÄS MER

 5. 5. Niflungars arv : En narratologisk analys av nibelungenskatten i utvalda tyska och nordiska texter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Utech; [2017]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; medeltidslitteratur; mytologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Narratologisk analys.

Din email-adress: