Sökning: "Relative Valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Relative Valuation.

 1. 1. Football franchise pricing – Finding the right valuation method while factoring in potential investment motivations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yan Felten; [2018-07-04]
  Nyckelord :Sport economy; Sport finance; Football economy; Football club valuation; Value drivers; Intrinsic value; Relative valuation; Price index; Investment motivation; Pricing rationales;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Savings and Low Interest Rates – Can Low Interest Rate Environments Change the Effects of Determinants of Savings?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nils Billgert; [2018]
  Nyckelord :interest; savings; substitution; income; wealth; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of a low real interest rate environment on household savings. It specifically analyses whether there can be an increased importance of the income effect relative to the intertemporal consumption substitution effect and whether there can be an increased potency in the wealth effect of the stock market due to the financial assets substitution effect in this environment. LÄS MER

 3. 3. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 4. 4. IPO Underpricing and tech valuation : An empirical study of the Swedish IPO market

  Master-uppsats, KTH/Nationalekonomi

  Författare :Dennis Berggren; [2017]
  Nyckelord :IPO Underpricing; Corporate Finance; Technology firms; Valuation;

  Sammanfattning : The closing price first day of trading has historically been found to exceed the offer price set in IPOs, implying that many issuing firms tend to leave money on the table in their IPO. This thesis examines the level of IPO underpricing in Sweden using unique data of IPO transactions on the largest Swedish stock exchanges during 2010-2016. LÄS MER

 5. 5. Jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Matses; Erik Pärsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av jämförelsebolag är avgörande för att genomföra en tillförlitlig relativvärdering men trots detta finns det få studier på området. Studien ämnar undersöka hur stor påverkan jämförelsegruppen har på relativvärderingens prediktionsförmåga och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört med andra strategier för att ta fram målmultipeln. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Relative Valuation.

Din email-adress: