Sökning: "Narratologisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Narratologisk analys.

 1. 1. Hjältinnan och genusordningen : En narrativ analys av manliga och kvinnliga stereotyper i dystopin Divergenttrilogin och dess litteraturdidaktiska möjligheter i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Manligt; Kvinnligt; Genusteori; Feministisk litteraturteori; Narratologi; Litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gestaltningen av manliga och kvinnliga stereotyper, samt genusordningen i den populära ungdomstrilogin Divergent (2012–2014), skriven av Veronica Roth. Det är viktigt att undersöka hur litteraturen förmedlar kulturella förställningar om manliga och kvinnliga stereotyper för att kunna problematisera och bearbeta innehållet i litteraturundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Undervisning med hjälp av skönlitteratur : En studie om hur ett skönlitterärt verk kan användas praktiskt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Fredrik Weinmark; [2018]
  Nyckelord :Value base; book discussion; reading; literature teaching; Värdegrund; boksamtal; läsning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Anledningen till valet av undersökningsområdet i denna studie grundar sig i mitt intresse för litteratur och betydelsen av läsning hos elever. Mitt syfte var att söka reda på hur en specifik slags skönlitterär form av bok kunde användas i undervisningen för att skapa läsintresse och behandla läroplanens värdegrundsdel. LÄS MER

 3. 3. Narrativ och Agency : Hur narrativ påverkar spelarens upplevda inflytande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Michaneck; [2018]
  Nyckelord :Dataspel; narrativ; agency; val;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur narrativ påverkar agency i spel. För att kunna analysera och beskriva narrativen i artefakten användes narratologisk terminologi och analys. Spelgenrer togs upp för att konkretisera artefaktens design och koppla den till spel för konsumentmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Bilderböckers familjekonstellationer : En kvalitativ analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :picturebook analysis; narrative; family constellations; identity; preschool; bilderboksanalys; narratologi; familjekonstellationer; identitet; förskola;

  Sammanfattning : This study includes an analysis of a limited number of images from today (1999-2016), to see which family constellations are represented in them. The purpose of the study is to see which family constellations children in pre-school age can identify with. LÄS MER

 5. 5. Vinnare och förlorare : En narratologisk analys av berättelser om spel i svensk litteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Gustaf Hoffstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Narratologisk analys.

Din email-adress: