Sökning: "Samråd"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade ordet Samråd.

 1. 1. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 2. 2. Slussenstriden : Hur kommunikation och konflikter hanterats mellan medborgare, planerare och politiker i planeringen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonna Fohlin; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; kommunikation; konflikter;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa uppsats undersöker och analyserar hur planerare, politiker och medborgare har kommunicerat mellan varandra under planeringsprocessen för Nya Slussen. Syftet med undersökningen har varit att undersöka och förstå hur kommunikationen mellan de olika parterna sett ut och hur de har hanterat konflikter som har uppstått i dialogerna vid samråd och i medborgardialogen. LÄS MER

 3. 3. Realtidsstyrning av robotiserad kameraplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonathan Axelsson; Carl Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Robot; pan tilt; pan-tilt; kameraplattform; FMV; Vinten; RS-422; RUP; Realtidsstyrning; koordinattransformationer; seriell kommunikation; joystick; radar; UNIPOS; prediktor;

  Sammanfattning : Försvarets materielverk (FMV), som förser Svenska försvaret med materiel, har en del av sin organisation belägen i Karlsborg nämligen test och evaluering av markstridssystem. Fotogruppen på test och evaluering önskar realtidsstyra en robotiserad kameraplattform av märket Vinten med hjälp av diverse olika positionsgivande system i form av joystick, Doppler-positionsradar, deras självutvecklade system UNIPOS samt en predikterad bana för avlossade projektiler. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i beslutsfattande hos kvinnor med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Andersson; Amanda Rosendahl; [2018]
  Nyckelord :Autonomi; Erfarenheter; Information; Medverkande; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 drabbades 7500 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Kvinnor förväntas vara delaktiga i beslut angående behandling vilket skapar olika upplevelser som är viktiga för sjuksköterskor att respektera. Syfte: Att beskriva upplevelse av delaktighet i beslutsfattande i hälso- och sjukvården hos kvinnor med bröstcancer. LÄS MER

 5. 5. Designprocess för kvadratsmart möbel. : - Ett samarbete med Ellos home

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Annie Linder; [2018]
  Nyckelord :Design; Compact Living; Produktutveckling; Funktion; Kvadratsmart.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett samarbete med Ellos Home där examensarbete och praktik har kombinerats. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att ta fram en möbel till Ellos Homes sortiment utifrån ett compact living perspektiv. Examensarbetet handlar om hur jag gick från idé till första framställda prototyp ifrån fabrik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Samråd.

Din email-adress: