Sökning: "Polen"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet Polen.

 1. 1. Mänskliga rättigheter, i Lag och Rättvisas namn? : PiS legitimering av inskränkning av de mänskliga rättigheterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Max Eldén; [2017]
  Nyckelord :Polen; PiS; Nationalism; Suveränitet; Center; Periferi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras det polska regeringsparitet PiS, genom två tal framförda i Europaparlamentet i januari år 2016. Tal som hållits med anledning av att partiet gjort ingrepp i institutioner i samhället som innebär en inskränkning av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 2. 2. Illojala Eliter och Horisontellt Ansvarsutkrävande – En Studie av Institutionella Begränsningars Påverkan på Avdemokratiseringsprocesser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Lundquist; Max Hallstan; [2017]
  Nyckelord :avdemokratisering; horizontal accountability; checks and balances; democratic backsliding; konstitutionell design; separation of powers; Polen; Ungern; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Demokratin står idag inför större hot än på mycket länge. Många länder som tidigare ansetts vara stabila demokratier, har sedan millennieskiftet upplevt alarmerande rörelser i en icke-demokratisk riktning. LÄS MER

 3. 3. Förändrad hotbild och identitetsbyggande med hjälp av Ryssland? : En fallstudie om EU utifrån fyra medlemsländers förändrade hotbild efter annekteringen av Krim och det efterföljande kriget i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Harald Görts; [2017]
  Nyckelord :Threat perception; identity; internationals relations; European Union; Poland; Sweden; Germany; Italy; Russia; Hotbild; identitet; internationella relationer; Europeiska Unionen; EU; Polen; Sverige; Tyskland; Italien; Ryssland;

  Sammanfattning : This thesis purpose is to examine the development of the European Union’s threat perception and identetity construction in regards to Russia. It uses a qualitive text analysis to study the national security strategies formulated by the memberstates Sweden, Germany, Italy and Poland and how these countries view of Russia is formulated. LÄS MER

 4. 4. Identitetsskapande i ett andraspråk : En kvalitativ studie om hur vuxna svenska för invandrare-elever från Polen betraktar sina identiteter i svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Vanessa Frey; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Implementering av elektroniska patientjournaler sett från läkarnas perspektiv : en fallstudie från ett distriktsjukhus i nordöstra Polen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Honorata Borysiewicz; [2017]
  Nyckelord :implementering; elektroniska patientjournaler; läkarnas perspektiv; Polen;

  Sammanfattning : Det juridiska kravet på polska vårdinrättningar att föra patientjournaler i elektronisk form skulle ha trätt i kraft den 1 augusti 2014 men deadline har redan flyttats fram ett par gånger. Vissa experter hävdar att en av anledningarna till detta är en negativ attityd till reformen hos läkare som inte vill överge det nuvarande sättet att föra patientjournal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Polen.

Din email-adress: